Personvern og Brakar Elbysykkel

Ved leie av Brakar Elbysykkel behandler vi personopplysninger om deg. Her kan du se hvilke opplysninger vi har, hvordan vi bruker opplysningene og dine rettigheter.

Hensikten

Med Brakar Elbysykkel ønsker vi å gi våre kunder mulighet til å leie elbysykler gjennom vår app Brakar Billett.

Vi behandler forskjellig data i elbysykkeltilbudet for å sikre at du får tilgang til sykler med gyldig billett. Vi jobber for at elbysykkelen ikke skal misbrukes, og registrerer den informasjonen vi har behov for, slik at riktig kunde kan kontaktes ved skader, mislighold eller tyveri. I tillegg benytter vi data fra elbysykkelen til å utvikle og forbedre tjenesten.

Ved leie av Brakar Elbysykkel med Brakar Billett behandles følgende opplysninger om deg:

  • Brukerprofil med blant annet telefonnummer og gjennomførte sykkelturer
  • Opplysninger om gyldige billetter
  • Opplysninger som kreves for å gjennomføre betalinger
  • Opplysninger om uthenting og levering av sykler
  • Opplysninger om innmeldte skader på sykler
  • Opplysninger om status, inkludert posisjon, på alle sykler og stativer

Rettslig grunnlag for hoveddelen av behandlingen av dine opplysninger nevnt ovenfor er at disse er nødvendige for å oppfylle avtalen med deg om bruk av Elbysykkelen (jf. GDPR Art. 6.1 bokstav b). For å kunne ta i bruk tjenesten må bruksvilkår godkjennes og telefonnummer legges inn i Brakars app.

Tilgangen til opplysninger om deg er begrenset. Du har rett til innsyn i og retting, dataportabilitet og sletting av opplysninger som er lagret om deg. Henvendelser angående dine rettigheter rettes til Brakar as.  Les mer om dine rettigheter på brakar.no under personvern.

Vi utlevere ikke dine personopplysninger til en tredjepart så lenge vi ikke blir pålagt av offentlige myndigheter.

Vi er avhengige av å ha noen opplysninger om deg som kunde for å kunne tilby elbysykkeltjeneste, og konsekvensen av å ikke gi slike opplysninger er at vi ikke kan levere elbysykkeltjenesten til deg.

Dersom du fjerner telefonummeret ditt i billettappen, slettes dette fra Brakars servere innen 14 dager. Fortsatt lagring av dine personopplysninger kan være nødvendig for å:

  • Fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav, herunder for å ivareta Brakars interesser i en tvist med deg om f.eks. tapt eller skadet sykkel, samt
  • Oppfylle lovpålagte krav, herunder krav til fortsatt lagring etter regnskapslovgivningen

Du må gi tilgang til lokasjon i billettappen for å kunne låse opp en bysykkel. Telefonens posisjon behandles når appen er aktiv, for å kunne fastslå om du er i nærheten av en ladestasjon. Lokasjonsdata fra din mobil lagres ikke i Brakar sitt system.