Linje 4 begynner å kjøre Nordbyveien igjen


Onsdag 19.desember åpner Nordbyveien igjen og linje 4 vil da kjøre normal trasé på Åskollen. Det betyr at etter holdeplass Åskollen i retning Drammen sentrum, vil bussen fortsette ned Nordbyveien.

Dette innebærer også at holdeplassene langs Svelvikveien som har vært i bruk mens anleggsarbeidene i Nordbyveien har pågått, ikke lenger vil være i bruk for linje 4.  Dette gjelder holdeplassene fra og med Svelvikveien 11 til og med Furulia nedre. De passasjerene som har benyttet disse holdeplassene i anleggsperioden, må fra 19.desember finne sin nærmeste holdeplass langs Nordbyveien.

Fra 19.desember er det ny rutetabell som gjelder. Vi gjør oppmerksomme på at det i denne tabellen er tatt med stopp i Hans Hansens vei som ikke blir tatt i bruk før 23.desember, når arbeidene der er ferdigstilte.

 

 

Publisiert: torsdag 06. desember 2018