Testprosjekt med selvkjørende buss i Kongsberg

Prosjektet Testarena Kongsberg går ut på å sette ut en selvkjørende elektrisk buss i drift i Kongsberg sentrum. Prosjektet kommer til å gå i tre faser.

Fra 23.april har vi vært over i tredje og siste fase av prosjektet, og traseen er nå forlenget til Teknologiparken! Den selvkjørende bussen har nå fått eget linjenummer og rutetabell, og har fått nummer 450.

For voksne er det nå betaling på linje 450, og all betaling skjer med Brakar Billett.

Når linje 450 nå kjører til Teknologiparken, vil en del avganger på linje 407 utgå. i retning Kongsberg knutepunkt gjelder det:
10.16, 10.46, 11.16, 11.46, 12.16, 12.46, 13.16, 13.46.

I retning Teknologiparken er følgende avganger innstilt:
10.02, 10.32, 11.02, 11.32, 12.02, 12.32, 13.02, 13.32.

Linje 450 kjører fortsatt på hverdager i tidsrommet kl. 10-14, med disse avgangstidene i halvtimesfrekvens:

  • Fra Knutepunktet kl. XX:05 og XX:35
  • Retur fra Teknologiparken kl. XX:00 og XX:30

Fase 3
Nå kjører bussen hele veien fra Kongsberg knutepunkt til Teknologiparken. Den kjører som en vanlig rutebuss, benytter vanlige holdeplasser, og er sånn sett en vanlig rutebuss.

I testperioden vil det være en vert ombord i bussen.