Trafikkmeldinger arkiv

Linje 91: Berger skole ubetjent mandag 4. juli

Gyldig fra: 04.07.2022 04:00
Gyldig til: 04.07.2022 23:55

Mandag 4. juli skal det asfalteres ved Berger skole. Linje 91 kan da ikke kjøre inn dit og får ikke betjent denne holdeplassen hele den dagen. Passasjerer bes benytte holdeplassen Bergeråsen i stedet.

Linje:  91 - Berger-Svelvik-Drammen

Linje 1 kjører kun mellom parken og Losjeplassen resten av dagen

Gyldig fra: 01.07.2022 12:24
Gyldig til: 01.07.2022 17:00

Den selvkjørende bussen kan kun kjøre mellom parken og Losjeplassen resten av dagen i dag pga. asfaltering ved Losjeplassen.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Sollia holdeplass nedlagt (linje 222)

Gyldig fra: 30.06.2022 10:50
Gyldig til: 31.08.2022 10:50

Holdeplassen Sollia i Heradsbygda er permanent nedlagt. Nærmeste holdeplasser blir Servicesenteret eller Muninveien.

Linje:  222 - Hønefoss-Heradsbygda

Stoppested:  Sollia

Holdeplassendring 6. og 7. juli for linje 15, 21 og 25

Gyldig fra: 06.06.2022 04:00
Gyldig til: 07.07.2022 23:00

På grunn av arbeid med nytt kundesenter, vil plattform B på Drammen busstasjon være stengt 6. og 7. juli. Linje 15, 21 og 25, som vanligvis stopper der, vil bruke plattform A disse to dagene.

Linje:  15 - Austad/Skog-Drammen busstasjon, 21 - Tolerud-Drammen busstasjon, 25 - Drammen busstasjon- Gulskogen

Stoppested:  Drammen busstasjon

Ekstra avganger til Oslo Pride på linje 200 lørdag 25/6.

Gyldig fra: 24.06.2022 11:20
Gyldig til: 26.06.2022 01:21

På avgangene fra Hønefoss klokken 10:00-11:00-12:00 kjøres det to busser slik at alle som ønsker seg inn til Oslo skal ha mulighet for det. Det blir ikke satt inn ekstra busser hjem fra Oslo da vi ikke vet når folk vil hjem igjen. Ha en strålende dag i Oslo!

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Ekstra buss på linje 200 fra i morgen 21.juni.

Gyldig fra: 20.06.2022 10:34
Gyldig til: 01.07.2022 03:16

Vi fikk melding om kapasitet problem på avgangen klokke 07:00 fra Hønefoss i dag. Fra i morgen vil det kjøres to busser på denne avgangen samt to busser fra Oslo til Hønefoss klokken 15:40.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Holdeplassmelding linje 22 og 24

Gyldig fra: 17.06.2022 19:00
Gyldig til: 19.06.2022 23:00

På grunn av veiarbeid vil holdeplassen Lønnerud (retning Konnerud) bli flyttet 100 meter ned i helgen. Dette gjelder fra 17. juni kl. 19:00 til 19. juni kl. 23:00.

Linje:  22 - Drammen - Konnerud - Svingen, 24 - Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

Stoppested:  Lønnerud

Stengte holdeplasser på linje 105

Gyldig fra: 20.06.2022 05:00
Gyldig til: 16.09.2022 23:00

Fv 287 er stengt fra 20. juni-16.september pga utskifting av stikkrenner og masser på veien. Linje 105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren får da omkjøring via fv 2820 Eidalsveien, og kan ikke betjene følgende holdeplasser:
- Nubberud (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Hvidsten bil (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Flåganbråtan (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Saueton/Horga (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Stubberud (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Lauvlia/Weggesrud (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Strandefjorden (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Vang (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Båsheim skole (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Støa handel (nærmeste holdeplass er Hole bru)

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Trafikkmelding linje 1

Gyldig fra: 15.06.2022 08:23
Gyldig til: 17.06.2022 13:00

Pga bygging ved Gamle Kirkeplass får ikke linje 1 kjørt helt til parken denne uken. Bussen vil derfor bare kjøre mellom CC og Bragernes torg frem til fredag kl. 13.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Trafikkmelding Hokksund, linje 101

Gyldig fra: 15.06.2022 21:00
Gyldig til: 17.06.2022 06:00

På grunn av asfaltering av fartshumper må Rådhusgata i Hokksund stenges for trafikk i følgende tidsrom denne uka:

Onsdag 15. juni fra kl. 21:00 til torsdag 16. juni kl. 06:00.
Torsdag 16.juni fra kl. 21:00 til fredag 17. juni kl. 06:00.

Linje 101 får i disse tidsrommene ikke kjørt via Øvre Eiker rådhus. Reisende bes benytte holdeplassen på Hokksund stasjon.

Linje:  101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Stoppested:  Øvre Eiker rådhus

Endret kjøremønster for bussene under Kongsbergjazzen

Gyldig fra: 05.07.2022 05:00
Gyldig til: 10.07.2022 23:00

Under Kongsbergjazzen blir det endret kjøremønster for bussene i sentrum fra 5.-10. juli.

Følgende holdeplasser kan ikke betjenes:
- Kongens gate og Tråkka. Berører linjer 401, 403, 409, 420 og 430. Nærmeste betjente holdeplass blir Kongsberg knutepunkt.
- Thornes vei. Berører linje 401, 420 og 430. Nærmeste betjente holdeplass for 401 og 420 er Friedland, og for 430 blir det Bergmannsveien.
- Kongsberg rådhus, Bussedalen og Krona. Berører linje 403 og 409. Nærmeste betjente holdeplass er Bergmannsveien.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 409 - Kongsberg knutepunkt - Saggrenda, 420 - Kongsberg - Geilo, 430 - Kongsberg - Svarstad

Endret kjøremønster i Kongsberg sentrum 22.-26. juni

Gyldig fra: 22.06.2022 05:00
Gyldig til: 26.06.2022 23:00

Som følge av et arrangement i Kongsberg sentrum blir det endret kjøremønster for bussene i perioden 22.-26. juni.

Følgende holdeplasser kan ikke betjenes:
- Kongens gate og Tråkka. Berører linjer 401, 403, 409, 420 og 430. Nærmeste betjente holdeplass blir Kongsberg knutepunkt.
- Thornes vei. Berører linje 401, 420 og 430. Nærmeste betjente holdeplass for 401 og 420 er Friedland, og for 430 blir det Bergmannsveien.
- Kongsberg rådhus, Bussedalen og Krona. Berører linje 403 og 409. Nærmeste betjente holdeplass er Bergmannsveien.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 409 - Kongsberg knutepunkt - Saggrenda, 420 - Kongsberg - Geilo, 430 - Kongsberg - Svarstad

Linje 169 og 200: Ramstadsletta holdeplass stenges

Gyldig fra: 04.07.2022 04:00
Gyldig til: 14.08.2022 23:00

I forbindelse med utbygging av E18 vil holdeplassen Ramstadsletta (mot Lier/Hønefoss) stenges fra 4. juli.

Nærmeste holdeplass for linje 169 Oslo-Lierbyen blir Oksenøyveien eller Bærum rådhus, mens for linje 200 Oslo-Hønefoss blir nærmeste holdeplass Oksenøyveien eller Sandvika bussterminal.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo, 200 - Hønefoss-Oslo

Stengte holdeplasser for linje 330 og 332

Gyldig fra: 13.06.2022 06:00
Gyldig til: 31.07.2022 23:00

Grunnet graving i Alfarvegen i Nesbyen fra 13. juni-1.august stenges Alfarvegen, og rutebusser må kjøre fra Nesbyen Sentrum og ut på Rv7 ved Shell mot Gol.

Følgende holdeplasser kan da ikke betjenes: Sjong camping, Mattismoen, Lysverkboligen, Kveim, Myrebakken og Thoen hotell.

Linje 303 vil kjøre som normalt via Alfarvegen fra 13. juni til skoleslutt 21. juni.

Linje:  330 - Nesbyen-Gol-Geilo, 332 - Flå-Gol-Geilo

Trafikkmelding Rosenkrantzgata

Gyldig fra: 13.06.2022 07:12
Gyldig til: 13.06.2022 14:17

Det jobbes fortsatt med vannlekkasjen. Linje 3, 5 og 51 kan nå kjøre Rosenkrantz inn mot byen, men får omkjøring på vei ut av Drammen. Bussene vil da kjøre Øvre Storgate mellom Hamborgstrøm og Olaf Bergers vei. Det betyr at følgende holdepasser ikke kan betjenes (gjelder kun retning Hokksund): Henrik Ibsensgate, Ørengata og Bacheparken. Vi vet dessverre ikke hvor lang tid arbeidet vil ta.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 5 - Vinnes - Tors vei, 51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen

Linje 24: Veiarbeid 14. juni

Gyldig fra: 14.06.2022 15:05
Gyldig til: 14.06.2022 19:30

Da skal snuplassen på Eikerdelet asfalteres. Følgende holdeplasser vil være stengt den 14. juni mellom kl. 15:05 og 19:30:
Eikerdelet, SIF-hytta, Stubberudgrinda, Stubberud og Skioldhytta. Nærmeste holdeplass i dette tidsrommet blir Tveten.

Linje:  24 - Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

Linje 1: Kort stans midt på dagen

Gyldig fra: 10.06.2022 12:20
Gyldig til: 10.06.2022 13:20

Vi får besøk av en delegasjon fra USA som skal se på den selvkjørende bussen i dag. Den vil derfor ha en stans i kjøring mellom klokken 12:20 og 13:20. Første avgang etter avbruddet blir kl. 13:24 fra Bragernes torg.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 1: Kjører kun mellom torget og CC

Gyldig fra: 07.06.2022 10:14
Gyldig til: 09.06.2022 17:00

Det er satt opp et stort telt på Bragernes torg i forbindelse med et arrangement, som gjør at den selvkjørende bussen ikke får kjørt over torget og videre til parken. Bussen vil derfor kun kjøre mellom torget og CC til og med torsdagen.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 24: Gravearbeid 31. mai

Gyldig fra: 31.05.2022 15:05
Gyldig til: 31.05.2022 19:30

På grunn av gravearbeid på snuplassen Eikerdelet, må linje 24 snu på Tveten på de avgangene som går inn til Eikerdelet 31. mai, i tidsrommet kl 1505-1930.

Følgende holdeplasser vil da være ubetjente disse timene: Eikerdelet, SIF hytta, Stubberudgrinda, Stubberud og Skioldhytta.


Linje:  24 - Drammen busstasjon-Konnerud-Eikerdelet

Tour of Norway

Gyldig fra: 26.05.2022 13:33
Gyldig til: 26.05.2022 23:30

RV7 er stengt frem til kl 14 på grun av Tour of Norway. Det betyr at avganger kjøres kun Geilo-Gol og omvendt. Mellom Gol og Nesbyen blir det dessverre ikke kjørt før avgangen klokken 18.30 fra Nesbyen. Vi beklager de ulemper dette medfører våre kunder.

Linje:  330 - Nesbyen-Gol-Geilo

Trafikkmelding linje 420

Gyldig fra: 20.05.2022 14:00
Gyldig til: 20.05.2022 19:00

Linje 420 fra Rødberg kl. 12:30 vil snu på kroa ved Norrefjord. Dette på grunn av at veien er stengt av politiet etter hendelse tidligere i dag.

Linje:  420 - Kongsberg - Geilo

Forsinkelse på linje 420

Gyldig fra: 20.05.2022 10:20
Gyldig til: 20.05.2022 13:20

Det har vært en hendelse på Norefjord i nærheten av linje 420 Geilo-Kongsberg, som har gjort 07:05-avgangen fra Geilo over en time forsinket. Bussen var ikke direkte involvert i hendelsen men ble holdt igjen av politiet. Det er satt inn ekstra buss, som gikk fra Rødberg mot Kongsberg kl. 09:55.

Linje:  420 - Kongsberg - Geilo

Linje 1 kjører ikke på Kristi Himmelfartsdag

Gyldig fra: 26.05.2022 09:00
Gyldig til: 26.05.2022 17:00

Kristi Himmelfartsdag kjøres det søndagsruter i Drammen. Da kjører dermed ikke den selvkjørende bussen.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 3 på 17. mai

Gyldig fra: 17.05.2022 09:00
Gyldig til: 17.05.2022 11:00

Linje 3 kan ikke benytte plattformene på Strømsø torg mellom klokken 09 og 11 på 17. mai. Bussen vil stoppe på busstasjonen, plattform E-F.

