Trafikkmeldinger arkiv

Linje 56 kjører ikke over Gulskogen

Gyldig fra: 27.09.2021 07:13
Gyldig til: 23.12.2021 13:14

På grunn av veiarbeid på Landfallbrua, er det store fremkommelighetsproblemer i trafikken til Gulskogen. Linje 56 over Gulskogen, med avang fra Stenseth kl. 07:38 vil fra mandag 27. september og så lenge arbeidet på brua varer (sannynsligvis frem til jul), kjøre via sentrum til Drammen busstasjon.

Linje:  56 - Mjøndalen-Drammen

Linje 1 innstilt lørdag

Gyldig fra: 18.09.2021 08:55
Gyldig til: 20.09.2021 14:55

En buss har vært uheldig å skrapt borti siden på den selvkjørende bussen mens den sto stille og ventet på grønt lys i et lyskryss fredag ettermiddag. Ingen kom til skade, men bussen har fått en liten skrape som må undersøkes. Den selvkjørende bussen tas derfor ut av drift lørdag og muligens deler av mandag.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Veiarbeid ved Anchersens vei og Solsvingen

Gyldig fra: 17.09.2021 12:56
Gyldig til: 18.10.2021 23:56

Holdeplassen Anchersens vei er midlertidig stengt på grunn av gravearbeid i Austadveien. Dette påvirker linje 3 og linje 15. Nærmeste holdeplasser er Solsvingen eller Austadveien. Holdeplassen åpnes for normal drift igjen på tirsdag 21.09 kl. 07:00.

Arbeidet flyttes så, og holdeplassen Solsvingen stenges 21. september kl. 07:00 og holdes stengt i fire uker, frem til og med 18. oktober. I retning Fjell er det kun linje 3 som berøres og som ikke vil kunne stoppe ved Solsvingen. Nærmeste holdeplasser er Austadveien/Skogerveien eller Anchersens vei fra 21.09. I retning sentrum berøres både linje 3 og linje 15. Nærmeste holdeplasser er Høgda (kun linje 15) eller Anchersens vei fra 21.09.
Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 15 - Underlia - Austad skog

Stoppested:  Anchersens vei, Solsvingen

Trafikkmelding linje 92 Svelvik-Marieås:

Gyldig fra: 11.10.2021 03:51
Gyldig til: 24.11.2021 23:00

Fra 11. oktober blir det følgende endring i rutetabellen på linje 92: Alle avgangstidene fra Marieås flyttes 5 minutter frem, og bussen vil nå kjøre via Storgata til Svelvik-kaia. Dette er for å slippe konflikten med ventende biler/lastebiler på kaia som skal med ferga. Det blir ingen endring fra Svelvik til Mariås, og det vil være samme ankomsttid på kaia som før.

Linje:  92 - Svelvik-Marieås-Svelvik

Holdeplassinformasjon, linje 3 og 4:

Gyldig fra: 13.09.2021 12:29
Gyldig til: 31.10.2021 23:29

Vi har fått melding om at flere holdeplasser i Kristian Brenners vei skal få ny kantstein og asfalt i perioden 13. september til 31. oktober. Holdeplassene som er berørt vil få midlertidige holdeplasser i nærheten, og det vil settes opp holdeplasskilt hvor dette blir. Dette gjelder følgende holdeplasser:

Solås, østgående (linje 3 og 4)
Steinspranget, begge sider av veien (linje 3)
Brøttet, østgående (linje 3)
Bera nedre, østgående (linje 3)
K. Bjørhuusvei (linje 4)


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Ruteoppdatering linje 231 og 233:

Gyldig fra: 10.09.2021 14:44
Gyldig til: 31.10.2021 15:44

Linje 231 Hønefoss-Hallingby/Nes. Avgangen fra Nes i Ådal til Ringmoen på skoledager kl. 6:35 endres til 6:30.
Linje 233 Hønefoss-Hallingby/Elsrud. Avgangen på onsdager kl. 15:10 fra Kilemoen endres til 15:05. Resten av uken kjøres som vanlig kl. 15:10.

Linje:  231 - Hønefoss-Halllingby/Nes, 233 - Hønefoss-Begnamoen/Elsrud

Veistenging i Kongsberg

Gyldig fra: 06.09.2021 10:08
Gyldig til: 11.09.2021 23:08

Vi har fått melding om veistenging i Dyrmyrgata i Kongsberg fra 6.-11. september. Bussene vil i denne perioden kjøre som under jazzfestivalen.

Følgende linjer og holdeplasser blir berørt:
- Tråkka holdeplass betjenes ikke av linje 401, 403, 409, 410, 412, 415, 420, 421, 422, 430 og 436. Nærmeste holdeplass er Kongsberg knutepunkt.
- Thornes vei betjenes ikke av linje 401, 410, 412, 415, 420, 422, 430 eller 436. Nærmeste holdeplasser er Friedland eller Bergmannsveien.
- Linje 403 og 409 vil ikke stoppe ved Kongsberg rådhus, Bussedalen eller Krona. Nærmeste holdeplass er Bergmannsveien.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 409 - Kongsberg knutepunkt - Saggrenda, 410 - Kongsberg - Sagvoldbrua, 412 - Kongsberg - Krekling, 415 - Kongsberg - Jondalen, 420 - Kongsberg - Geilo, 421 - Kongsberg - Prestfoss, 422 - Kongsberg - Flesberg, 430 - Kongsberg - Svarstad, 436 - Kongsberg - Hvittingfoss

Omkjøring på linje 360

Gyldig fra: 03.09.2021 07:30
Gyldig til: 03.09.2021 13:30

På grunn av en trafikkulykke og stengt vei fredag morgen, må linje 360 Tuv-Gol kjøre Øvre Hemsedalsvegen fra Mytevegen til Robru. Det berører holdeplassene Hemsil, Granheim, Gladhus og Grønli bru, som ikke blir betjent. Omkjøringen vil vare til utpå formiddagen fredag, og passasjerer må beregne noe forsinkelse. Vi beklager ulempen dette medfører.

Linje:  360 - Gol - Tuv

Holdeplassoppdatering linje 169 og 200:

Gyldig fra: 01.09.2021 08:44
Gyldig til: 02.12.2021 08:44

Holdeplassen Oksenøyveien opparbeides med faste dekker for gangtrafikken. Dette får følgende konsekvenser (gjeldende fra 1. september):

Holdeplass Oksenøyveien retning vest er flyttet ca. 100 meter lenger øst, utenfor Phillip Pedersens vei 9. Det er gangforbindelse via Phillip Pedersens vei. Dette vil bli permanent plassering for denne holdeplassen ut Statens Vegvesens E18-prosjekt, som går frem til 2023.

Holdeplass Oksenøyveien retning øst er flyttet ca. 130 meter lenger vest, til adresse Michelets vei 7. Dette vil bli en midlertidig plassering for denne holdeplassen frem til midten av 2022. Det er gangforbindelse fra Michelets vei via fortau til bussholdeplass ved E18.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo, 200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Oksenøyveien

Trafikkmelding linje 3, 16 og 37: Vannlekkasje i Skogerveien

Gyldig fra: 01.09.2021 03:55
Gyldig til: 03.09.2021 18:00

Vi har fått melding om en vannlekkasje i Skogerveien. Dette betyr at Skogerveien (nesten øverst ved Austadveien) blir stengt fra og med i morgen 1. september og til og med 3. september kl. 18:00.
Dette berører linje 3 som må kjøre Austadveien opp til Fjell (snuplassen), og linje 16 som må kjøre L. Hervigsvei. Linje 37 berøres også på avganger fra Fjell.

