Reisegaranti og rettigheter

Fyll ut reisegarantiskjema og send oss.

Reisegarantien forplikter oss til å gjøre vårt beste for at du kommer fram i rett tid. Dersom det allikevel oppstår forsinkelser eller annen svikt i kollektivtilbudet vil vi refundere deg for utlegg til alternativ transport dersom du blir mer enn:

 • 20 minutter forsinket på reiser under 1 time med inntil 550 kr.
 • 40 minutter forsinket på reiser mellom 1 og 3 timer med inntil 825 kr.
 • 60 minutter forsinket på reiser over 3 timer med inntil 1100 kr.

Reisegarantien gjelder for enkeltreiser og når du har overgang på din reise. Du må beregne tilstrekkelig overgangstid og ev. ekstra gangtid det ikke er fast korrespondanse.

Reisegarantien gjelder ikke på ferje, men dersom noe spesielt skjer vil vi forsøke å hjelpe. Ta da kontakt med oss på tlf. 177.

Når gjelder reisegarantien ikke?
Dersom vi har informert om forsinkelsen på forhånd som du vet, eller burde vite om, gjelder garantien ikke. Den dekker heller ikke «følgeskader» som utgifter til tannlege, forretningsavtaler eller flyreiser. garantien gjelder ikke ved hendelser som streik og liknende, naturkatastrofer, ekstraordinære værforhold (kraftig snøfall, flom, ras osv), veiarbeid og uforutsette trafikale forhold, store arrangementer som berører kollektivtrafikken i stor grad.

Bruk av egen bil
Ved refusjon av kilometergodtgjørelse kan sjåføren kun sende inn krav dersom flere reiser sammen. Garantien dekker ikke utgifter til bompenger, parkering og liknende.

Fra 1.2.2016 gjelder denne reisegarantien på alle Brakars linjer. Garantien er i henhold til nasjonal reisegaranti.

Oversikt over busspassasjerettighetsforordningens betydning for kollektivtrafikken i Norge

 

 • Planlagt reise

  Alle felter må fylles ut.
 • Utført reise med drosje.

  Alle felter må fylles ut. Bilde av kvittering må legges ved.
 • Vi gjør oppmerksom på at du kan få saken behandlet av Transportklagenemnda. Saken må være nemnda i hende senest 4 uker etter svar fra Brakar. Informasjon om nemnda og klagebehandlingen finner du på nemndas nettsider: Transportklagenemnda.no.

  Klager som skal behandles i nemnda må sendes inn senest ett år etter at klageren har fremmet skriftlig reklamasjon til tjenesteyteren.

 • Angi antall kilometer. Statens satser gjelder.