Merk også at linje 3 ikke stopper på holdeplassene fra Roseveien til og med Strømsø torg (gjelder begge retninger) mellom kl. 09 og 11. Mellom Austadveien og Drammen busstasjon kjører bussen 2. Strøm terrasse.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Linje 169 og 200 på 17. mai

Gyldig fra: 17.05.2022 05:00
Gyldig til: 17.05.2022 23:55

Linje 169 Lierbyen-Oslo og linje 200 Hønefoss-Oslo vil ikke vil stoppe mellom Skøyen og bussterminalen på 17. mai, da bussen vil kjøre tunnelen. Dette på grunn av mye stengte gater i forbindelse med 17. mai-feiringen i Oslo. Dette vil gjelde hele dagen.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo, 200 - Hønefoss-Oslo

Asfaltering ved sykehuset, bussen stopper fortsatt

Gyldig fra: 12.05.2022 19:45
Gyldig til: 13.05.2022 05:00

12. mai fra klokken 20:00 og utover skal det asfalteres ved holdeplassen Drammen sykehuset retning Åssiden. Bussene vil fortsatt betjene holdeplassen, men vil stoppe litt før busslomma.

Stoppested:  Drammen sykehus

Plattform D, Drammen busstasjon

Gyldig fra: 16.05.2022 05:00
Gyldig til: 22.05.2022 23:00

Fra 16.-22. mai vil plattform D på Drammen busstasjon være stengt pga arbeid på plattformen. Linje 2 og 52 vil i denne perioden benytte plattform C.

Linje:  2 - Bragernes torg - Drammen busstasjon, 52 - Drammen - Hokksund - Mjøndalen

Strømsø torg stengt 14. mai

Gyldig fra: 14.05.2022 11:00
Gyldig til: 14.05.2022 16:00

Grunnet politisk markering på Strømsø torg lørdag 14. mai vil politiet stenge store deler av torget fra kl. 11:00. Dette betyr at linje 3 og 5 ikke får kjørt helt til Strømsø. Nærmeste holdeplass blir Skistadbygget. Det er usikkert hvor lenge dette vil vare. Bussene vil kunne kjøre som normalt igjen så fort sperringene er fjernet en gang på ettermiddagen.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 5 - Vinnes - Tors vei

Sykkelritt på Ringerike kan gi forsinkelser i helgen

Gyldig fra: 07.05.2022 07:30
Gyldig til: 08.05.2022 16:30

I helga arrangeres det to sykkelritt på Ringerike, som kan gi noen forsinkelser i busstrafikken.

Lørdag kjøres Sundvolden Grand Prix mellom Sundvolden hotell og Kleivstua, først for juniorer mellom kl. 08:30 og 11:30, og så for elite fra 13:00-17:00.

Søndag er det er Ringerike Grand Prix fra 08:30-16:00, som går i/fra Hønefoss og rundt forbi blant annet Klekken, Åsa, Sundvollen, Svendsrud og Busund. Se hele ruten her: https://rgp.no/trafikk/.

Bussene følger vanlig rutetabell, men når rittet kommer gjennom busstraséen må bussene vente til syklistene har kjørt forbi.

Linje 139: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:12
Gyldig til: 30.06.2023 18:12

Brekkeveien i Krokstadelva skal stenges fra 16. mai og til og med juni 2023 på grunn av veiarbeid. Holdeplassen Steinberghaugen vil da være ubetjent i denne perioden. Dette påvirker kun linje 139. Nærmeste holdeplass til Steinberghaugen er Krokstad skole eller Sandsgata.

Linje:  139 - Åmot - Drammen

Linje 105 og 123: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:10
Gyldig til: 31.07.2022 23:10

Veien mellom Bakke bru og Tingstad bru stenges fra 16. mai og frem til 1. august. Dette vil påvirke linje 105 og 123, som i denne perioden vil kjøre Tandbergveien mot Sigdal, og Åsterudveien fra Sigdal.

Følgende holdeplasser blir ubetjente:
- Hulbak. Midlertidig holdeplass: Bakke bru (holdeplassen blir flyttet mot broen)
- Sulland. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)
- Tandberg Sigdalsveien. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)
- Tandbergveien X. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren, 123 - Buskerud skole - Åmot

Svelvik-ferja innstilt inntil videre

Gyldig fra: 29.04.2022 06:34
Gyldig til: 29.04.2022 08:53

Det har dessverre oppstått noen tekniske problemer på Svelvik-ferja som gjør at den må innstilles inntil videre. Det jobbes med å fikse problemet og vi håper å være i gang igjen snart. Vi beklager så mye.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Linje 100, 101 og 104: Holdeplassen Nybrua Geithus stengt

Gyldig fra: 28.04.2022 11:12
Gyldig til: 11.05.2022 23:12

Holdeplassen Nybrua Geithus vil være stengt frem til ca. 11. mai på grunn av renovering av den gamle brua. Nærmeste holdeplass er Tomta Geithus.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 104 - Vikersund - Åmot

Forsinkelse på linje 71 pga trafikkulykke

Gyldig fra: 27.04.2022 09:57
Gyldig til: 27.04.2022 11:57

Det har vært en trafikkulykke på Ringeriksveien ved Kikutveien. Trafikken står for øyeblikket, noe som gjør at det blir forsinkelser på linje 71.

Linje:  71 - Drammen - Lierbyen - Asker

Linje 1: Kjører ikke til torget på 17. mai

Gyldig fra: 17.05.2022 08:22
Gyldig til: 17.05.2022 17:00

Den selvkjørende bussen får dessverre ikke kjørt til eller over Bragernes torg på 17. mai på grunn av avsperringer i sentrum. Linje 1 vil da kun kjøre mellom Amtmand Bloms gate og CC, og vil ikke følge fast rutetabell. Bussen vil kjøre fortløpende frem og tilbake mellom klokken 10 og 15.

Linje 16: Omkjøring pga veiarbeid

Gyldig fra: 25.04.2022 05:18
Gyldig til: 01.07.2022 12:01

På grunn av veiarbeid i Austadveien, blir det omkjøring for linje 16 Bragernes-Skoger i perioden 25. april-17. juli. Bussen vil kjøre L.Grønlands vei i stedet for Skogerveien/Austadveien. Det vil si at holdeplassen Skogerveien ikke kan betjenes, og holdeplassen L.Grønlands vei flyttes 50m ovenfor krysset Austadveien/L.Grønlands vei. Nærmeste holdeplass til Skogerveien blir da L.Grønlands vei.

Trafikkmelding, plattform D Drammen busstasjon

Gyldig fra: 25.04.2022 05:00
Gyldig til: 01.05.2022 23:00

Vi må gjøre noen ytterligere arbeider på plattform D på Drammen busstasjon i uken som kommer, fra 25/4-1/5. Vi kan i den perioden ikke benytte plattformen, og henviser passasjerer til plattform B, som blir midlertidig plattform for bussene som vanligvis stopper ved D.

Stoppested:  Drammen busstasjon

Mulig forsinkelser på linje 105

Gyldig fra: 21.04.2022 10:08
Gyldig til: 01.08.2022 10:08

Det pågår omfattende veiarbeid på Sigdalsveien mellom Eggedal og Åmot skysstasjon, med tre lysreguleringer på strekningen. Dette kan gi forsinkelser på linje 105 til Åmot skysstasjon. Vær obs på at korresponderende busser i de fleste tilfeller ikke har mulighet til å vente ved store forsinkelser. Arbeidet er forventet å pågå i en lengre periode fremover.


Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Feil i rutetabell linje 403 Kongsberg påskeaften.

Gyldig fra: 13.04.2022 15:55
Gyldig til: 18.04.2022 01:55

Det går buss fra Kongsberg knutepunkt klokken 09:02 og hver time t.o.m 17:02. Avgang før 09:02 og etter 17:02 er innstilte.
Det går buss fra Skollenborg klokken 09:30 og hver time t.o.m 17:30. Avgang før 09:30 og etter 17:30 er innstilt.

Linje:  403 - Skollenborg - Kongsberg

LInje 62 Lierbyen-Sylling: Omkjøring pga veiarbeid

Gyldig fra: 09.05.2022 06:00
Gyldig til: 30.05.2022 23:00

Pga veiarbeid vil Ringeriksveien ved Asdøl være stengt fra 9.-30. mai. Dette vil føre til at flere holdeplasser på linje 62 blir ubetjent i perioden, og det blir noen omkjøringer, som følger:

Linje 62 fra Kyllerud/Sylling:
- Avgang kl. 05:45 og 07:00 fra Kyllerud kjører til Lierbyen via Åmotveien. Passasjerer på strekningen Kyllerud-Sylling henvises til linje 63.
- Avgang kl. 07:32 fra Kyllerud starter på Åmotveien kl. 07:46 til Tranby skole
- Avgang kl. 07:55 fra Kyllerud starter på Åmotveien kl 08:06 til Lier og St.Hallvard vgs
- Avgang kl. 15:00, 16:00 og 17:00 fra Sylling vil starte fra Åmotveien kl. 15:11, 16:11 og kl. 17:11 til Lierbyen.

Linje 62 fra Lierbyen/Lyngås
- Avgang kl. 06:30 fra Lierbyen kjører til Sylling via Åmotveien.
- Avgang kl. 07:40 fra Lyngås-krysset kjører til Åmotveien.
- Avgang kl. 15:30, 16:30 og 17:30 fra Lierbyen kjører til Åmotveien.

Skolebussen til/fra Tranby skole vil gå som vanlig mellom Åmotveien og Tranby skole.

Linje:  62 - Lierbyen - Sørsdal - Sylling

Linje 1 innstilt resten av dagen

Gyldig fra: 06.04.2022 13:58
Gyldig til: 06.04.2022 16:58

En heisekran blokkerer fremkomsten i gågata, og vi blir dessverre nødt til å innstille linje 1 resten av dagen. Vi beklager så mye!

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Stengte holdeplasser, linje 405 og Hent Meg

Gyldig fra: 19.04.2022 06:00
Gyldig til: 01.09.2022 23:00

Som følge av at Eikerveien i Kongsberg skal stenges, må linje 405 og Hent Meg kjøre Drammensveien i perioden april-september. Det betyr at holdeplassene Stretaliveien og Klems gate ikke kan betjenes. Nærmeste holdeplass til Stretaliveien blir Madsebakken nord, mens nærmeste til Klems gate er Kongsberg sykehus.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Linje 1 innstilt inntil videre

Gyldig fra: 04.04.2022 11:54
Gyldig til: 04.04.2022 16:54

Linje 1 innstilt er dessverre innstilt inntil videre på grunn av tekniske problemer.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 15 og 16: Holdeplassen Strømbakken legges ned

Gyldig fra: 01.04.2022 00:49
Gyldig til: 30.04.2022 11:49

Holdeplassen Strømbakken blir nedlagt fra og med 1. april. Nærmeste holdeplasser blir enten Konnerudgata 41 eller 3. Strøm terrasse.

Linje:  15 - Underlia - Austad, 16 - Bragernes - Skoger

Stoppested:  Strømbakken

Linje 37 og 91: Ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 28.03.2022 14:39
Gyldig til: 01.08.2022 14:39

Flere holdeplasser på linje 37 og 91 er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes:

Grams allé
Glassverket
Langestrand
Svelvikveien 101
Nøsted bruk

Nærmeste holdeplasser er Svelvikveien 11 eller Oscar Kiærs vei.

Linje:  91 - Berger-Svelvik-Drammen

Linje 1 innstilt resten av dagen

Gyldig fra: 25.03.2022 13:18
Gyldig til: 25.03.2022 17:18

Den selvkjørende bussen er dessverre innstilt resten av dagen på grunn av tekniske problemer. Vi beklager så mye.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 1 innstilt inntil videre

Gyldig fra: 16.03.2022 11:57
Gyldig til: 16.03.2022 16:57

Vi har dessverre problemer med teknikken på linje 1 igjen i dag, og må innstille avganger inntil videre.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Svelvik-Verket innstilt inntil videre

Gyldig fra: 16.03.2022 08:23
Gyldig til: 16.03.2022 08:58

Ferjesambandet må dessverre stenges inntil videre grunnet tekniske årsaker på ferja. Sjekk https://svelvikverket.basto-fosen.no for oppdatering.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Linje 5 og 37: Hedensrud holdeplass ubetjent

Gyldig fra: 20.04.2022 05:31
Gyldig til: 29.07.2022 23:51

Det skal graves i Gml Kongvei mellom Auensvei til Tors vei fra 20. april og frem til ca. 29. juli. Det betyr at linje 5 ikke får betjent holdeplassen Hedensrud i denne perioden. Det samme gjelder den ene skolebussavgangen på linje 37. Nærmeste holdeplass er Solbergs gate eller Tors vei 5.