Følgende holdeplasser betjenes ikke i perioden:

LINJE 3 og 37:
- Fjell bo og behandlingsenter (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Skogerveien)
- L. Hervigs vei 51 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Skogerveien eller Fjell)
- L.Hervigs vei 82 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Fjell)
- L.Hervigs vei 100 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Fjell)
- L.Hervigs vei 132 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Fjell)

LINJE 16:
- Skogerveien (Nærmeste holdeplass Skogerveien 53 eller Lyngveien)
- L. Grønlandsvei (Nærmeste holdeplass Skogerveien 53)
- Fjell (Nærmeste holdeplass er Milorgveien)


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 16 - Bragernes - Skoger, 37 - Skoger-Lier

Ruteoppdatering, linje 360 Gol-Tuv

Gyldig fra: 30.08.2021 16:14
Gyldig til: 13.09.2021 16:14

Etter ønske fra passasjerer settes det inn en avgang fra Tuv til Gol kl. 9:00 på hverdager. Denne avgangen vil da erstatte avgangen kl. 10:10.

Det er i tillegg lagt inn en ny avgang kl. 14:40 fra Hemsedal til Gol på skoledager.

Linje:  360 - Gol - Tuv

Kundesenteret stenger klokken 16:00 mandag

Gyldig fra: 30.08.2021 01:20
Gyldig til: 30.08.2021 20:20

Mandag 30/8 stenger vi døra på kundesenter klokken 16:00 på grunn av opplæring.

Asfaltering på Bera snuplass 27. august

Gyldig fra: 27.08.2021 03:16
Gyldig til: 27.08.2021 23:16

Fredag 27. august skal Bera snuplass asfalteres og holdeplassen blir stengt hele dagen. Det medfører at linje 4 ikke får kjørt opp dit og snudd, noe som igjen påvirker andre holdeplasser, som ikke blir betjent denne dagen:
Bera midtre (begge retninger)
Bera nedre (retning Bera)
Myrehagen (retning sentrum)
Solås (retning Bera)
Steinbakken (retning Bera)


Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Stoppested:  Bera midtre, Bera nedre, Bera snuplass, Myrehagen, Solås, Steinbakken

Teknisk justering på selvkjørende buss

Gyldig fra: 25.08.2021 10:22
Gyldig til: 25.08.2021 23:22

Den selvkjørende bussen i Drammen får dessverre ikke kjørt som planlagt i dag, da det er behov for en teknisk justering på bussen.

Mulig forsinkelser på linje 420 og 435

Gyldig fra: 24.08.2021 12:28
Gyldig til: 24.08.2021 17:29

Det pågår fjellrensking på Norefjord på riksvei 40. Det betyr dessverre noe utfordring med trafikken, og det kan bli forsinkelser på linje 420 og 435.

Linje:  420 - Kongsberg - Geilo, 435 - Hellekleiv - Jønndalen

Steinras i Hagatjernveien - ubetjente holdeplasser på linje 53

Gyldig fra: 24.08.2021 09:25
Gyldig til: 26.08.2021 17:15

Det er gått et steinras i Hagatjernveien, og veien er stengt. Dette betyr at linje 53 må kjøre Orkidéhøyden begge veier. Holdeplassene MIF-huset, Skarsvingen, Åkerbråtan og Åsensletta kan dermed ikke betjenes.

Kommunen har opplyst om at veien åpnes igjen torsdag 26/8 kl. 17.


Linje:  53 - Mjøndalen - Åsen

Stoppested:  MIF-huset, Skarsvingen, Åkerbråtan, Åsensletta

Endringer i Hent Meg-sonen

Gyldig fra: 16.08.2021 17:04
Gyldig til: 31.10.2021 17:04

Fra 16. august er grensen i Ytre sone for Hent Meg-tilbudet på Kongsberg endret. Sydgrensen er nå Teknologiparken og Gamlegrendåsen syd. Det vil si at følgende holdeplasser ikke betjenes av Hent Meg lenger: Gudes gate, Steglet, Veungsdalen og Veungsdalskrysset.

Disse holdeplassene betjenes av vanlige rutebusser: linje 403, 409, 410 eller 430.

Sykkelritt påvirker busstrafikken lørdag 14. august

Gyldig fra: 14.08.2021 11:14
Gyldig til: 14.08.2021 21:14

Lørdag 14. august går sykkelrittet Ladies Tour of Norway av stabelen. Dette vil påvirke busstrafikken vår.

Sykkeletappen går fra Drammen til Norefjell, med start i Drammen kl. 13:30 og estimert målgang ca. kl. 18. Busstrafikken vil bli berørt ved at veier blir stengt av i forkant av starten og til siste bil i kortesjen har passert. Slik vil det være langs hele etappen. Dette vil naturlig nok kunne medføre forsinkelse på linjene som kjører på deler av etappen, så vi anbefaler å beregne litt ekstra tid hvis du skal ut å busse på lørdag.

Ubetjent holdeplass på linje 405

Gyldig fra: 09.08.2021 16:07
Gyldig til: 09.09.2021 16:07

Holdeplassen Statsarkivet i retning Kongsberg knutepunkt vil være midlertid ubetjent en periode fremover. Nærmeste betjente holdeplass er Vibehaugen.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Stoppested:  Statsarkivet

Gravearbeid linje 4 - flere ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 09.08.2021 04:40
Gyldig til: 05.09.2021 22:40

Gravearbeidene fortsetter på strekningen til linje 4, og det blir igjen omkjøring ved Bråtan fra mandag 9/8 og frem til 5/9.

Følgende holdeplasser vil være ubetjente: Konggata, Wildhagens vei, Rebbansbakken, Granbakken, Sokkaveien, Ørentajet, J.Lies vei 4, J.Lies vei 54, Bråtan, K. Bjørhuus vei og Gruba.

Bussen vil i stedet kjøre Rosenkrantz gate og opp Vårveien, men vil ikke stoppe underveis før den kommer til Steinbakken. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Stengte holdeplasser på linje 105

Gyldig fra: 05.08.2021 12:27
Gyldig til: 27.08.2021 22:27

Fylkesvei 287 er stengt mellom Sandsbråten og Hole bru i perioden 5-27. august. Bussen vil kjøre Eidalsrosiden.

Holdeplassene som er ubetjente:
Nubberud, Hvidsten bil, Flåganbråtan, Saueton Horga, Stubberud, Lauvlia Veggesrud, Strandefjord og Vang. For disse er nærmeste holdeplass Sandsbråtan.
Båsheim skole og Støa Handel. For disse er nærmeste holdeplass Hole bru.

Fra skolestart setter vi inn ekstrabuss for å skysse skoleelevene som bor på strekingen til Prestfoss skole. Øvrige kunder må benytte midlertidig holdeplass.

