Skolekort

Elever med rett til fri skoleskyss får et elektronisk skolekort. Dette får de utdelt på den skolen de skal gå på. Kortet er personlig og kan ikke lånes ut til andre.

Reisekortet gjelder kun på skoledager:

  • Kortet kan benyttes til 2 reiser per skoledag med eventuell omstigning etter vanlige overgangsregler: en reise til skolen og en reise til bosted. Velger eleven å bli med en venn hjem etter skolen, er det ok innenfor sonen, men avhengig av kapasitet.
  • Kortet kan brukes mellom kl. 06:00 og kl. 17:00 (avgangstid buss)
  • Kortet er sperret for reiser i helger og ferier

Kortet skal leses av elektronisk på bussen. Eleven holder kortet over billettmaskinen til de hører et pip. Det må ikke lages hull i kortet.

Elevene skal beholde reisekortet de har fått utdelt selv om de søker for nytt skoleår eller bytter skole.

Glemt/mistet skolekort

Har du mistet eller ødelagt reisekortet ditt? Meld straks fra på skolen så bestilles det nytt reisekort. Skolen skriver ut midlertidig reisekort til deg som gjelder for to uker. Du skal normalt få nytt kort innen to uker.

Elever som har mistet eller ødelagt sitt reisekort skal få kjøre med bussen til skolen første dag. Hjem fra skolen må eleven vise midlertidig reisekort.

Skolekort er gebyrfritt ved første gangs utstedelse. Ved bestilling av nytt skolekort for vgs-elever ilegges et gebyr på 250 kroner per kort.

Oslo/Viken (tidl. Akershus)

Elever med Brakars elektroniske skolekort med Ruteroblat kan kjøre på Ruters busser.

Skolekort fra Ruter kan benyttes på Brakars busser i Røyken og Hurum og på linje 71.

Oppland

Elever med Brakar elektronisk skolekort kan kjøre på Opplandstrafikks linje 701 Hønefoss – Jevnaker. Skolekort fra Opplandstrafikk kan benyttes på Brakars linje 221 Hønefoss – Jevnaker.

Vestfold

Elever med Brakar skolekort kan kjøre på VKTs linje 96 Sande – Drammen.