Linje:  5 - Vinnes - Tors vei, 37 - Skoger-Lier

Linje 1 innstilt inntil videre

Gyldig fra: 15.03.2022 11:08
Gyldig til: 15.03.2022 12:54

Vi har dessverre tekniske problemer på linje 1, og må innstille bussen inntil videre.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 1 innstilt resten av dagen

Gyldig fra: 10.03.2022 14:49
Gyldig til: 10.03.2022 17:49

Vi har dessverre fått tekniske problemer med programvaren på den selvkjørende bussen, og må innstille resten av dagen. Vi beklager så mye.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 3 kjører som normalt igjen fra 11:45

Gyldig fra: 09.03.2022 16:08
Gyldig til: 10.03.2022 23:08

L. Hervigsvei er nå åpen igjen og bussene kjører som normalt fra kl. 11:45

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Holdeplassinfo, Drammen busstasjon

Gyldig fra: 07.03.2022 15:09
Gyldig til: 17.03.2022 23:11

Da er turen kommet for oppgradering av ladestasjonen på plattform D ved Drammen busstasjon. Arbeidet vil pågå fra 7.-17. mars. I denne perioden vil linje 51 benytte plattform B. Det må dessverre også påregnes forsinkelser for bussene som benytter plattform E og F (linje 61, 71, 73, 100, 101, 251 og 261), da det blir trangt om plassen i arbeidsperioden. Vi beklager så mye ulempene dette medfører.

Rutetabellendring linje 35 Fjell-Skoger

Gyldig fra: 07.03.2022 04:31
Gyldig til: 31.03.2022 08:32

08:05-avgangen fra Fjell til Skoger skole er flyttet fem minutter frem for å få bedre korrespondanse med linje 16 ved Skoger kirke. Dette er en permanent endring, så avgangen vil fra nå av gå fast kl. 08:00 fra Fjell.

Linje:  35 - Skoger - Drammen

Linje 52, 56, 101, 135 og 139: Veiarbeid på Loesmoen

Gyldig fra: 09.03.2022 05:37
Gyldig til: 30.06.2022 23:16

Loesmoveien i Hokksund skal oppgraderes, og arbeidet skal pågå fra 9. mars og ut året. Holdeplassene Vinkelveien og Hellik Teigen vil ikke betjenes, mens holdeplassen Loesmoen butikk blir flyttet 50 meter.

Dette vil berøre linje 52, 56, 101, 135 og 139.

HentMeg og linje 407: Veistenging

Gyldig fra: 28.02.2022 18:00
Gyldig til: 02.03.2022 06:00

Det blir en kort stenging av Petter Auerdahls vei i Kongsberg fra mandag 28. februar kl. 18:00 og til og med tirsdag 1. mars kl. 11:00. Det blir også stenging fra kl. 21:30 tirsdag kveld og frem til kl. 06:00 onsdag morgen (2. mars).

Følgende holdeplasser kan ikke betjenes i dette tidsrommet: Svingen, Løvåsveien og Kemner Ruuds vei. Dette påvirker HentMeg på mandag og HentMeg og linje 407 tirsdag morgen.

Nærmeste holdeplasser blir:
Svingen: Hovedeplass/Eilertsløkka
Løvåsveien/Kemner Ruuds vei: Ove Gjeddesvei (linje 401) eller Hanseolla (linje 407)

Linje:  407 - Gamlegrendåsen N-Knutepunktet

Holdeplassendring for busser mot Lier/Hurum og Gulskogen senter under skisprinten

Gyldig fra: 27.02.2022 03:27
Gyldig til: 04.03.2022 23:28

På grunn av avvikling av skisprinten i Drammen sentrum, blir det endret kjøremønster for bussene som går mot Lier og Hurum (linje 61, 71, 73, 251 og 261).

Fra 27. februar og til og med 4. mars vil ikke disse kunne stoppe på Bragernes torg. De vil ta til høyre etter bybrua og opp Erik Børresens allé (se kart). Det betyr at første stopp for av- og påstigning etter brua blir Tinghuset. Dette gjelder også på returen, det er ingen av- eller påstigning mellom Tinghuset og Drammen busstasjon. 

Alle andre busser som bruker Bragernes torg vil kjøre og stoppe som normalt i denne perioden.

Linje:  61 - Gulskogen-Lierbyen skole, 71 - Drammen - Lierbyen - Asker, 73 - Drammen-Reistad-Lierskogen

Linje 21: To holdeplasser stengt pga skisprinten

Gyldig fra: 27.02.2022 05:23
Gyldig til: 04.03.2022 23:24

Fra 27. februar og til og med 4. mars vil ikke linje 21 Tolerud-Strøtvet kunne stoppe i Albums gate eller Frydensalstien. Dette på grunn av avvikling av skisprinten i Drammen sentrum. Nærmeste betjente holdeplass blir Bergstien eller Bragernes torg.Linje:  21 - Tolerud-Strøtvet

Linje 3: Snur ved Sørensvingen pga glatte veier

Gyldig fra: 24.02.2022 07:10
Gyldig til: 24.02.2022 09:46

Linje 3 Kastanjesletta får dessverre ikke kjørt helt opp til Kastanjesletta nå på morgenen. Det er svært glatt og vi må vente til det er strødd. Bussen må derfor snu ved Sørensvingen inntil videre.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Linje 5: Glatte veier

Gyldig fra: 24.02.2022 07:06
Gyldig til: 24.02.2022 08:26

På grunn av glatt vei fra Tors vei nå på morgenene får bussen bare kjørt til og fra Hedensrud inntil veien er saltet.

Dette medførte at avgangen 06.08 fra Tors vei ble innstillt. Vi beklager de ulemper dette medfører våre kunder.

Linje:  5 - Vinnes - Tors vei

Plattform A tilbake i normal trafikk

Gyldig fra: 24.02.2022 07:03
Gyldig til: 26.02.2022 07:03

Fra og med 24. februar så er plattform A på Bragernes torg tilbake til normal bruk igjen.

Det vil si at linje 22 Svingen, linje 24 Eikerdelet/Konnerud, linje 4 Kniveåsen og linje 5 Tors vei igjen vil få på- og avstigning på plattform A.

Svelvik-Verket innstilt inntil videre

Gyldig fra: 23.02.2022 21:17
Gyldig til: 24.02.2022 01:17

Grunnet kraftig vind i kombinasjon med sterk strøm er Svelvik-Verket-sambandet innstilt inntil videre.

Basert på værmeldingen blir sambandet åpnet igjen fra i morgen tidlig som normalt med første avgang fra Svelvik kl. 06:00 og fra Verket kl. 06:10.

Sjekk https://svelvikverket.basto-fosen.no/ for oppdateringer.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Brakar Fleks Gol sentrum kjører ikke i påsken

Gyldig fra: 09.04.2022 07:00
Gyldig til: 18.04.2022 23:00

Brakar Fleks Gol sentrum kjører dessverre ikke i påsken. Siste dag med kjøring før påskeferien er 8. april, og så starter vi opp igjen 19. april.

Omkjøring for linje 105

Gyldig fra: 28.02.2022 07:00
Gyldig til: 06.03.2022 12:00

Fra 28. februar kl. 07:00 og til og med søndag 6. mars kl. 12:00 stenges Tingstad bru pga. veiarbeid. Det vil si at linje 105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren i denne perioden må kjøre via Åsterudveien til Bakke bru. (Dette gjelder ikke skoleavganger, disse er innstilt denne uken pga vinterferie).

Ubetjente holdeplasser i perioden blir Tandbergveien kryss (nærmeste holdeplass blir Tingstad), Sulland og Hulbakk (nærmeste holdeplass for disse to blir Bakke Bru). Søndagsavgangene i hver retning vil kjøre normal trasè 6. mars.

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Linje 1: Endring i kjøremønster fra 21. februar-5. mai

Gyldig fra: 21.02.2022 09:29
Gyldig til: 04.05.2022 09:17

I perioden 21. februar til 5. mai er deler av Tomtegata stengt, slik at vi ikke får kjørt helt frem til CC. Bussen vil da stoppe for av- og påstigning ved Omstedgata, ovenfor Shell-stasjonen.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 233: Ny avgangstid på onsdag

Gyldig fra: 07.02.2022 09:22
Gyldig til: 31.03.2022 09:22

Avgangen fra Hønefoss på onsdager kl. 14:25 er flyttet 5 minutter frem. Den går nå kl. 14:20.

Linje:  233 - Hønefoss-Begnamoen/Elsrud

Oppgradering av Bera ladestasjon

Gyldig fra: 23.02.2022 06:53
Gyldig til: 16.03.2022 13:53

Vi skal oppgradere ladeplassen vår på Bera snuplass med nytt betongbelegg med varmeelementer. Dette arbeidet vil foregå i perioden 23.02-16.03.22.

Bussen vil fortsatt kjøre fra holdeplassen på Bera snuplass.

Arbeidet vil kunne medføre noe støy. Dette vil foregå på dagtid på hverdager, normalt mellom kl. 7:00 og 16:00, men kan noen dager pågå frem til kl. 18:00.


Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Trafikkmelding linje 1, retning CC:

Gyldig fra: 15.02.2022 16:34
Gyldig til: 18.02.2022 17:34

Drammen kommune skal klippe trær på Bragernes torg. Det betyr at den selvkjørende bussen ikke får brukt plattform G (ovenfor fontenen) så lenge de holder på.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Trafikkmelding linje 3

Gyldig fra: 14.02.2022 18:23
Gyldig til: 14.02.2022 23:23

På grunn av svært glatte veier, er det dessverre forsinkelser og omkjøring på linje 3.

Det er satt inn shuttlebuss mellom Sørensvingen og Kastanjesletta ut driftsdøgnet i dag. Det betyr at leddbussen vil snu ved Sørensvingen.

Opp mot Fjell må bussen inntil videre kjøre Austadveien, da L.Hervigsvei er for glatt.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Trafikkmelding linje 24

Gyldig fra: 14.02.2022 06:49
Gyldig til: 14.02.2022 10:56

Buss til Eikerdelet har sklidd av veien og sperrer for annen trafikk. Det var ingen passasjerer i bussen. Frem til bilberging av buss, vil linje 24 kjøre kun til Konnerud skole. Vi beklager de ulemper dette medfører våre kunder.

Linje:  24 - Bragernes-Konnerud-Eikerdelet

Linje 1 innstilt fra kl. 15 i dag

Gyldig fra: 10.02.2022 13:12
Gyldig til: 10.02.2022 17:12

Vi har et lite teknisk problem på den selvkjørende bussen i Drammen som gjør at vi må stoppe dagens kjøring kl. 15. Vi satser på å kjøre som vanlig igjen i morgen.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 1: Benytt hvit reservebuss fra 8.-18. februar

Gyldig fra: 08.02.2022 09:23
Gyldig til: 18.02.2022 18:23

Fra 8. til 18. februar vil ikke den gule, selvkjørende bussen kunne ta om bord passasjerer, da den skal teste ny programvare.

I denne perioden henviser vi passasjerer til å benytte seg av reservebussen vår. Den er helt lik, bare hvit og med VY-logo på sidene, og kjører vanlig rute mellom Drammen park og CC kjøpesenter.

Vi tester nå for å bedre kunne håndtere ting som snøfall, brøytekanter, gjenskinn fra snø og is på bakken, hastighet på snøføre og automatisk validering av kryss.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Oppgradering av plattform C, Mjøndalen stasjon

Gyldig fra: 07.02.2022 06:02
Gyldig til: 28.02.2022 14:02

Vi er nå ferdige med det nye betongbelegget på plattform A på Mjøndalen stasjon. Arbeidet flyttes nå til plattform C. Det betyr at alle busser som vanligvis stopper på plattform C, vil benytte plattform A i anleggsperioden, som vil pågå i ca. 3 uker fra 7. februar.