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Holdeplassen Anchersens vei ubetjent

Gyldig fra: 04.08.2021 15:12
Gyldig til: 31.08.2021 15:12

På grunn av gravearbeid i Austadveien vil holdeplassen Anchersens vei være ubetjent inntil videre. For linje 3 er den ubetjent i begge retninger, mens for linje 15 vil den kun være ubetjent mot sentrum. Nærmeste holdeplasser er Solsvingen eller Austadveien.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 15 - Underlia - Austad skog

Stoppested:  Anchersens vei

Holdeplassen Nybrua Geithus ubetjent

Gyldig fra: 25.07.2021 15:32
Gyldig til: 13.08.2021 21:32

Holdeplassen Nybrua Geithus betjenes ikke av linje 100 og 101 pga anleggsarbeid. Holdeplassen betjenes kun av linje 112. Nærmeste betjente holdeplasser er Tomta og Majorrud.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Stoppested:  Nybrua Geithus

Vannlekkasje i Rosenkrantz gate.

Gyldig fra: 22.07.2021 08:47
Gyldig til: 23.07.2021 01:48

Dette medfører at holdeplass Vårveien og Store Landfall er ubetjent inntil videre. Omkjøring vil være for linje 3,5,51,100 og 101.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 5 - Vinnes - Tors vei, 51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen, 100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Stoppested:  Albums gate

Kveldsroveien holdeplass legges ned fra 12. juli

Gyldig fra: 12.07.2021 00:45
Gyldig til: 08.10.2021 09:45

I forbindelse med utbygging av E18 vil holdeplassen Kveldsroveien, som betjenes av linje 169, bli lagt ned fra 12. juli. I stedet vil holdeplassen Strand benyttes.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo

Stoppested:  Kveldsroveien

Trafikkmelding Kongsberg:

Gyldig fra: 29.06.2021 13:08
Gyldig til: 13.07.2021 23:08

I forbindelse med Kongsberg Jazzfestival vil følgende bussholdeplasser være ubetjente i perioden 3.-13. juli: Tråkka, Thornes vei, Kongsberg rådhus, Bussedalen og Krona. Dette vil påvirke linjene 401, 403, 409, 420 og 430.

For Tråkka vil Kongsberg knutepunkt være nærmeste betjente holdeplass, for Thornes vei er det enten Friedland (401 og 420) eller Bergmannsveien (430) som blir nærmest, mens for de øvrige holdeplassene er Bergmannsveien nærmest. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 409 - Kongsberg knutepunkt - Saggrenda, 420 - Kongsberg - Geilo, 430 - Kongsberg - Svarstad

Stoppested:  Bussedalen, Kongsberg rådhus, Krona, Thornes vei, Tråkka

Graving på Gamlegrendåsen Kongsberg

Gyldig fra: 25.06.2021 16:25
Gyldig til: 09.07.2021 04:25

Sommertid er gravetid. Langs linje 401 Gamlegrendåsen Sør - Lindbojordet i Kongsberg vil det være gravearbeid i perioden mandag 28.6 til 9.7, som påvirker kjøringen inn mot byen.

Som følge av dette får vi ikke betjent følgende holdeplasser på Gamlegrendåsen i retning sentrum: Ove Gjeddes vei, Storhoffsvei, Jacob Langes vei, Prof. Olafsens vei og Christian Sindings vei. Nærmeste alternative holdeplass er Gravlund.

Holdeplassene fra sentrum og ut av byen fungerer som normalt, og kunder kan benytte disse holdeplassene og møte opp i god tid for å bli med på hele runden.

Bor du nær holdeplass Hanseolla kan du benytte linje 407 Gamlegrendåsen Nord - Kongsberg knutepunkt. Denne kjører kun i rushtid.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet

Linje 228 vil fra i morgen 25.juni igjen betjene holdeplassen i Krokenveien.

Gyldig fra: 24.06.2021 15:20
Gyldig til: 27.06.2021 01:21

Utbyggingen i Krokenveien er over. Linje 228 Haldenjordet - Hvervenmoen vil kjøre vanlig rute igjen fra i morgen.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Flere ubetjente holdeplasser på linje 233 på Ringerike.

Gyldig fra: 22.06.2021 22:38
Gyldig til: 26.06.2021 03:46

På grunn av veiarbeid i Vestre Ådal blir det følgende endringer fra 23.06 og ut uken.Avgangen fra Elsrud klokken 07:55 kjøre E-16 fra Ringmoen til Hallingby og så vanlig rute til Hønefoss. Dette medfører at følgende holdeplasser ikke blir betjent: Killingstrømmen-Flaskerud Vestre Ådal-Flattum i Vestre Ådal-Amundstua-Vestre Bergsund-Breitjernveien-Odden-Strømmen-Rundhaugen-Skollerud grendehus-Benterud-Skollerud kryss.
Avgangen fra Hønefoss klokken 13:55 vil kjøre E-16 fra Hallingby til Ringmoen, så vanlig rute Killingstrømmen til Elsrud. Dette medfører at følgende holdeplasser ikke blir betjent: Hallingdal skole-Benterud-Rundhaugen-Strømmen-Odden-Breitjernveien-Vestre Bergsund-Amundstua-Flattum i Vestre Ådal-Flaskerud i Vestre Ådal-Killingstrømmen.


Linje:  233 - Hønefoss-Begnamoen/Elsrud

Ubetjente holdeplasser linje 401 fra 28.juni.

Gyldig fra: 22.06.2021 11:18
Gyldig til: 18.07.2021 02:18

På grunn av veiarbeid vil følgende holdeplasser være ubetjente i perioden 28.juni til og med 17.juli: Ove Gjeddes vei/Storhoffs vei-Jacob Langes vei-Professor Olafsens vei og Christian Sindings vei. Midlertidig holdeplass blir Gravlund.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet

Graving ved Spar butikk i Vikersund.

Gyldig fra: 21.06.2021 16:13
Gyldig til: 23.06.2021 04:13

Dette medfører at linje 100 og 101 må kjøre strandpromenaden og nærmeste holdeplass blir Strandgata.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Linje 450 innstilt ut dagen

Gyldig fra: 15.06.2021 14:45
Gyldig til: 15.06.2021 17:45

Linje 450 i Kongsberg er innstilt ut dagen på grunn av tekniske justeringer på bussen.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Mjøndalsbrua stengt fra 21. juni-12. juli

Gyldig fra: 21.06.2021 05:10
Gyldig til: 12.07.2021 19:00

Mjøndalsbrua skal gjennom vedlikeholdsarbeid og blir stengt fra 21. juni til 12. juli kl 19. Det vil si at linje 51 og 54 må kjøre via nye Mjøndalsbrua. Dette berører ingen holdeplasser, men forsinkelser må påregnes.

Linje:  51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen, 54 - Mjøndalen - Hovjordet

Smitte på linje 200

Gyldig fra: 09.06.2021 09:24
Gyldig til: 16.06.2021 09:24

Vi har blitt informert om et Covid 19-tilfelle på linje 200 Oslo - Hønefoss, avgang kl. 06:00 fra Oslo den 4. juni. Vi oppfordrer andre som har reist på samme avgang om å teste seg.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Linje 24 innstilt

Gyldig fra: 09.06.2021 08:28
Gyldig til: 09.06.2021 23:28

Linje 24 med avgang fra Eikerdelet kl. 08:03 er dessverre innstilt på grunn av tekniske problemer.

