Trafikkmeldinger

Søk endringer/forsinkelser

Traffikmeldinger

Få oversikten

Her finner du planlagte endringer, forsinkelser, driftsavvik.
Lurer du på om det er noen planlagte avvik på linjen din, kan du søke frem i tid. Du får også informasjon om endringer i reiseplanleggeren.