Stoppested:  Mjøndalen stasjon

Linje 3 må stoppe ved Sørensvingen inntil videre

Gyldig fra: 01.02.2022 14:49
Gyldig til: 01.02.2022 18:49

Dessverre så har en av bussene på linje 3 (retning Kastanjesletta) sklidd utfor veien og sperrer for annen trafikk. Vi kommer dessverre ikke lenger enn til Sørensvingen akkurat nå. Det vil bli satt opp shuttlebuss fra Sørensvingen så snart veien er åpnet igjen. Dette medfører dessverre forsinkelser på linje 3, vi beklager så mye ulempene det medfører.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Trafikkmelding linje 61 og 73

Gyldig fra: 01.02.2022 13:30
Gyldig til: 01.02.2022 16:30

Avgangen på linje 61 som gikk kl. 12:50 fra Lierbyen skole får ikke kjørt via Lierstranda pga. en ulykke ved Kjellstad. Politiet har stengt veien. Bussen må kjøre E18 og første holdeplass etter Linnsevollen er da Brakerøya. Veien er fortsatt stengt der, så det kan påvirke flere avganger på linje 61, samt på linje 73.

Linje:  61 - Gulskogen-Lierbyen skole, 73 - Drammen-Reistad-Lierskogen

Linje 1 innstilt resten av dagen

Gyldig fra: 01.02.2022 12:01
Gyldig til: 01.02.2022 17:01

På grunn av snøværet må vi dessverre innstille linje 1 resten av dagen. Vi beklager så mye.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Skinnarberga holdeplass ubetjent

Gyldig fra: 20.12.2021 00:27
Gyldig til: 24.02.2022 06:47

På grunn av pågående veiarbeid kan ikke holdeplassen Skinnarberga helsehus betjenes. Nærmeste holdeplasser er Tislegård eller Kjærlighetsstien.

Rutetabellendringer på linje 210X Fleks Utstranda

Gyldig fra: 01.02.2022 00:53
Gyldig til: 15.03.2022 09:53

Fra 1. februar vil det bli noen justeringer på rutetabellen til Fleks Utstranda (linje 210X).

Merk følgende:
Avgangen kl. 8:14 fra Elstangen til Sollihøgda mandag-fredag, samt søndag, innstilles
Avgangen kl. 00.25 fra Sollihøgda til Elstangen innstilles alle dager
Avgangen kl. 7:14 fra Elstangen til Sollihøgda på lørdager innstilles

Reduksjonen kommer som følge av at det er svært få eller ingen passasjerer på disse avgangene.

Merk for øvrig at det er nytt telefonnummer for bestilling: 32 13 32 13

Linje:  210X - BrakarFlex Utstranda

Svelvik-ferja innstilt inntil videre

Gyldig fra: 31.01.2022 07:27
Gyldig til: 31.01.2022 12:27

Det er dessverre driftsproblemer på Svelvik-ferja på morgenen i dag, og ferja er innstilt inntil videre. Vi beklager dette.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Svelvik-Verket innstilt inntil videre

Gyldig fra: 29.01.2022 20:01
Gyldig til: 30.01.2022 02:01

Svelvik-Verket-sambandet må dessverre stenges inntil videre grunnet tekniske utfordringer på ferga. Se www.svelvikverket.basto-fosen.no for oppdatert informasjon.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Linje 1 innstilt

Gyldig fra: 28.01.2022 09:41
Gyldig til: 28.01.2022 15:42

Vi har dessverre fått problemer med rullestolrampen på den selvkjørende bussen. Vi jobber med å få denne i orden nå, og får dessverre ikke kjørt mens vi ser på det. Vi håper å være i gang igjen senest kl. 14.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 3, avgang 13:40 innstilt

Gyldig fra: 26.01.2022 13:51
Gyldig til: 26.01.2022 14:51

Linje 3 med avgang fra Fjell kl. 13:40 er innstilt pga trafikkuhell. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Linje 1 kjører som normalt igjen

Gyldig fra: 26.01.2022 11:51
Gyldig til: 30.01.2022 11:51

Den selvkjørende bussen i Drammen har blitt fikset, og kjøre nå i vanlig rute igjen.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Holdeplassendringer for linjer som bruker plattform A på Bragernes torg

Gyldig fra: 27.01.2022 01:00
Gyldig til: 24.02.2022 05:57

På grunn av pågående arbeid med bygging av ny gangbro, vil plattform A begrenses for busstrafikk fra og med torsdag 27. januar, og etter planen frem til 24. februar, kl. 05:00.

Merk følgende:
Linje 3 Fjell, 52 Hokksund, 91 Svelvik og 96 Sande vil stoppe som vanlig på plattform A.

Linje 4 Kniveåsen og 5 Tors vei får av- og påstigning på plattform E i St. Olavsgate utenfor Condelica

Linje 22 Svingen og 24 Eikerdelet/Konnerud skole får av- og påstigning på plattform C, utenfor Kiwi.

Linje 51, 100 og 101 mot sentrum vil stoppe for avstigning ved Torget Vest.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen, 5 - Vinnes - Tors vei, 22 - Bragernes - Konnerud - Svingen, 24 - Bragernes-Konnerud-Eikerdelet, 100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Stoppested:  Bragernes torg

Nytt telefonnummer for Fleks Utstranda

Gyldig fra: 01.02.2022 15:38
Gyldig til: 01.04.2022 15:38

Brakars bestillingstjeneste mellom Sundvollen og Sollihøgda har fått ny operatør (Ring Taxi) og nytt telefonnummer: 32 13 32 13. Bestillingsfristen reduseres også fra 60 til 30 minutter.

Fleks Utstranda kjører til faste tider, men kun dersom du har bestilt avgangen. Du bestiller minimum 30 minutter før ønsket avgangstid, og blir hentet på valgte holdeplass på strekningen. Turen kjøres med drosje, men du betaler vanlig busspris. Alle Brakars billetter er gyldige.Linje:  210X - BrakarFlex Utstranda

Svelvik-Verket innstilt pga tåke

Gyldig fra: 23.01.2022 10:02
Gyldig til: 23.01.2022 13:02

På grunn av tykk tåke må ferjeavgangene på sambandet Svelvik-Verket innstilles inntil videre. Se https://svelvikverket.basto-fosen.no for oppdatert informasjon.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Linje 3 kjører som normalt igjen

Gyldig fra: 20.01.2022 11:57
Gyldig til: 20.01.2022 13:57

Betzy Kjelsbergvei er åpnet for trafikk igjen etter brannen, og linje 3 kan kjøre normal trasé.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Omkjøring på linje 3

Gyldig fra: 20.01.2022 09:47
Gyldig til: 20.01.2022 11:56

Politiet har stengt av Betzy Kjelsbergs vei på grunn av en boligbrann. Det betyr at linje 3 inntil videre ikke får kjørt gjennom her eller betjent følgende holdeplasser: Tunveien, Elias Kræmmers vei, Valbrottveien, Dalegårdsveien, Kjøsterud skole og Liejordet.

Bussen kjører Rosenkrantz forbi Farmen og inn igjen ved Ligosenteret. Sørensvingen og holdeplassene videre oppover betjenes som normalt.

Vi kommer tilbake med oppdatering så fort veien er åpen igjen.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Holdeplassen CC kjøpesenter stenges pga veiarbeid

Gyldig fra: 24.01.2022 01:42
Gyldig til: 30.09.2022 23:42

Fra 24. januar og frem til 30. september vil holdeplassen ved CC kjøpesenter være stengt på grunn av veiarbeid i Tomtegata.

Dette betyr omkjøring for følgende linjer, som da ikke kan stoppe ved CC:
37 Skoger-Lier
61 Gulskogen-Lierbyen skole
73 Drammen-Reistad-Lierskogen
79 Lahell-Stoppen
251 Drammen-Hyggen-Åsheim-Sætre (kjøres av Ruter)
261 Drammen-Lahell-Røyken-Sætre (kjøres av Ruter)

Nærmeste betjente holdeplasser blir Brandtenborggata eller Brakerøya.

Linje:  37 - Skoger-Lier, 61 - Bera-Lierbyen skole, 73 - Drammen-Reistad-Lierskogen, 79 - Lahell-Stoppen

Stoppested:  CC Kjøpesenter

Arbeid ved Mjøndalen stasjon, bruk plattform C

Gyldig fra: 19.01.2022 08:32
Gyldig til: 11.02.2022 15:32

Da har tiden kommet for å få lagt nytt betongbelegg med varmekabler på ladestasjonen i Mjøndalen. Arbeidet vil pågå fra 19. januar til 11. februar. I denne perioden henvises passasjerer til plattform C.

Stoppested:  Mjøndalen stasjon

Store forsinkelser på linje 61

Gyldig fra: 17.01.2022 15:16
Gyldig til: 17.01.2022 18:16

Det er en del trafikale utfordringer ved Gulskogen i ettermiddag, både med veiarbeid og køer til corona-teststasjonen. Dette fører dessverre til store forsinkelser på linje 61 Gulskogen-Lierbyen skole. Avgangen som skulle gått fra Lierbyen kl. 14:50 er innstilt. Neste avgang kl. 15:20 skal gå, men er også forsinket. Vi beklager så mye.

Linje:  61 - Gulskogen-Lierbyen skole

Forsinkelser mellom Gol og Hemsedal

Gyldig fra: 14.01.2022 08:03
Gyldig til: 14.01.2022 09:52

Det har vært en større ulykke på riksvei 52 ved Robru som gjør at all trafikk mellom Gol og Hemsedal blir dirigert til omkjøring over FV912 Øvrevegen. Dette betyr at det er forsinkelser på alle busser som kjører denne strekningen. Veien er estimert å åpne igjen i 11-tiden.

Forsinkelser mellom Gol og Hemsedal

Gyldig fra: 14.01.2022 08:03
Gyldig til: 14.01.2022 12:03

Det har vært en større ulykke på riksvei 52 ved Robru som gjør at all trafikk mellom Gol og Hemsedal blir dirigert til omkjøring over FV912 Øvrevegen. Dette betyr at det er forsinkelser på alle busser som kjører denne strekningen. Veien er estimert å åpne igjen i 11-tiden.

Kapasitetsbegrensning på Svelvik-ferja

Gyldig fra: 10.01.2022 12:32
Gyldig til: 12.01.2022 06:32

Inntil videre vil det være en kapasitetsbegrensning på 12 biler (med én passasjer i hver bil) på Svelvik-ferja. Dette fordi den nye elferja er til reperasjon, og reserveferja som kjører venter på nytt sikkerhetssertifikat. Elferja vil imidlertid være operativ igjen fra og med onsdag denne uka.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Linje 1 innstilt inntil videre

Gyldig fra: 10.01.2022 12:25
Gyldig til: 26.01.2022 11:50

Den selvkjørende bussen i Drammen er innstilt inntil videre da en av sensorene må repareres. Dette har tatt litt lengre tid enn forventet. Vi håper å kunne kjøre igjen mot slutten av uke 4.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Svelvik-ferja innstilt inntil videre

Gyldig fra: 07.01.2022 16:15
Gyldig til: 08.01.2022 08:45

Det har vært et mindre branntilløp i eksosfelgen på Svelvik-ferja i ettermiddag. Ingen passasjerer var om bord under branntilløpet, som raskt ble slukket. Det vil imidlertid ta lengre tid å reparere skaden enn først antatt. Alle avganger er dermed innstilt resten av kvelden (fredag 7. januar). Det jobbes med å få satt inn en annen ferje fra i morgen tidlig. Vi beklager så mye ulempene dette medfører.

Linje:  B60 - Svelvik-Verket

Trafikkmelding linje 3

Gyldig fra: 07.01.2022 14:49
Gyldig til: 07.01.2022 16:49

En av bussene som kjører linje 3 retning Kastanjesletta har satt seg fast på grunn av løs snø ved Steinspranget. Redningsbil er tilkalt. Inntil bussen kommer løs får vi dessverre ikke kjørt lenger enn til Sørensvingen på strekningen akkurat nå. Vi beklager så mye ulempene dette medfører.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Ruteendringer på linje 63 Sylling-Lierbyen

Gyldig fra: 01.01.2022 11:04
Gyldig til: 31.01.2022 11:04

Vi har foretatt noen justeringer på linje 63. Avganger fra Lierbyen til Sylling som tidligere gikk 55 minutter over hver hele time, er nå flyttet og går 5 minutter over hver time. Dette for å korrespondere bedre med linje 61.