Linje:  24 - Bragernes-Konnerud-Eikerdelet

Ubetjent holdeplass på linje 228

Gyldig fra: 09.06.2021 04:40
Gyldig til: 10.06.2021 23:59

Pga asfalteringsarbeid, vil holdeplassen Ringerike sykehus være ubetjent 9. og 10. juni. Dette påvirker linje 228. Midlertidig holdeplass blir Ringerike sykehus E16.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Stoppested:  Ringerike sykehus

Vibehaugen holdeplass midlertidig flyttet

Gyldig fra: 07.06.2021 15:38
Gyldig til: 14.06.2021 16:38

Holdeplassen Vibehaugen er midlertidig flyttet til krysset Frogs vei/Kampestadlia pga. byggearbeid. Dette berør linje 405 og Hent Meg.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Stoppested:  Vibehaugen

Ubetjente holdeplasser på linje 4

Gyldig fra: 14.06.2021 05:00
Gyldig til: 16.07.2021 23:50

Fra 14. juni til 16. juli vil det pågå gravearbeider i Knut Bjørhuus vei, som gjør at linje 4 må snu ved Gruba. Det vil si at følgende holdeplasser er ubetjente: Bera snuplass, Bera midtre, Bera nedre, Myrehagen, Solås, Steinbakken og K. Bjørhuus vei (retn. sentrum). Nærmeste betjente holdeplass blir da Bråtan.

Fra 17. juli vil det være normal trasé frem til og med 8. august.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Gullagata (retn. Hønefoss) ubetjent

Gyldig fra: 04.06.2021 06:19
Gyldig til: 06.06.2021 23:00

Holdeplassen Gullagata (retning Hønefoss) vil være ubetjent ut mandag neste uke på grunn av anleggsarbeid. Dette påvirker linje 113, 228 og 232. Nærmeste betjente holdeplass er Ullerålsgata.

Linje:  113 - Hatle - Modum Bad - Åmot, 228 - Haldenjordet-Hvervenmoen, 232 - Hønefoss-Halllingby/Ringmoen

Stoppested:  Gullagata

Ubetjente holdeplasser på linje 4

Gyldig fra: 07.06.2021 05:00
Gyldig til: 13.06.2021 23:59

På grunn av kommunalt veiarbeid stenges krysset Bråtan/Ramfløyveien en uke fra 7.-13. juni. Det betyr omkjøring og flere ubetjente holdeplasser på linje 4 i denne perioden. Følgende holdeplasser vil være ubetjente: Konggata, Wildhagens vei, Rebbansbakken, Granbakken, Sokkaveien, Ørentajet, J.Lies vei 4, J.Lies vei 54, Bråtan, K. Bjørhuus vei og Gruba.

Bussen vil i stedet kjøre Rosenkrantz gate og opp Vårveien, men vil ikke stoppe underveis før den kommer til Steinbakken. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Alternativ holdeplass for linje 405 og HentMeg på Kongsberg

Gyldig fra: 19.06.2021 06:00
Gyldig til: 09.08.2021 23:00

I helgen 19-21. juni, samt perioden fra 26. juni-9. august er det arbeider på jernbanen i Kongsberg som gjør at det må kjøres buss for tog til og fra Kongsberg. Dette betyr at Brakars linje 405, samt HentMeg, ikke kan stoppe på «buss for tog»-stoppestedene i Baneveien som vanlig. Vi har fått en midlertidig holdeplass ved Kiwi-butikken i Baneveien, og vil stoppe der når det er buss for tog-kjøring.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Sakseborg holdeplass (retning Åmot) flyttet

Gyldig fra: 25.05.2021 15:33
Gyldig til: 15.08.2021 23:00

Holdeplassen Sakseborg (retning Åmot), er flyttet fra Eikerveien til Industriveien pga veiarbeid og enveiskjøring. Dette vil gjelde frem til 15. august. I retning Vikersund betjenes Sakseborg i Eikerveien som vanlig.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 104 - Vikersund - Åmot

Stoppested:  Sakseborg

Veistenging i Kristian Brenners vei 30. mai

Gyldig fra: 30.05.2021 09:00
Gyldig til: 30.05.2021 23:00

Søndag 30. mai, fra kl. 9-23, stenges Kristian Brenners vei ved Steinbakken, på grunn av veiarbeid. Dette vil påvirke linje 3 og 4, som kjører på denne strekningen. På linje 3 vil alle bussene snu ved Sørensvingen og linje 4 vil betjene til og med Bråtan, som blir siste holdeplass.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Linje 3: Knoffs gate og Skistadbygget ubetjent

Gyldig fra: 25.05.2021 05:00
Gyldig til: 01.11.2021 23:00

På grunn av omfattende anleggsarbeid i Knoffs gate får ikke linje 3 stoppet ved holdeplassene Knoffs gate og Skistadbygget. Dette berører også linje 37 på avgangene fra Fjell. Nærmeste betjente holdeplasser vil være Strømsø Torg eller Marienlyst. Arbeidet er beregnet å vare frem til 1. november.

Linje 4, 5 og 91 betjener Knoffs gate og Skistadbygget som vanlig.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Knoffs gate, Skistadbygget

Ubetjente holdeplasser på linje 4

Gyldig fra: 20.05.2021 19:00
Gyldig til: 20.05.2021 23:59

20. mai, fra kl. 19 og ut driftsdøgnet, blir det stengt i Hans Hansenvei 67 pga veiarbeid. Det vil si at linje 4 må kjøre Rosenkrantz gate og opp Henrik Ibsens vei, og følgende holdeplasser blir ubetjente i tidsrommet: Konggata, Wildhagens vei, Rebbansbakken, Granbakken, Sokkaveien og Ørentajet. Nærmeste betjente holdeplasser vil være Drammen sykehus eller Jonas Lies vei 4.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Heggtoppen ubetjent 20. mai

Gyldig fra: 20.05.2021 07:00
Gyldig til: 20.05.2021 17:00

Holdeplassen Heggtoppen vil være ubetjent 20. mai, mellom kl. 07:00-17:00 på grunn av asfaltering etter vannskade. Nærmeste betjente holdeplasser er Hegg skole eller Nedre Frogner.

Linje:  62 - Lierbyen - Sørsdal - Sylling, 71 - Drammen - Lierbyen - Asker, 72 - Lierskogen-Tranby-Drammen

Stoppested:  Heggtoppen

Linje 4, avgang kl. 9:47 fra Kinveåsen innstilt

Gyldig fra: 19.05.2021 09:40
Gyldig til: 19.05.2021 11:48

En av bussene våre på linje 4 fikk dessverre tekniske problemer og ble stående fast i Hans Hansens vei i dag tidlig. Bussen blir byttet ut, men dette har beklagelig vis ført til noen forsinkelser på linjen, og avgangen fra Kniveåsen til Strømsø kl. 9:47 er innstilt. Vi beklager de ulempene dette måtte medføre.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Endring på linje 330

Gyldig fra: 04.05.2021 16:13
Gyldig til: 11.05.2021 16:13

Avgangen fra Gol skysstasjon til Hagafoss klokken 14:16 på tirsdager og fredager på linje 330 er tatt ut. Passasjerer bes bruke avgangen kl. 14:15 i stedet.

Linje:  330 - Gol-Geilo

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 30.04.2021 13:45
Gyldig til: 30.04.2021 17:45

Den selvkjørende bussen er innstilt resten av dagen grunnet tekniske problemer. Vi beklager!