Linje:  63 - Sylling - Lierbyen

Linje 56 over Gulskogen kjører Landfallbrua igjen

Gyldig fra: 05.01.2022 06:53
Gyldig til: 31.01.2022 06:53

Linje 56 med avgang klokken 07:38 fra Stenseth til Drammen busstasjon kjører nå over Landfallbrua og Gulskogen igjen.

Holdeplassen Skoglund er stengt

Gyldig fra: 01.01.2022 00:26
Gyldig til: 31.12.2022 23:26

Som følge av veiarbeidene på E16 over Sollihøgda er holdeplassen Skoglund, som betjenes av linje 200, stengt på ubestemt tid. Nærmeste holdeplass som kan benyttes blir Brenna eller Avtjerna.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Skoglund

Oppgradering av Fjell snuplass

Gyldig fra: 04.01.2022 08:27
Gyldig til: 21.01.2022 08:28

Rett på nyåret starter oppgradering av ladeplassen på Fjell snuplass. Det skal legges nytt betongbelegg med varmeelementer.

Arbeidet vil kunne medføre noe støy. Dette vil foregå i perioden 4.-21. januar, på dagtid på hverdager, normalt mellom kl. 7:00 og 16:00, men kan noen dager pågå frem til kl. 18:00.

I arbeidsperioden vil det settes opp en midlertidig holdeplass like i nærheten.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 177 eller send e-post til kundesenter@brakar.no.

Stoppested:  Fjell

Feil på holdeplasskilt

Gyldig fra: 21.12.2021 08:43
Gyldig til: 21.12.2021 10:20

Vi har dessverre teknisk feil på holdeplasskiltene våre for øyeblikket. Bussene kjører som vanlig. Sjekk rutetider her på nettsiden, eller i appen Brakar Reise. Du kan også ringe oss på tlf. 177 om du trenger hjelp.

Trafikkmelding til reisende med linje 112

Gyldig fra: 20.12.2021 12:08
Gyldig til: 22.12.2021 10:00

Gamle Geithus bru er for tiden stengt pga kobling til den nye brua, som åpner onsdag 22.12. kl.10. Reisende med skyttelbussen (linje 112) fra Geithus må beregne lengre ventetid for å rekke linje 100 og 101 både i retning Drammen og Hønefoss frem til nybrua åpner på onsdag. Linje 100 og 101 vil begynne å kjøre over den nye brua fra og med 3. januar.

Linje:  112 - Kjemperudmyra - Stalsberg

Linje 450 innstilt ut dagen

Gyldig fra: 16.12.2021 12:13
Gyldig til: 16.12.2021 17:13

Den selvkjørende bussen i Kongsberg (linje 450) er innstilt ut dagen i dag på grunn av problemer med kjøretøyet. Vi beklager så mye.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Nye Geithus bru åpner - linje 112 innstilles

Gyldig fra: 16.12.2021 08:32
Gyldig til: 31.01.2022 23:32

Nye Geithus bru åpner for trafikk igjen 22. desember. Fra og med 3. januar vil linje 100 og 101 igjen kjøre over brua. Disse to linjene får da ny trasé, og nye holdeplasser på denne traséen blir Geithus, Ørjansen og Bråtabakken. Kjøretidene blir som før. Samtidig innstilles linje 112. Dette har vært en skyttelbuss som har kjørt gjennom Geithus i perioden bruen var stengt for busstrafikk.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 112 - Kjemperudmyra - Stalsberg

Linje 450 har siste kjøredag 23. desember

Gyldig fra: 15.12.2021 15:25
Gyldig til: 31.01.2022 15:25

23. desember er aller siste kjøredag for den selvkjørende bussen i Kongsberg. Prosjektet, som startet i oktober 2018, avsluttes nå, og bussen blir ikke lenger å se i bybildet her. Vi tester videre med selvkjørende buss i Drammen.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Holdeplassinfo, Drammen sykehus

Gyldig fra: 15.12.2021 20:55
Gyldig til: 15.12.2021 23:55

Holdeplassen Drammen sykehus (ut av sentrum) blir midlertidig stengt onsdag kveld (15/12) mellom kl. 21:00 og 24:00 på grunn av fresinga av gammel asfalt og legging av ny. Det vil bli satt opp et midlertidig holdeplasskilt i forkant av holdeplassen slik at du fortsatt kan reise herfra.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen, 5 - Vinnes - Tors vei, 51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen, 100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Tre innstilte avganger på linje 450 i dag

Gyldig fra: 14.12.2021 09:53
Gyldig til: 14.12.2021 13:20

Den selvkjørende bussen i Kongsberg (linje 450) tas i en kort periode ut av drift i dag da den skal vises frem i Teknologiparken.
Dette påvirker avgangen fra Knutpunktet kl. 12:45 og avgangene fra Teknologiparken kl. 12:22 og 13:07, som da innstilles. Vi beklager eventuell ulemper dette medfører.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Nattbussen innstilles

Gyldig fra: 14.12.2021 09:27
Gyldig til: 19.12.2021 04:27

Nattbussen i Drammen skulle egentlig kjøre en siste runde nå før jul førstkommende helg, men som følge av skjenkestoppen blir nattbussene innstilt. Dette gjelder da nattbussen på linje 4 til Kniveåsen, linje 22 til Konnerud og linje 51 til Mjøndalen.
Vi følger utviklingen og kommer tilbake på nyåret når det kan bli aktuelt å kjøre igjen.

Linje:  4N - Nattbuss Kniveåsen, 22N - Nattbuss Konnerud, 51N - Nattbuss Mjøndalen

Holdeplassinfo, plattform A Bragernes torg

Gyldig fra: 13.12.2021 09:12
Gyldig til: 30.01.2022 22:13

Arbeidene med midlertidig gangbru over Drammenselva er godt i gang, og nå skal det spuntes bak holdeplass A på Bragernes torg. I forbindelse med dette arbeidet skal det settes opp en gangtunnel på fortauet ved plattformen. Store deler av holdeplassen vil da bli sperret av, og du må da bruke den delen av holdeplassen som ligger vest for gangtunnelen. I perioder vil det i tillegg bli manuell dirigering av trafikk i dette området, så vær forberedt på at det kan oppstå forsinkelser i busstrafikken. Arbeidsperioden er satt fra 13.12-30.01.

Stoppested:  Bragernes torg

Ubetjente holdeplasser på linje 91 og 37

Gyldig fra: 08.12.2021 14:09
Gyldig til: 28.02.2022 14:09

Flere holdeplasser på linje 91 og 37 er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes:

Glassverket (nærmeste holdeplass Grams allé)
Langestrand (nærmeste holdeplass Grams allé eller Oscar Kiærs vei)
Svelvikveien 101 (nærmeste holdeplass Oscar Kiærs vei)
Nøsted bruk (nærmeste holdeplass er Grams allé eller Svelvikveien 11)

Vi vet dessverre ikke hvor lang tid arbeidet vil ta, og beklager ulempene dette innebærer.

Linje:  37 - Skoger-Lier

Stoppested:  Grams allé, Langestrand, Nøsted Bruk, Svelvikveien 101

Forsinkelser på linje 73 og 79 pga trafikkulykke

Gyldig fra: 06.12.2021 14:40
Gyldig til: 06.12.2021 16:40

Oppdatert: Veien er nå åpen igjen, men forsinkelser vil nok forekomme en stund ennå.

Vi har fått melding om at nødetatene har rykket ut til en trafikkulykke i gamle Lierbakkene. Veien skal være helt sperret. Det betyr forsinkelser på linje 73 Drammen-Reistad-Lierskogen og skolebusslinje 79 Lahell-Stoppen.

Linje:  73 - Drammen-Reistad-Lierskogen, 79 - Lahell-Stoppen

Ruteendringer på linje 336 Ål - Vats - Bergsjø

Gyldig fra: 12.12.2021 14:28
Gyldig til: 18.03.2022 13:21

Den 12. desember endres togtidene i hele Europa. Det får konsekvenser for noen avganger på linje 336 Ål - Vats - Bergsjø, da vi ønsker at bussene våre skal korrespondere så godt som mulig med togene, i dette tilfellet Bergensbanen.

Følgende endringer er gjeldende fra 12.12.21:

Linje 336 (skoledager): Avgangen kl. 14:40 mot Bergsjø starter fra Ål stasjon, ikke Ål idrettshall.
Linje 336 (skolefrie dager): Avgangen kl. 14:40 mot Bergsjø starter fra Ål stasjon, ikke Ål sentrum
Linje 336: Avgangen kl. 15:45 mot Bergsjø starter nå i Ål sentrum, ikke fra Ål stasjon. Denne endringer kommer som følge av at det ikke kommer tog til stasjonen på dette tidspunktet etter 12. desember.

Oppdatert rutetabell finner du her: https://www.brakar.no/ruter/
Har du spørsmål eller trenger hjelp, ring kundesenteret vårt på telefon 177, eller send e-post til kundesenter@brakar.no.

Ruteendringer på linje 360 Gol-Tuv

Gyldig fra: 12.12.2021 00:25
Gyldig til: 18.03.2022 13:22

Den 12. desember endres togtidene i hele Europa. Det får konsekvenser for flere avganger på linje 360, da vi ønsker at bussene våre skal korrespondere så godt som mulig med togene, i dette tilfellet Bergensbanen.

Følgende endringer er gjeldende fra 12.12.21:

Mandag-fredag:

Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 11:45 flyttes til kl. 10:10
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 17:40 flyttes til kl. 17:55

Lørdag

Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 10:10 flyttes til kl. 08:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 11:45 flyttes til kl. 10:10
Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 13:50 flyttes til kl. 12:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 15:25 flyttes til kl. 13:35

Søndag

Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 10:10 flyttes til kl. 12:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 11:45 flyttes til kl. 13:35
Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 13:50 flyttes til kl. 16:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 17:40 flyttes til kl. 17:55

Rutetabellene finner du her: https://www.brakar.no/ruter/
Har du spørsmål eller trenger hjelp, ring kundesenteret vårt på telefon 177, eller send e-post til kundesenter@brakar.no.

Oppgradering av Tors vei holdeplass

Gyldig fra: 08.12.2021 07:12
Gyldig til: 03.01.2022 18:12

I perioden 8. desember til 3. januar skal vi oppgradere ladeplassen på Tors vei snuplass med nytt betongbelegg med varmeelementer.

Arbeidet vil kunne medføre noe støy. Dette vil foregå på dagtid på hverdager, normalt mellom kl. 7:00 og 16:00, men kan noen dager pågå frem til kl. 18:00.

I arbeidsperioden vil det settes opp en midlertidig holdeplass like i nærheten.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 177 eller send e-post til kundesenter@brakar.no.

Linje:  5 - Vinnes - Tors vei

Stoppested:  Tors vei snuplass

Linje 450 innstilt ut dagen

Gyldig fra: 03.12.2021 13:21
Gyldig til: 03.12.2021 17:21

På grunn av snøvær må vi dessverre innstille linje 450 på Kongsberg resten av dagen i dag.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Ubetjente holdeplasser på linje 52 helgen 11.-12. desember

Gyldig fra: 11.12.2021 20:00
Gyldig til: 12.12.2021 13:00

Fra 11. desember kl. 20:00 til 12. desember kl. 13:00 vil ikke linje 52 kunne betjene holdeplassene Union (retning Mjøndalen) eller Drammen busstasjon på grunn av veiarbeid i Kreftings gate. Nærmeste holdeplass blir da Bragernes torg. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  52 - Drammen - Hokksund

Rutetabelloppdatering, linje 255 Hønefoss-Ask:

Gyldig fra: 01.12.2021 02:41
Gyldig til: 18.03.2022 13:22

Vi har en mindre justering på skolebusslinjen fra Hønefoss til Ask. Avgangen fra holdeplassen Meieriet er flyttet 2 minutter frem, fra 07:54 til 07:52.