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Ubetjent holdeplass på linje 225

Gyldig fra: 26.04.2021 19:21
Gyldig til: 18.08.2021 19:21

Etter at det ble gjennomført en inspeksjon av brua som går over Randselva ved Askerudfoss, er brua blitt nedgradert til å kun tillate personbiler. Vi får med andre ord ikke kjøre over brua med buss, noe som betyr at holdeplassen Viul vil være ubetjent på ubestemt tid. Nærmeste betjente holdeplass er Viul bru. Skoleskyss for elever som bor i området blir ivaretatt.

Linje:  225 - Hønefoss-Viul

Stoppested:  Viul

Linje 71: Trafikkuhell ved Grobråtenveien

Gyldig fra: 26.04.2021 15:54
Gyldig til: 26.04.2021 16:46

Det har vært et trafikkuhell ved Grobråtenveien. Veien er nå stengt, så linje 71 kjører ut på E18 ved Heiatoppen og direkte til Asker stasjon. Dette gjelder også retur. Vi beklager de ulemper dette medfører våre kunder.

Linje:  71 - Drammen - Lierbyen - Asker

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 26.04.2021 11:00
Gyldig til: 26.04.2021 17:00

Den selvkjørende bussen på Kongsberg er innstilt fra kl. 11 og inntil videre, grunnet varmgang i bremser. Vi håper å komme i gang igjen snart.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Sølvparken holdeplass periodevis stengt

Gyldig fra: 22.04.2021 09:00
Gyldig til: 28.04.2021 14:00

Som følge av montering av gangbro, vil veien ved Sølvparken holdeplass være periodevis stengt de neste dagene. Holdeplassen vil være ubetjent på følgende tidspunkt: 22.4. kl 09:00-21:00, 26.04. kl 09:00-14:00 og 28.04. kl 09:00-14:00. Nærmeste betjente holdeplass vil være Kongsberg knutepunkt.

Linje:  115 - Hokksund - Kongsberg, 401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet

Stoppested:  Sølvparken

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 21.04.2021 11:00
Gyldig til: 21.04.2021 20:58

Den selvkjørende bussen i Kongsberg er innstilt fra kl. 11 og inntil videre pga vognfeil.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Ubetjent holdeplass på Loesmoen

Gyldig fra: 26.04.2021 07:00
Gyldig til: 28.04.2021 14:30

Lyngveien i krysset ved Loesmoveien stenges fra mandag 26. april kl. 07:00 til onsdag 28. april kl. 14:30 for utskifting av vegsluk og utbedring av skade på vegdekke. Holdeplassen Stubben Loesmoen blir ubetjent i perioden. Nærmeste betjente holdeplass blir Loesmoen butikken.

Linje:  52 - Drammen - Hokksund, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 135 - Hokksund - Vestfossen, 139 - Åmot - Drammen

Stoppested:  Stubben Loesmoen

Koronasmitte på linje 200

Gyldig fra: 19.04.2021 21:31
Gyldig til: 26.04.2021 21:31

Vi har fått melding om et tilfelle av koronasmitte på linje 200 mellom Sandvika og Hønefoss. Denne personen har reist tirsdag 13. april fra Sandvika ca. 16:06, med ankomst Hønefoss ca. 17:00. Har du reist på denne avgangen og har symptomer, bør du ta en koronatest.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Koronasmittet passasjer på linje 100

Gyldig fra: 19.04.2021 19:47
Gyldig til: 26.04.2021 19:47

Vi har fått melding om at en passasjer som har reist på linje 100 har testet positivt for korona. Vedkommende reiste den 16/4 klokken 12:05 fra Hønefoss-Drammen, med retur den 18/4 klokken 16:05 fra Drammen-Hønefoss. Passasjerer som har reist på disse avgangene bør teste seg.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 09.04.2021 14:00
Gyldig til: 09.04.2021 23:12

Den selvkjørende bussen (linje 450) i Kongsberg er innstilt fra kl. 14 på grunn av mye vind.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Ubetjente holdeplasser på linje 4

Gyldig fra: 14.04.2021 06:00
Gyldig til: 04.05.2021 15:10

På grunn av pågående gravearbeid i Kristian Brenners vei, vil følgende holdeplasser være ubetjente på linje 4 i perioden 14. april-12. mai: Bera snuplass, Bera midtre, Bera nedre, Myrehagen, Solås, Steinbakken, Knut Bjørhuus vei (mot sentrum). Nærmeste betjente holdeplass blir Gruba/Bråtan.

Linje 3 vil ikke bli berørt av gravearbeidet, og betjener alle sine holdeplasser.

Stoppested:  Bera midtre, Bera nedre, Bera snuplass, Knut Bjørhuus vei, Myrehagen, Solås, Steinbakken

Linje 200/210: Berntsegård holdeplass nedlagt

Gyldig fra: 08.04.2021 08:43
Gyldig til: 08.05.2021 09:43

Fra og med 07.04.2021 blir holdeplassen på Berntsegård nedlagt. Holdeplassene på Sollihøgda blir nærmeste alternativ.
Linje:  200 - Hønefoss-Oslo, 210 - Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda

Stoppested:  Berntsegård

Tilrettelegging på linje 210 i forbindelse med veistenging

Gyldig fra: 07.04.2021 06:00
Gyldig til: 12.05.2021 23:32

OPPDATERT: Veiarbeidet blir ferdig tidligere enn antatt, og bussene vil kjøre som normalt fra og med onsdag 12. mai.

I forbindelse med bygging av nasjonalt minnesmerke ved Utøya, vil fylkesvei 2848 bli stengt for gjennomkjøring i perioden 7. april til 1. juni. Stengingen medfører at busstrafikk på linje 210 må tilrettelegges i denne perioden. Store busser vil ikke kunne brukes på fylkesvei 2848, og vil derfor måtte følge E16 på strekningen Rørvik-Sollihøgda. Det settes opp to minibusser (en på hver side av stengingen ved Utøya) som utfører tilbringertjenester for passasjerer langs fylkesvei 2848. Det planlegges at avganger fra Rørvik og Sollihøgda skal gå som normalt etter dagens rutetabell, så elever ved skolene i Hole og vgs i Hønefoss kan møte opp til vanlig tid og stoppested.

Linje:  210 - Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda

Ubetjent holdeplass på linje 4

Gyldig fra: 22.03.2021 14:36
Gyldig til: 30.03.2021 00:01

På grunn av veiarbeid vil holdeplassen Steinbakken være ubetjent til og med 29. mars. Nærmeste holdeplasser er Solås og Knut Bjørhuus vei.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Stoppested:  Steinbakken

Ubetjente holdeplasser på linje 91 og 37

Gyldig fra: 19.03.2021 13:43
Gyldig til: 30.09.2021 23:00

Holdeplassene Glassverket og Svelvikveien 11 er ubetjent på grunn av veiarbeid.
Nærmeste holdeplasser til Glassverket er Grams allé/Langestrand. Nærmeste holdeplasser til Svelvikveien 11 er Nøsted bruk/Merket.

Stoppested:  Glassverket, Svelvikveien 11

Linje 52 innstilt søndag 21. mars

Gyldig fra: 20.03.2021 23:30
Gyldig til: 22.03.2021 05:30

Linje 52 kan ikke kjøre søndag 21. mars på grunn av veistenging av FV2708. Mellom Mjøndalen og Drammen kan linje 51 benyttes.