Stoppested:  Meieriet

Ny holdeplass ved CC for linje 1

Gyldig fra: 02.12.2021 08:54
Gyldig til: 07.03.2022 17:54

Det planlegges for omfattende grave- og veiarbeid i området rundt CC. Den selvkjørende bussen i Drammen (linje 1) vil derfor endre stoppested på CC. Nytt stoppested vil fra 2. desember være ved sideinngangen, like ved renseriet.

Stoppested:  CC Kjøpesenter

Linje 450 får to færre avganger

Gyldig fra: 01.12.2021 08:12
Gyldig til: 31.12.2021 18:12

Linje 450 Knutepunktet-Teknologiparken må redusere antall avganger på grunn av begrenset batterikapasitet i kulden. Avgangene kl. 15:00 og 15:45 innstilles ut året.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Selvkjørende buss innstilt i dag

Gyldig fra: 30.11.2021 12:27
Gyldig til: 30.11.2021 17:27

Selvkjørende buss i Drammen og Kongsberg (linje 1 og linje 450) er innstilt i dag pga snøværet.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter, 450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Linje 3 må snu ved Sørensvingen

Gyldig fra: 30.11.2021 11:55
Gyldig til: 30.11.2021 12:20

Linje 3 kjører inntil videre kun til Sørensvingen. En leddbuss har kjørt seg fast og venter på assistanse. Normal rute kjøres så fort denne bussen kommer løs.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Linje 112 i Modum innstilt

Gyldig fra: 26.11.2021 09:33
Gyldig til: 26.11.2021 11:06

Skyttelbuss linje 112 (Kjemperudmyra - Stalsberg) i Modum er dessverre innstilt inntil videre på grunn av feil på buss. Vi beklager ulempene dette medfører våre passasjerer.

Linje:  112 - Kjemperudmyra - Stalsberg

Holdeplassinfo Skogerveien, linje 16

Gyldig fra: 22.11.2021 14:44
Gyldig til: 10.12.2021 19:44

Holdeplassen Skogerveien (begge retninger) på linje 16 har havnet midt i en lysregulering, og vil som følge av dette dessverre være ubetjent fra 22. november og til og med 10. desember. Nærmeste holdeplass blir L. Gønlandsvei.

Linje:  16 - Bragernes - Skoger

Stoppested:  Skogerveien

Graving på Svingen snuplass

Gyldig fra: 25.11.2021 04:47
Gyldig til: 14.12.2021 23:47

Vi fortsetter arbeidet med oppgradering av holdeplasser med ladestasjon. Nå står Svingen snuplass i Andorsrudveien for tur. Arbeidet skal her pågå fra 25. november-14. desember. Holdeplassen blir i denne perioden stengt, men midlertidig busstopp vil settes opp like i nærheten. Det kan bli noe støy i forbindelse med arbeidet, som vil pågå på dagtid på hverdager. Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Linje:  22 - Bragernes - Konnerud - Svingen

Stoppested:  Svingen

Holdeplassvarsel, linje 1

Gyldig fra: 22.11.2021 10:06
Gyldig til: 06.12.2021 18:06

På grunn av en vannlekkasje er deler av Øvre Torggate avsperret for graving. Dette påvirker dessverre linje 1, som fra og med mandag 22.11 ikke får kjørt bort til parken. Vi vet ikke hvor lang tid arbeidet vil ta, men har fått antydet opptil to uker. I graveperioden vil linje 1 bare kjøre mellom Bragernes torg og CC.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Stoppested:  Drammen park

Skogerveien stengt - påvirker linje 3 og 16

Gyldig fra: 17.11.2021 07:00
Gyldig til: 18.11.2021 07:00

Stenging i Skogerveien vil berøre linje 3 og 16, fra kl. 7 onsdag morgen (17.11) og til og med kl. 7 torsdag (18/11). Linje 3 får kun en omkjøring, mens linje 16 ikke får benyttet holdeplassen Laurits Gønlands vei i retning sentrum. Her blir det satt opp en midlertidig holdeplass på andre siden av krysset.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 16 - Bragernes - Skoger

Stoppested:  Laurits Grønlands vei

Skinnarberga holdeplass stengt for Hent Meg

Gyldig fra: 16.11.2021 06:07
Gyldig til: 31.12.2021 23:07

På grunn av veiarbeid kan ikke Hent Meg-holdeplassen Skinnarberga i Kongsberg benyttes i perioden 16.11-31.12. Nærmeste holdeplasser er Tislegård eller Kjærlighetsstien.

Forsinkelse på linje 91

Gyldig fra: 10.11.2021 12:02
Gyldig til: 10.11.2021 14:02

En Brakar-buss og en personbil har vært involvert i en trafikkulykke ved Bokerøya i Svelvik. En person er kjørt til sykehus for undersøkelse. Det var få passasjerer om bord i bussen da ulykken skjedde, ingen skader på passasjerer er meldt. Dersom passasjerer eller andre har behov for assistanse, ta kontakt med oss på tlf. 177. Linje 91 er som følge av ulykken noe forsinket, og avgangen fra Drammen kl. 12:02 vil også bli forsinket.

Linje:  91 - Berger-Svelvik-Drammen

Trafikkmelding linje 66 Sylling-Lier Stadion

Gyldig fra: 15.11.2021 02:57
Gyldig til: 19.12.2021 22:57

På grunn av arbeidet på Ringeriksveien fra 15. november-19. desember, vil linje 66 med avgang kl. 15:55 fra Lier/St. Hallvard vgs bare kjøre til Lierbyen bussterminal. Her blir det omstigning til linje 63 videre mot Sylling. Linje 63 sin avgang fra Lierbyen kl. 15.55 vil vente på passasjerer fra linje 66.

Linje:  66 - Sylling - Lier stadion

Viktig trafikkinformasjon om linje 62 Lierbyen-Sylling

Gyldig fra: 15.11.2021 04:51
Gyldig til: 19.12.2021 22:51

Pga veiarbeid vil Ringeriksveien ved Asdøl være stengt fra 15. november-19. desember. Dette vil føre til at flere holdeplasser på linje 62 blir ubetjent i perioden, og det blir noen omkjøringer, som følger:

Linje 62 fra Kyllerud/Sylling:
- Avgang kl. 05:45 og 07:00 fra Kyllerud kjører til Lierbyen via Åmotveien. Passasjerer på strekningen Kyllerud-Sylling henvises til linje 63.
- Avgang kl. 07:32 fra Kyllerud starter på Åmotveien kl. 07:46 til Tranby skole
- Avgang kl. 07:55 fra Kyllerud starter på Åmotveien kl 08:06 til Lier og St.Hallvard vgs
- Avgang kl. 15:00, 16:00 og 17:00 fra Sylling vil starte fra Åmotveien kl. 15:11, 16:11 og kl. 17:11 til Lierbyen.

Linje 62 fra Lierbyen/Lyngås
- Avgang kl. 06:30 fra Lierbyen kjører til Sylling via Åmotveien.
- Avgang kl. 07:40 fra Lyngås-krysset kjører til Åmotveien.
- Avgang kl. 15:30, 16:30 og 17:30 fra Lierbyen kjører til Åmotveien.

Skolebussen til/fra Tranby skole vil gå som vanlig mellom Åmotveien og Tranby skole.

Linje:  62 - Lierbyen - Sørsdal - Sylling

Busskur på Hønefoss stasjon skal fikses

Gyldig fra: 02.11.2021 20:30
Gyldig til: 02.11.2021 23:25

Det skjeve busskuret på plattform B på Sentrum stopp i Hønefoss skal rettes opp. Holdeplass B blir dermed stengt fra kl. 20:30 i kveld og ut dagen. Busser som normalt stopper her vil stoppe på plattform ved siden av så lenge arbeidet pågår.

Holdeplassinfo, Lier stasjon

Gyldig fra: 02.11.2021 14:24
Gyldig til: 15.11.2021 23:24

Bussholdeplassen ved Lier stasjon (retning Liertoppen), som benyttes av linje 73 og 79, skal oppgraderes og må holdes stengt fra 2. til 15. november. Det blir satt opp en midlertidig holdeplass i nærheten.

Linje:  73 - Drammen-Reistad-Lierskogen, 79 - Lahell-Stoppen

Holdeplass Skogerveien stengt

Gyldig fra: 02.11.2021 12:14
Gyldig til: 17.12.2021 23:15

Holdeplassen Solsvingen er åpnet, mens Skogerveien (begge retninger) er stengt fra 2. november og frem til 17. desember. Nærmeste holdeplass til Skogerveien blir enten Solsvingen eller Fjell bo- og servicesenter.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Skogerveien

Hallermoen holdeplass stengt

Gyldig fra: 02.11.2021 12:02
Gyldig til: 15.11.2021 23:02

Holdeplassen Hallermoen (retning sentrum) skal oppgraderes og holdes stengt fra 2. november til og med 15. november. Holdeplassen betjenes av linjene 21, 22, 24 og 37. Nærmeste holdeplasser blir Lønnerud eller Vanninga.

Linje:  21 - Tolerud-Strøtvet, 22 - Bragernes - Konnerud - Svingen, 24 - Bragernes-Konnerud-Eikerdelet, 37 - Skoger-Lier

Stoppested:  Hallermoen

Trafikkmelding Liertoppen

Gyldig fra: 26.10.2021 14:24
Gyldig til: 07.11.2021 23:24

På grunn av veiarbeid vil det dessverre ikke være mulig å betjene holdeplassen Liertoppen A (retning Asker) fra i dag og til og med 7. november. Passasjerer henvises til holdeplass Liertoppen B. Dette vil berøre følgende linjer: 71, 72, 73, 79 og 169.


Linje:  71 - Drammen - Lierbyen - Asker, 72 - Lierskogen-Tranby-Drammen, 73 - Drammen-Reistad-Lierskogen, 79 - Lahell-Stoppen, 169 - Lierbyen - Oslo

Stoppested:  Liertoppen Kjøpesenter A

Holdeplassmelding linje 1

Gyldig fra: 22.10.2021 15:48
Gyldig til: 23.10.2021 17:48

På grunn av Handelens dag i Drammen lørdag 23. oktober får ikke linje 1 benyttet holdeplassen ovenfor fontenen på Bragernes torg denne dagen. Passasjerer henvises til den andre holdeplassen på Bragernes torg, som ligger på hjørnet ved H&M.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Ubetjente holdeplasser på linje 52

Gyldig fra: 21.10.2021 08:45
Gyldig til: 24.10.2021 14:30

Det skal legges rør tvers over Kreftings gate, noe som gjør at veien blir helt stengt fra kl. 20:00 den 23. oktober til kl. 14:00 den 24. oktober. Dette betyr at linje 52 ikke får stoppet på Union eller Drammen busstasjon i denne perioden. Nærmeste holdeplass blir Bragernes torg. Det vil pågå arbeid her også etter den 24. og frem til jul. Alle holdeplasser betjenes, men vær obs på at det kan være fremkommelighetsproblemer som kan gi forsinkelser.

Linje:  52 - Drammen - Hokksund

Stoppested:  Drammen busstasjon, Union Næringspark

Kundesenteret stengt 19. og 20. oktober

Gyldig fra: 18.10.2021 14:55
Gyldig til: 20.10.2021 23:55

Kundesenteret vårt holder stengt 19. og 20. oktober på grunn av et internt seminar. Vi beklager ulempene dette medfører.

Henvendelser kan sendes på e-post til kundesenter@brakar.no.

Billetter kan kjøpes i appen Brakar Billett eller hos sjåfør i bussen. Påfyll av reisepenger og fornyelse av periodebillett kan gjøres i vår nettbutikk.

Sjekk rutetider på i reiseplanleggeren på forsiden, eller i appen Brakar Reise.

Avgang kl. 10:27 på linje 104 innstilt:

Gyldig fra: 12.10.2021 14:56
Gyldig til: 13.10.2021 12:56

Avgangen på linje 104 fra Vikersund via Heggen til Åmot kl. 10:27 den 13. oktober er dessverre innstilt på grunn av veistenging.

Linje:  104 - Vikersund - Åmot

Veistenging ved Passebekk, skolebusser kjører som normalt

Gyldig fra: 11.10.2021 13:31
Gyldig til: 15.10.2021 16:32

Vi gjør oppmerksom på at det denne uken pågår veiutbedringer pga ras på Vestsidevegen ved Hvål bru (Fv 2760). Veien stenges, men Brakars skolebusser (linje 430 og 436) får passere.