Linje:  52 - Drammen - Hokksund

Store forsinkelser på linje 200

Gyldig fra: 11.03.2021 15:22
Gyldig til: 11.03.2021 23:22

En semitrailer sperrer veien i retning Hønefoss på Sollihøgda. Dette har ført til store forsinkelser på linje 200. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Linje 63, 65 og 66 får ikke kjørt

Gyldig fra: 11.03.2021 14:49
Gyldig til: 11.03.2021 23:49

En trailer har kjørt seg fast utenfor bussgarasjen i Sylling, slik at bussene våre som skulle kjørt fra Sylling skole kl. 14:20 ikke kommer seg avgårde. Det jobbes med å få traileren løs, men inntil det skjer får vi dessverre ikke kjørt. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  63 - Sylling - Lierbyen, 65 - Sylling-Øverskogen-Hornstua, 66 - Sylling - Lier stadion

Linje 15 Underlia innstilt kl. 12:20

Gyldig fra: 11.03.2021 12:20
Gyldig til: 11.03.2021 23:15

Linje 15 til Underlia, avgang kl. 12:20 er innstilt da bussen satt fast pga værforholdene.

Linje:  15 - Underlia - Austad skog

Linje 3: Skyttelbuss mellom Sørensvingen og Kastanjesletta

Gyldig fra: 11.03.2021 11:10
Gyldig til: 11.03.2021 23:37

På grunn av svært krevende værforhold og begrenset fremkommelighet i dag, får ikke linje 3 kjørt opp den siste biten fra Sørensvingen til Kastanjesletta. Brakar har derfor satt inn en egen skyttelbuss på strekningen, som vil kjøre ut dagen.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

HentMeg Kongsberg går som normalt igjen

Gyldig fra: 11.03.2021 10:29
Gyldig til: 12.03.2021 00:29

Da er buss to i drift og tjenesten går som normalt igjen.

Linje 54 kjører igjen

Gyldig fra: 11.03.2021 09:42
Gyldig til: 12.03.2021 01:42

Bussberging på linje 54 er utført. Forsinkelser må likevel påregnes en stund fremover.

Linje:  54 - Mjøndalen - Hovjordet

Det kjøres for tiden bare en buss på HentMeg Kongsberg

Gyldig fra: 11.03.2021 09:24
Gyldig til: 12.03.2021 01:24

Dessverre har en av HentMeg-bussene satt seg fast, noe som medfører store forsinkelser på denne tjenesten inntil buss to er i gang igjen. Vi beklager de ulemper dette medfører våre kunder.

Midlertidig stans på linje 54

Gyldig fra: 11.03.2021 07:01
Gyldig til: 11.03.2021 23:01

En buss på linje 54 har kjørt seg fast på Stenseth. Bilberging pågår. Inntil den har kommet seg løs går det ingen busser på linje 54.

Linje:  54 - Mjøndalen - Hovjordet

Linje 3 stopper ved Sørensvingen

Gyldig fra: 11.03.2021 07:00
Gyldig til: 11.03.2021 23:00

Det er krevende vær- og brøyteforhold ved turheisen og opp til Kastanjeveien, så linje 3 kjører inntil videre kun til Sørensvingen.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Linje 115 kl. 7:00 står fast i snøen

Gyldig fra: 11.03.2021 07:52
Gyldig til: 11.03.2021 23:53

Linje 115 med avgang kl. 7:00 fra Hokksund til Kongsberg står fast på Darbu. Elevene blir hentet med assistansebuss som kjører på samme strekning.

Linje:  115 - Hokksund - Kongsberg

Ubetjente holdeplasser på linje 3 og 4

Gyldig fra: 01.03.2021 06:00
Gyldig til: 22.03.2021 23:00

På grunn av veiarbeid vil det bli en lysregulert strekning i Kristian Brenners vei i perioden 1.-22. mars. Holdeplassene Solås og Steinbakken ligger innenfor lysreguleringen, noe som gjør at vi ikke kan betjene disse holdeplassene i perioden med veiarbeid.

For holdeplassen Solås vil nærmeste holdeplasser være Myrehagen eller Kastanjeveien Nedre for linje 3, og Myrehagen eller K. Bjørhuus vei/Gruba for linje 4. For holdeplass Steinbakken på linje 4, vil nærmeste holdeplasser være Myrehagen eller K, Bjørhuus vei/Gruba.

Merk at i helgen 20.-21. mars, så skal det graves i en kum lenger ned i veien og da vil linje 3 måtte snu ved Sørensvingen, mens Bråtan blir siste betjente holdeplass på linje 4.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Stoppested:  Solås, Steinbakken

Innstilte avganger på linje 450

Gyldig fra: 25.02.2021 11:04
Gyldig til: 25.02.2021 13:00

Avgangene på linje 450 fra Kongsberg knutepunkt kl. 11:45 og fra Teknologiparken kl. 12:07 er innstilt pga teknisk problemer.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Heggtoppen holdeplass stengt

Gyldig fra: 24.02.2021 16:00
Gyldig til: 01.03.2021 16:00

På grunn av reparasjon av en vannlekkasje på Heggtoppen i Lier, må linjene 62, 71 og 72 kjøre en annen trasé inntil videre. Holdeplassen Heggtoppen vil være ubetjent frem til 1. mars kl. 16.

Linje:  62 - Lierbyen - Sørsdal - Sylling, 71 - Drammen - Lierbyen - Asker, 72 - Lierskogen-Tranby-Drammen

Stoppested:  Heggtoppen

Holdeplasser stengt på linje 3 og 4

Gyldig fra: 28.02.2021 06:35
Gyldig til: 01.03.2021 06:50

Det sak graves opp en kum i Kristian Brenners vei, noe som betyr at veien blir sperret helt. Dette vil påvirke linje 3 og 4, som kjører på denne strekningen. På linje 3 vil alle bussene snu på Sørensvingen og linje 4 vil betjene til og med Bråtan, som blir siste holdeplass og bussene snur på Gruba. Gravingen vil pågå i tidsrommet 28. februar kl. 07:00 til 1. mars. Linje 4 har første avgang fra Bera 1. mars kl. 07:32 og linje 3 har første avgang fra Kastanjesletta kl. 07:10.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Linje 112 innstilt 24.02

Gyldig fra: 24.02.2021 00:06
Gyldig til: 25.02.2021 01:03

Linje 112 Stalsberg skole-Kjemperudmyra blir innstilt hele dagen 24. februar. Årsaken er at det jobbes med ny Geithus bro. Vi beklager dette!

Linje:  112 - Kjemperudmyra - Stalsberg

Vinterferie i uke 9

Gyldig fra: 01.03.2021 06:00
Gyldig til: 05.03.2021 23:00

Husk at avganger merket med s i rutetabellen ikke kjøres i vinterferieuka (uke 9).

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 19.02.2021 10:06
Gyldig til: 19.02.2021 16:00

Den selvkjørende bussen på Kongsberg er innstilt inntil videre på grunn av snøværet.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Ubetjente holdeplasser på linje 51

Gyldig fra: 18.02.2021 12:11
Gyldig til: 18.02.2021 14:33

En trailer har har kjørt av veien ved Buskerud Storsenter. Dette medfører at linje 51 til Mjøndalen inntil videre ikke kan betjene holdeplassene Kjøsterud allè, Krokstad skole, Sandsgata og Buskerud Storsenter.