Linje:  430 - Kongsberg - Svarstad, 436 - Kongsberg - Hvittingfoss

Midlertidige holdeplasser ved Lollandkrysset og Ospelia

Gyldig fra: 04.10.2021 04:44
Gyldig til: 31.10.2021 23:44Det vil foregå oppgradering av holdeplasser i Nordbyveien i perioden 4.-31. oktober. Dette vil gjelde holdeplassene Lollandkrysset (begge veier) og Ospelia (retning sentrum), som betjenes av linje 4 Bera-Kniveåsen, linje 35 Skoger-Drammen og linje 37 Skoger-Lier. Det vil settes opp midlertidige holdeplasser med holdeplasskilt i nærheten.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen, 35 - Skoger - Drammen, 37 - Skoger-Lier

Stoppested:  Lollandkrysset, Ospelia

Holdeplassendring linje 71 og 72

Gyldig fra: 27.09.2021 06:55
Gyldig til: 31.10.2021 08:55

Holdeplassen Larsehagan retning sentrum er flyttet rundt krysset til J. Kellers vei. Dette er en permanent endring.

Linje:  71 - Drammen - Lierbyen - Asker, 72 - Lierskogen-Tranby-Drammen

Stoppested:  Larsehagan

Ny holdeplass på linje 1

Gyldig fra: 27.09.2021 10:49
Gyldig til: 27.10.2021 10:49

Etter ønske fra passasjerer på linje 1 selvkjørende buss i Drammen, har vi nå lagt inn en ekstra holdeplass mellom gågata og CC. Bussen vil fra og med 27. september også stoppe i krysset Tomtegata/Søren Lemmichs gate. Velkommen om bord!

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 56 kjører ikke over Gulskogen

Gyldig fra: 27.09.2021 07:13
Gyldig til: 23.12.2021 13:14

På grunn av veiarbeid på Landfallbrua, er det store fremkommelighetsproblemer i trafikken til Gulskogen. Linje 56 over Gulskogen, med avang fra Stenseth kl. 07:38 vil fra mandag 27. september og så lenge arbeidet på brua varer (sannynsligvis frem til jul), kjøre via sentrum til Drammen busstasjon.

Linje:  56 - Mjøndalen-Drammen

Linje 1 innstilt lørdag

Gyldig fra: 18.09.2021 08:55
Gyldig til: 20.09.2021 14:55

En buss har vært uheldig å skrapt borti siden på den selvkjørende bussen mens den sto stille og ventet på grønt lys i et lyskryss fredag ettermiddag. Ingen kom til skade, men bussen har fått en liten skrape som må undersøkes. Den selvkjørende bussen tas derfor ut av drift lørdag og muligens deler av mandag.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Veiarbeid ved Anchersens vei og Solsvingen

Gyldig fra: 17.09.2021 12:56
Gyldig til: 18.10.2021 23:56

Holdeplassen Anchersens vei er midlertidig stengt på grunn av gravearbeid i Austadveien. Dette påvirker linje 3 og linje 15. Nærmeste holdeplasser er Solsvingen eller Austadveien. Holdeplassen åpnes for normal drift igjen på tirsdag 21.09 kl. 07:00.

Arbeidet flyttes så, og holdeplassen Solsvingen stenges 21. september kl. 07:00 og holdes stengt i fire uker, frem til og med 18. oktober. I retning Fjell er det kun linje 3 som berøres og som ikke vil kunne stoppe ved Solsvingen. Nærmeste holdeplasser er Austadveien/Skogerveien eller Anchersens vei fra 21.09. I retning sentrum berøres både linje 3 og linje 15. Nærmeste holdeplasser er Høgda (kun linje 15) eller Anchersens vei fra 21.09.
Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 15 - Underlia - Austad

Stoppested:  Anchersens vei, Solsvingen

Trafikkmelding linje 92 Svelvik-Marieås:

Gyldig fra: 11.10.2021 03:51
Gyldig til: 24.11.2021 23:00

Fra 11. oktober blir det følgende endring i rutetabellen på linje 92: Alle avgangstidene fra Marieås flyttes 5 minutter frem, og bussen vil nå kjøre via Storgata til Svelvik-kaia. Dette er for å slippe konflikten med ventende biler/lastebiler på kaia som skal med ferga. Det blir ingen endring fra Svelvik til Mariås, og det vil være samme ankomsttid på kaia som før.

Linje:  92 - Svelvik-Marieås-Svelvik

Holdeplassinformasjon, linje 3 og 4:

Gyldig fra: 13.09.2021 12:29
Gyldig til: 31.10.2021 23:29

Vi har fått melding om at flere holdeplasser i Kristian Brenners vei skal få ny kantstein og asfalt i perioden 13. september til 31. oktober. Holdeplassene som er berørt vil få midlertidige holdeplasser i nærheten, og det vil settes opp holdeplasskilt hvor dette blir. Dette gjelder følgende holdeplasser:

Solås, østgående (linje 3 og 4)
Steinspranget, begge sider av veien (linje 3)
Brøttet, østgående (linje 3)
Bera nedre, østgående (linje 3)
K. Bjørhuusvei (linje 4)


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Ruteoppdatering linje 231 og 233:

Gyldig fra: 10.09.2021 14:44
Gyldig til: 31.10.2021 15:44

Linje 231 Hønefoss-Hallingby/Nes. Avgangen fra Nes i Ådal til Ringmoen på skoledager kl. 6:35 endres til 6:30.
Linje 233 Hønefoss-Hallingby/Elsrud. Avgangen på onsdager kl. 15:10 fra Kilemoen endres til 15:05. Resten av uken kjøres som vanlig kl. 15:10.

Linje:  231 - Hønefoss-Halllingby/Nes, 233 - Hønefoss-Begnamoen/Elsrud

Veistenging i Kongsberg

Gyldig fra: 06.09.2021 10:08
Gyldig til: 11.09.2021 23:08

Vi har fått melding om veistenging i Dyrmyrgata i Kongsberg fra 6.-11. september. Bussene vil i denne perioden kjøre som under jazzfestivalen.

Følgende linjer og holdeplasser blir berørt:
- Tråkka holdeplass betjenes ikke av linje 401, 403, 409, 410, 412, 415, 420, 421, 422, 430 og 436. Nærmeste holdeplass er Kongsberg knutepunkt.
- Thornes vei betjenes ikke av linje 401, 410, 412, 415, 420, 422, 430 eller 436. Nærmeste holdeplasser er Friedland eller Bergmannsveien.
- Linje 403 og 409 vil ikke stoppe ved Kongsberg rådhus, Bussedalen eller Krona. Nærmeste holdeplass er Bergmannsveien.

Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 409 - Kongsberg knutepunkt - Saggrenda, 410 - Kongsberg - Sagvoldbrua, 412 - Kongsberg - Krekling, 415 - Kongsberg - Jondalen, 420 - Kongsberg - Geilo, 421 - Kongsberg - Prestfoss, 422 - Kongsberg - Flesberg, 430 - Kongsberg - Svarstad, 436 - Kongsberg - Hvittingfoss

Omkjøring på linje 360

Gyldig fra: 03.09.2021 07:30
Gyldig til: 03.09.2021 13:30

På grunn av en trafikkulykke og stengt vei fredag morgen, må linje 360 Tuv-Gol kjøre Øvre Hemsedalsvegen fra Mytevegen til Robru. Det berører holdeplassene Hemsil, Granheim, Gladhus og Grønli bru, som ikke blir betjent. Omkjøringen vil vare til utpå formiddagen fredag, og passasjerer må beregne noe forsinkelse. Vi beklager ulempen dette medfører.

Linje:  360 - Gol - Tuv

Holdeplassoppdatering linje 169 og 200:

Gyldig fra: 01.09.2021 08:44
Gyldig til: 02.12.2021 08:44

Holdeplassen Oksenøyveien opparbeides med faste dekker for gangtrafikken. Dette får følgende konsekvenser (gjeldende fra 1. september):

Holdeplass Oksenøyveien retning vest er flyttet ca. 100 meter lenger øst, utenfor Phillip Pedersens vei 9. Det er gangforbindelse via Phillip Pedersens vei. Dette vil bli permanent plassering for denne holdeplassen ut Statens Vegvesens E18-prosjekt, som går frem til 2023.

Holdeplass Oksenøyveien retning øst er flyttet ca. 130 meter lenger vest, til adresse Michelets vei 7. Dette vil bli en midlertidig plassering for denne holdeplassen frem til midten av 2022. Det er gangforbindelse fra Michelets vei via fortau til bussholdeplass ved E18.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo, 200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Oksenøyveien

Trafikkmelding linje 3, 16 og 37: Vannlekkasje i Skogerveien

Gyldig fra: 01.09.2021 03:55
Gyldig til: 03.09.2021 18:00

Vi har fått melding om en vannlekkasje i Skogerveien. Dette betyr at Skogerveien (nesten øverst ved Austadveien) blir stengt fra og med i morgen 1. september og til og med 3. september kl. 18:00.
Dette berører linje 3 som må kjøre Austadveien opp til Fjell (snuplassen), og linje 16 som må kjøre L. Hervigsvei. Linje 37 berøres også på avganger fra Fjell.

Følgende holdeplasser betjenes ikke i perioden:

LINJE 3 og 37:
- Fjell bo og behandlingsenter (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Skogerveien)
- L. Hervigs vei 51 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Skogerveien eller Fjell)
- L.Hervigs vei 82 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Fjell)
- L.Hervigs vei 100 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Fjell)
- L.Hervigs vei 132 (For linje 37 gjelder det kun avganger fra Fjell. Nærmeste holdeplass er Fjell)

LINJE 16:
- Skogerveien (Nærmeste holdeplass Skogerveien 53 eller Lyngveien)
- L. Grønlandsvei (Nærmeste holdeplass Skogerveien 53)
- Fjell (Nærmeste holdeplass er Milorgveien)


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 16 - Bragernes - Skoger, 37 - Skoger-Lier

Ruteoppdatering, linje 360 Gol-Tuv

Gyldig fra: 30.08.2021 16:14
Gyldig til: 13.09.2021 16:14

Etter ønske fra passasjerer settes det inn en avgang fra Tuv til Gol kl. 9:00 på hverdager. Denne avgangen vil da erstatte avgangen kl. 10:10.

Det er i tillegg lagt inn en ny avgang kl. 14:40 fra Hemsedal til Gol på skoledager.

Linje:  360 - Gol - Tuv

Kundesenteret stenger klokken 16:00 mandag

Gyldig fra: 30.08.2021 01:20
Gyldig til: 30.08.2021 20:20

Mandag 30/8 stenger vi døra på kundesenter klokken 16:00 på grunn av opplæring.

Asfaltering på Bera snuplass 27. august

Gyldig fra: 27.08.2021 03:16
Gyldig til: 27.08.2021 23:16

Fredag 27. august skal Bera snuplass asfalteres og holdeplassen blir stengt hele dagen. Det medfører at linje 4 ikke får kjørt opp dit og snudd, noe som igjen påvirker andre holdeplasser, som ikke blir betjent denne dagen:
Bera midtre (begge retninger)
Bera nedre (retning Bera)
Myrehagen (retning sentrum)
Solås (retning Bera)
Steinbakken (retning Bera)


Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Stoppested:  Bera midtre, Bera nedre, Bera snuplass, Myrehagen, Solås, Steinbakken

Teknisk justering på selvkjørende buss

Gyldig fra: 25.08.2021 10:22
Gyldig til: 25.08.2021 23:22

Den selvkjørende bussen i Drammen får dessverre ikke kjørt som planlagt i dag, da det er behov for en teknisk justering på bussen.

Mulig forsinkelser på linje 420 og 435

Gyldig fra: 24.08.2021 12:28
Gyldig til: 24.08.2021 17:29

Det pågår fjellrensking på Norefjord på riksvei 40. Det betyr dessverre noe utfordring med trafikken, og det kan bli forsinkelser på linje 420 og 435.

Linje:  420 - Kongsberg - Geilo, 435 - Hellekleiv - Jønndalen

Steinras i Hagatjernveien - ubetjente holdeplasser på linje 53

Gyldig fra: 24.08.2021 09:25
Gyldig til: 26.08.2021 17:15

Det er gått et steinras i Hagatjernveien, og veien er stengt. Dette betyr at linje 53 må kjøre Orkidéhøyden begge veier. Holdeplassene MIF-huset, Skarsvingen, Åkerbråtan og Åsensletta kan dermed ikke betjenes.