Linje:  51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen

Stoppested:  Buskerud Storsenter, Kjøsterud allé, Krokstad skole, Sandsgata

Sigdal: Ekstra skolebuss

Gyldig fra: 18.02.2021 06:00
Gyldig til: 30.04.2021 16:50

Brakar vil fortsette å kjøre en ekstra buss på onsdager og fredager fra Nerstad skole retning Eggedal ved skoleslutt. Den ekstra bussen som ble satt inn fra holdeplass Bakke bru kl. 07:14 alle skoledager i retning Åmot skysstasjon, innstilles fra 18. februar.

Linje 4: Stengte holdeplasser

Gyldig fra: 16.02.2021 09:00
Gyldig til: 16.02.2021 23:31

Vi har fått melding om en vannlekkasje i Hans Hansens vei. Det vil si at linje 4 må kjøre Henrik Ibsens gate fra kl. 09 tirsdag 16. februar, og inntil videre. Holdeplasser mellom Drammen sykehus og Jonas Lies vei vil dermed ikke være betjent.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Stoppested:  Granbakken, Konggata, Rebbansbakken, Sokkaveien, Wildhagens vei, Ørentajet

Linje 3 går som normalt igjen

Gyldig fra: 02.02.2021 07:27
Gyldig til: 03.02.2021 01:00

Betzy Kjelsberg vei er åpnet og bussene går som normalt igjen.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Holdeplasser på linje 3 stengt på grunn av vannlekkasje

Gyldig fra: 01.02.2021 16:05
Gyldig til: 02.02.2021 01:05

På grunn av en vannlekkasje som har ført til et hull i veibanen i Betzy Kjelsberg vei, må linje 3 kjøre ut i Rosenkrantzgata i lyskrysset ved Åssiden videregående skole. Dette betyr at linje 3 ikke vil kunne stoppe ved holdeplassene Tunveien, Elias Kræmmers vei, Valbrottveien, Dalegårdsveien, Kjøsterud skole og Liejordet inntil videre. Bussen vil derimot stoppe ved Farmen holdeplass. Vi beklager de ulemper dette medfører våre kunder.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Dalegårdsveien, Elias Kræmmers vei, Kjøsterud skole, Liejordet, Tunveien, Valbrottveien

Holdeplasser Krokenveien og Konvallveien stenges

Gyldig fra: 03.02.2021 00:00
Gyldig til: 11.06.2021 23:00

En veistenging i Krokenveien/Sagaveien i forbindelse med bygging av gangvei, gjør at holdeplassene Krokenveien og Konvallveien på linje 228 vil være ubetjente en periode fremover. Et midlertidig busstopp legges til krysset Konvallveien/Fossekallveien.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Stoppested:  Konvallveien, Krokenveien

Sigdal: Ekstra skolebuss

Gyldig fra: 01.02.2021 07:03
Gyldig til: 18.02.2021 06:00

Som følge av tilbakemeldinger om fulle skolebusser i Sigdal setter Brakar inn en ekstra buss på onsdager fra Nerstad skole retning Eggedal ved skoleslutt. Samtidig setter vi inn en ekstra buss fra holdeplass Bakke bru kl. 07:14 alle skoledager retning Åmot skysstasjon. Denne bussen kjører parallelt med hovedbussen. Dette er en midlertidig ordning som trer i kraft fra uke 5, og som vil bli vurdert fortløpende.

Holdeplasser Haug kirke og Haug senter stenges

Gyldig fra: 27.01.2021 14:22
Gyldig til: 12.02.2021 23:00

Bussen vil ikke stoppe ved holdeplassene Haug kirke og Haug senter fra 27. januar til og med 12. februar. Dette skyldes anleggsarbeid. Nærmeste holdeplass til disse er Vangsveien.

Linje:  221 - Hønefoss-Jevnaker via Haug, 223 - Hønefoss-Klekken-Haug, 224 - Hønefoss-Haug via Lisletta, 225 - Hønefoss-Viul

Stoppested:  Haug kirke, Haug Senter

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 21.01.2021 14:05
Gyldig til: 21.01.2021 17:05

linje 450 innstilt pga dårlig føre

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Holdeplassene Glassverket og Langestrand stenges

Gyldig fra: 25.01.2021 06:00
Gyldig til: 25.03.2021 14:57

Holdeplassene Glassverket og Langestrand i Drammen stenges fra 25. januar til ca. 25. mars. Dette skyldes anleggsarbeid. Nærmeste holdeplasser er Grams alle eller Svelvikveien 101.

Linje:  37 - Skoger-Lier, 91 - Berger-Svelvik-Drammen

Stoppested:  Glassverket, Langestrand

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 19.01.2021 13:23
Gyldig til: 19.01.2021 17:00

Linje 450 er innstilt i dag pga snøvær.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 18.01.2021 11:50
Gyldig til: 18.01.2021 17:00

Linje 450 er innstilt i dag pga snø og glatt føre.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Linje 450 innstilt

Gyldig fra: 11.01.2021 10:10
Gyldig til: 11.01.2021 17:10

Linje 450 er innstilt i dag pga snøvær.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Forsinkelser på linje 330

Gyldig fra: 08.12.2020 08:15
Gyldig til: 08.12.2020 12:15

En trailer har veltet på RV7 mellom Herad og Svenkerud. Dette medfører forsinkelser på våre busser på linje 330. Vi beklager de ulemper dette medfører våre kunder.

Linje:  330 - Gol-Geilo

Ingen avganger på linje 52 12. desember kl 18.00 til 14. desember

Gyldig fra: 12.12.2020 18:00
Gyldig til: 14.12.2020 05:30

Øvre Eiker vei blir stengt i perioden 12. desember kl 1800 til 14. desember kl 0530 på grunn av graving i veien ved krysset til Rødgata. Derfor vil linje 52 ikke gå i dette tidsrommet. Vi anbefaler kunder å benytte linje 101 til Drammen hvis det er mulig.


Linje:  52 - Drammen - Hokksund

Avganger på linje 72 og 56 innstilt ut desember

Gyldig fra: 30.11.2020 13:19
Gyldig til: 31.12.2020 23:19

På grunn av at mange elever ved videregående skoler for tiden ikke reiser til og fra skole, er det mange busser som går tomme. Derfor vil følgende avganger bli innstilt ut desember, men kan settes inn igjen på kort varsel:

Linje 72
avgang kl 1555 fra Lier/Hallvard vgs kl Lierskogen, alle skoledager, unntatt onsdager
ny avgang kl 1555 fra Lier/St.Hallvard vgs til Drammen, alle skoledager, unntatt onsdager

Linje 56
avgang kl 0728 fra Stenseth til Drammen busstasjon, alle skoledager


Linje:  56 - Mjøndalen-Drammen, 72 - Lierskogen-Tranby-Drammen

Innstillinger på linje 334

Gyldig fra: 24.11.2020 12:56
Gyldig til: 24.11.2020 16:56

Et vogntog sperrer veibanen og hinbdrer linje 334 i å komme frem. Det fører til noen innstillinger.

12.30 Ustaoset – Haugastøl går ikke
12.45 Haugastøl – Ustaoset går ikke

Fra Ustaeggen kl. 13.00 til Geilo
13.20 går kun til Ustaeggen (ca 400 m før Ustaoset)
13.50 Ustaeggen – Geilo kjøres som normalt.
Avgang fra Geilo kl. 14.50 skal gå som normalt.


Linje:  334 - Geilo - Ustaoset - Haugastøl

Endring på linje 3 til Kastanjeslette pga veistenging

Gyldig fra: 09.11.2020 05:00
Gyldig til: 20.12.2020 23:00

På grunn av veiarbeid og stenging av Steinbakken, vil linje 3 til Kastanjesletta snu på Gruba i perioden 9.11 til 20.12. Holdeplassene Kastanjeveien snuplass, Kastanjeveien 23, Kastanjevein 82 og Kastanjeveien nedre blir ikke betjent. Nærmeste alternative holdeplasser er: Steinbakken, Gruba og Bråtan. Bråtan betjenes av linje 4 til Vinnes.

Vi beklager alle ulemper dette medfører for våre kunder!

Husk munnbind på buss dersom du ikke kan opprettholde 1-metersregel.


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Holdeplass Svingen stenges 4. november

Gyldig fra: 04.11.2020 09:00
Gyldig til: 05.11.2020 12:00

Holdeplass Svingen stenges 4. november og deler av 5. november i forbindelse med montering av ladestasjon for elektrisk buss. Arbeidene vil vare fra 09.00 til 17.00 4. november og fortsette mellom 09.00 og 12.00 torsdag 5. november.

Linje:  22 - Bragernes - Konnerud - Svingen

Holdeplass Sørensvingen stenges 4. november

Gyldig fra: 04.11.2020 08:30
Gyldig til: 04.11.2020 16:00

Holdeplass Sørensvingen stenges 4. november på grunn av montering av ladestasjon for elektrisk buss. Arbeidet vil vare fra 08.30 til 16.00.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Sørensvingen

Linje 53 og 54 benytter plattform B på Mjøndalen stasjon

Gyldig fra: 03.11.2020 08:56
Gyldig til: 09.11.2020 23:00

På grunn av gravearbeider vil linje 53 og 54 benytte plattform B på Mjøndalen stasjon til og med 9. november.

Linje:  53 - Mjøndalen - Åsen, 54 - Mjøndalen - Hovjordet

Forsinkelser på E16 pga trafikkuhell

Gyldig fra: 02.11.2020 15:08
Gyldig til: 03.11.2020 01:08

E16 er stengt ved Bjonvika i Ringerike kommune etter et trafikkuhell. Dette gir store forsinkelser på Brakars linje 231 Hønefoss - Hallingby og Valdresekspressen.

Linje:  231 - Hønefoss-Hallingby/Ringmoen/Nes

Ubetjente holdeplasser på linje 3 fredag 30. oktober

Gyldig fra: 30.10.2020 08:30
Gyldig til: 30.10.2020 16:00

Fredag 30. oktober blir det montert ladestasjon for elektrisk buss på Fjell snuplass. Dette gjør at bussen ikke får snudd der, og må kjøre Austadveien til Fjell. Derfor vil følgende holdeplasser ikke bli betjent i retning Fjell:

Fjell bo- og servicesenter
Lauritz Hervigs vei 52
Lauritz Hervigs vei 82
Lauritz Hervigs vei 100
Lauritz Hervigs vei 132

Arbeidene vil vare fra 8.30 til 16.00 fredag 30. oktober. Fra kl 16.00 kjøres normal trasé igjen.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Avgang kl 15.10 på linje 334 Usaoset - Haugastøl innstilt

Gyldig fra: 28.10.2020 15:00
Gyldig til: 28.10.2020 17:00

Avgang kl 15.10 på linje 334 Usaoset - Haugastøl er innstilt på grunn av bilberging.

Linje:  334 - Geilo - Ustaoset - Haugastøl

Forsinkelser på linje 66 27. og 28. oktober

Gyldig fra: 27.10.2020 07:00
Gyldig til: 28.10.2020 19:00

På grunn av asfaltarbeider på Baneveien tirsdag 27. oktober og onsdag 28. oktober vil det kunne bli forsinkelser på linje 66 disse to dagene. De avgangene som trolig vil kunne bli påvirket av forsinkelsene er

07.35, 13.30 og 14.30 fra egge skole
13.25 og 14.30 fra Lierbyen skole

Linje:  66 - Sylling - Lier stadion

Trafikkmelding Hallingdal.

Gyldig fra: 20.10.2020 08:01
Gyldig til: 21.10.2020 08:01

RV7 har vært sperret ved Hagafoss siden klokken 07:00 på grunn av to trailere som har sperret veien. Dette har medført at alle våre busser i dette området har blitt berørt og er kraftig forsinket. Veien er nå åpnet igjen.

Linje:  330 - Gol-Geilo, 331 - Hagafoss-Myrland-Geiteryggen

Holdeplass Albums gate mildertidig stengt

Gyldig fra: 08.10.2020 14:16
Gyldig til: 01.01.2021 14:17

Fra 8. oktober og inntil videre er holdeplass Albumsgate ubetjent på grunn av veiarbeid.

Nærmeste holdeplass blir Bragernes torg eller Frydensalstien.


Stoppested:  Albums gate

Montering av ladestasjon ved Fredlihavna

Gyldig fra: 09.10.2020 09:00
Gyldig til: 09.10.2020 15:00

Fredag 9. oktober vil det bli montert ladestasjon for elektrisk buss ved Fredlihavna. Dette vil føre til redusert fremkommelighet for bussen. Arbeidet vil pågå mellom kl 09.00 og 15.00.

Bussene kjører igjen

Gyldig fra: 01.10.2020 14:03
Gyldig til: 01.10.2020 22:03

Fra ca kl 12.00 i dag har Brakars busser kjørt igjen etter at streiken er avsluttet. Det vil kunne være noen forsinkelser på avganger i dag. Fra i morgen skal avgangene gå som normalt.

Gravearbeider i Fjellsveien

Gyldig fra: 01.10.2020 08:58
Gyldig til: 05.10.2020 08:59

Det graves nå i Fjellsveien for å føre frem strøm til ladestasjon for elektrisk buss. Kjøreveien holdes åpen, men kun i ett felt av gangen. Trafikken dirigeres manuelt.
Arbeider foregår mellom 20:00 og 05:30 i perioden 28. september – 2. oktober.


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Holdeplass Nybrua midlertidig stengt

Gyldig fra: 07.09.2020 12:02
Gyldig til: 18.12.2020 23:00

Grunnet anleggsarbeid vil holdeplass Nybrua ikke brukes i perioden 7. september til 18. desember. Dette vil påvirke linjene 100, 101 og 104. Disse linjene vil kjøre i en trasé via Skredsviksomoen.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 104 - Vikersund - Åmot

Stoppested:  Nybrua Geithus

Endret trasé på Geilo

Gyldig fra: 04.05.2020 07:00
Gyldig til: 31.12.2020 09:12

På grunn av utfordrende framkommelighet på Geilo stasjon, vil traseen for alle bussene bli endret fra 4. mai. Linjene som blir berørt er 330, 333, 334, 345 og 420.

Det er laget ny holdeplass i Geilovegen.

Holdeplassen Geilo Hotel blir heller ikke betjent.


Linje:  333 - Geilo - Dagali