Kommunen har opplyst om at veien åpnes igjen torsdag 26/8 kl. 17.


Linje:  53 - Mjøndalen - Åsen

Stoppested:  MIF-huset, Skarsvingen, Åkerbråtan, Åsensletta

Endringer i Hent Meg-sonen

Gyldig fra: 16.08.2021 17:04
Gyldig til: 31.10.2021 17:04

Fra 16. august er grensen i Ytre sone for Hent Meg-tilbudet på Kongsberg endret. Sydgrensen er nå Teknologiparken og Gamlegrendåsen syd. Det vil si at følgende holdeplasser ikke betjenes av Hent Meg lenger: Gudes gate, Steglet, Veungsdalen og Veungsdalskrysset.

Disse holdeplassene betjenes av vanlige rutebusser: linje 403, 409, 410 eller 430.

Sykkelritt påvirker busstrafikken lørdag 14. august

Gyldig fra: 14.08.2021 11:14
Gyldig til: 14.08.2021 21:14

Lørdag 14. august går sykkelrittet Ladies Tour of Norway av stabelen. Dette vil påvirke busstrafikken vår.

Sykkeletappen går fra Drammen til Norefjell, med start i Drammen kl. 13:30 og estimert målgang ca. kl. 18. Busstrafikken vil bli berørt ved at veier blir stengt av i forkant av starten og til siste bil i kortesjen har passert. Slik vil det være langs hele etappen. Dette vil naturlig nok kunne medføre forsinkelse på linjene som kjører på deler av etappen, så vi anbefaler å beregne litt ekstra tid hvis du skal ut å busse på lørdag.

Ubetjent holdeplass på linje 405

Gyldig fra: 09.08.2021 16:07
Gyldig til: 09.09.2021 16:07

Holdeplassen Statsarkivet i retning Kongsberg knutepunkt vil være midlertid ubetjent en periode fremover. Nærmeste betjente holdeplass er Vibehaugen.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Stoppested:  Statsarkivet

Gravearbeid linje 4 - flere ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 09.08.2021 04:40
Gyldig til: 05.09.2021 22:40

Gravearbeidene fortsetter på strekningen til linje 4, og det blir igjen omkjøring ved Bråtan fra mandag 9/8 og frem til 5/9.

Følgende holdeplasser vil være ubetjente: Konggata, Wildhagens vei, Rebbansbakken, Granbakken, Sokkaveien, Ørentajet, J.Lies vei 4, J.Lies vei 54, Bråtan, K. Bjørhuus vei og Gruba.

Bussen vil i stedet kjøre Rosenkrantz gate og opp Vårveien, men vil ikke stoppe underveis før den kommer til Steinbakken. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Stengte holdeplasser på linje 105

Gyldig fra: 05.08.2021 12:27
Gyldig til: 27.08.2021 22:27

Fylkesvei 287 er stengt mellom Sandsbråten og Hole bru i perioden 5-27. august. Bussen vil kjøre Eidalsrosiden.

Holdeplassene som er ubetjente:
Nubberud, Hvidsten bil, Flåganbråtan, Saueton Horga, Stubberud, Lauvlia Veggesrud, Strandefjord og Vang. For disse er nærmeste holdeplass Sandsbråtan.
Båsheim skole og Støa Handel. For disse er nærmeste holdeplass Hole bru.

Fra skolestart setter vi inn ekstrabuss for å skysse skoleelevene som bor på strekingen til Prestfoss skole. Øvrige kunder må benytte midlertidig holdeplass.

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Holdeplassen Anchersens vei ubetjent

Gyldig fra: 04.08.2021 15:12
Gyldig til: 31.08.2021 15:12

På grunn av gravearbeid i Austadveien vil holdeplassen Anchersens vei være ubetjent inntil videre. For linje 3 er den ubetjent i begge retninger, mens for linje 15 vil den kun være ubetjent mot sentrum. Nærmeste holdeplasser er Solsvingen eller Austadveien.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 15 - Underlia - Austad skog

Stoppested:  Anchersens vei

Holdeplassen Nybrua Geithus ubetjent

Gyldig fra: 25.07.2021 15:32
Gyldig til: 13.08.2021 21:32

Holdeplassen Nybrua Geithus betjenes ikke av linje 100 og 101 pga anleggsarbeid. Holdeplassen betjenes kun av linje 112. Nærmeste betjente holdeplasser er Tomta og Majorrud.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Stoppested:  Nybrua Geithus

Vannlekkasje i Rosenkrantz gate.

Gyldig fra: 22.07.2021 08:47
Gyldig til: 23.07.2021 01:48

Dette medfører at holdeplass Vårveien og Store Landfall er ubetjent inntil videre. Omkjøring vil være for linje 3,5,51,100 og 101.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 5 - Vinnes - Tors vei, 51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen, 100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Stoppested:  Albums gate

Kveldsroveien holdeplass legges ned fra 12. juli

Gyldig fra: 12.07.2021 00:45
Gyldig til: 08.10.2021 09:45

I forbindelse med utbygging av E18 vil holdeplassen Kveldsroveien, som betjenes av linje 169, bli lagt ned fra 12. juli. I stedet vil holdeplassen Strand benyttes.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo

Stoppested:  Kveldsroveien

Trafikkmelding Kongsberg:

Gyldig fra: 29.06.2021 13:08
Gyldig til: 13.07.2021 23:08

I forbindelse med Kongsberg Jazzfestival vil følgende bussholdeplasser være ubetjente i perioden 3.-13. juli: Tråkka, Thornes vei, Kongsberg rådhus, Bussedalen og Krona. Dette vil påvirke linjene 401, 403, 409, 420 og 430.

For Tråkka vil Kongsberg knutepunkt være nærmeste betjente holdeplass, for Thornes vei er det enten Friedland (401 og 420) eller Bergmannsveien (430) som blir nærmest, mens for de øvrige holdeplassene er Bergmannsveien nærmest. Vi beklager ulempene dette medfører.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 409 - Kongsberg knutepunkt - Saggrenda, 420 - Kongsberg - Geilo, 430 - Kongsberg - Svarstad

Stoppested:  Bussedalen, Kongsberg rådhus, Krona, Thornes vei, Tråkka

Graving på Gamlegrendåsen Kongsberg

Gyldig fra: 25.06.2021 16:25
Gyldig til: 09.07.2021 04:25

Sommertid er gravetid. Langs linje 401 Gamlegrendåsen Sør - Lindbojordet i Kongsberg vil det være gravearbeid i perioden mandag 28.6 til 9.7, som påvirker kjøringen inn mot byen.

Som følge av dette får vi ikke betjent følgende holdeplasser på Gamlegrendåsen i retning sentrum: Ove Gjeddes vei, Storhoffsvei, Jacob Langes vei, Prof. Olafsens vei og Christian Sindings vei. Nærmeste alternative holdeplass er Gravlund.

Holdeplassene fra sentrum og ut av byen fungerer som normalt, og kunder kan benytte disse holdeplassene og møte opp i god tid for å bli med på hele runden.

Bor du nær holdeplass Hanseolla kan du benytte linje 407 Gamlegrendåsen Nord - Kongsberg knutepunkt. Denne kjører kun i rushtid.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet

Ubetjente holdeplasser linje 401 fra 28.juni.

Gyldig fra: 22.06.2021 11:18
Gyldig til: 18.07.2021 02:18

På grunn av veiarbeid vil følgende holdeplasser være ubetjente i perioden 28.juni til og med 17.juli: Ove Gjeddes vei/Storhoffs vei-Jacob Langes vei-Professor Olafsens vei og Christian Sindings vei. Midlertidig holdeplass blir Gravlund.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet

Mjøndalsbrua stengt fra 21. juni-12. juli

Gyldig fra: 21.06.2021 05:10
Gyldig til: 12.07.2021 19:00

Mjøndalsbrua skal gjennom vedlikeholdsarbeid og blir stengt fra 21. juni til 12. juli kl 19. Det vil si at linje 51 og 54 må kjøre via nye Mjøndalsbrua. Dette berører ingen holdeplasser, men forsinkelser må påregnes.

Linje:  51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen, 54 - Mjøndalen - Hovjordet

Ubetjente holdeplasser på linje 4

Gyldig fra: 14.06.2021 05:00
Gyldig til: 16.07.2021 23:50

Fra 14. juni til 16. juli vil det pågå gravearbeider i Knut Bjørhuus vei, som gjør at linje 4 må snu ved Gruba. Det vil si at følgende holdeplasser er ubetjente: Bera snuplass, Bera midtre, Bera nedre, Myrehagen, Solås, Steinbakken og K. Bjørhuus vei (retn. sentrum). Nærmeste betjente holdeplass blir da Bråtan.

Fra 17. juli vil det være normal trasé frem til og med 8. august.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Alternativ holdeplass for linje 405 og HentMeg på Kongsberg

Gyldig fra: 19.06.2021 06:00
Gyldig til: 09.08.2021 23:00

I helgen 19-21. juni, samt perioden fra 26. juni-9. august er det arbeider på jernbanen i Kongsberg som gjør at det må kjøres buss for tog til og fra Kongsberg. Dette betyr at Brakars linje 405, samt HentMeg, ikke kan stoppe på «buss for tog»-stoppestedene i Baneveien som vanlig. Vi har fått en midlertidig holdeplass ved Kiwi-butikken i Baneveien, og vil stoppe der når det er buss for tog-kjøring.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Sakseborg holdeplass (retning Åmot) flyttet

Gyldig fra: 25.05.2021 15:33
Gyldig til: 15.08.2021 23:00

Holdeplassen Sakseborg (retning Åmot), er flyttet fra Eikerveien til Industriveien pga veiarbeid og enveiskjøring. Dette vil gjelde frem til 15. august. I retning Vikersund betjenes Sakseborg i Eikerveien som vanlig.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 104 - Vikersund - Åmot

Stoppested:  Sakseborg

Linje 3: Knoffs gate og Skistadbygget ubetjent

Gyldig fra: 25.05.2021 05:00
Gyldig til: 26.11.2021 23:00

På grunn av omfattende anleggsarbeid i Knoffs gate får ikke linje 3 stoppet ved holdeplassene Knoffs gate og Skistadbygget. Dette berører også linje 37 på avgangene fra Fjell. Nærmeste betjente holdeplasser vil være Strømsø Torg eller Marienlyst. Arbeidet er beregnet å vare frem til 3. november.

Fra 4. november og frem til 26. november vil den ene retningen mot Fjell være åpen for bussen. I denne perioden er det kun holdeplassene i retning sentrum (Knoffs gate og Skistadbygget) som ikke kan betjenes.

Linje 4, 5 og 91 betjener Knoffs gate og Skistadbygget som vanlig.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Knoffs gate, Skistadbygget

Ubetjent holdeplass på linje 225

Gyldig fra: 26.04.2021 19:21
Gyldig til: 18.08.2021 19:21

Etter at det ble gjennomført en inspeksjon av brua som går over Randselva ved Askerudfoss, er brua blitt nedgradert til å kun tillate personbiler. Vi får med andre ord ikke kjøre over brua med buss, noe som betyr at holdeplassen Viul vil være ubetjent på ubestemt tid. Nærmeste betjente holdeplass er Viul bru. Skoleskyss for elever som bor i området blir ivaretatt.

Linje:  225 - Hønefoss-Viul

Stoppested:  Viul

Ubetjente holdeplasser på linje 91 og 37

Gyldig fra: 19.03.2021 13:43
Gyldig til: 08.12.2021 12:13

Flere holdeplasser på linje 91 og 37 er berørt av langvarig veiarbeid.
Holdeplassene Glassverket og Svelvikveien 11 er ubetjente frem til 30. november. Nærmeste holdeplass til Svelvikveien 11 er Nøsted eller Merket, mens nærmeste holdeplass til Glassverket er Grams allé.

Holdeplassene Langestrand og Svelvikveien 101 er også ubetjente, og vil være det frem til 31. desember. Nærmeste holdeplass til Langestrand er O. Kiærs gate eller Grams allé, mens nærmeste til Svelvikveien 101 er O. Kiærs vei.

Vi beklager ulempene dette innebærer.

Stoppested:  Glassverket, Svelvikveien 11, Langestrand, Svelvikveien 101