Billetter

Brakar har flere billettprodukter, og flere måter du kan kjøpe dem på. Velg mellom enkeltbilletter, ungdomsbillett og periodebillett. Produktene kan kjøpes kontant på buss eller utsalgssted, via nettbutikk eller appen Brakar Billett.

Enkeltbilletter
Enkeltbilletter kjøpes enten på bussen eller i appen (ikke i nettbutikk) og har en varighet som bestemmes av hvor mange soner reisen gjelder for.

Vi anbefaler å kjøpe enkeltbillettene i appen Brakar Billett, da ombordtillegget er på 20 kroner.

Skrapebillett korona
Billetten er en skrapebillett, på samme måte som et skrapelodd, som gjelder én dag. Her skraper du frem gyldig dag og måned og kan reise ut Brakars driftsdøgn.

Siden billetten er en dagsbillett er pris for billetten 3 x enkeltbillett i én sone, og 2 x enkeltbillett for 2 soner og oppover.  Billetten får du på Brakars kundesenter på Bragernes torg. Kunder andre steder i fylket kan kjøpe billetten ved henvendelse pr telefon.  Ta kontakt med oss på 177.

Periodebilletter
Periodebillett gjelder for 7, 30 eller 365 dager fra klokkeslettet den ble validert første gang og selges kun til voksen pris. Periodebilletten er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen.

Ungdomsbillett
Ungdomsbillett er en 30 dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Billetten koster 310 kroner, og kan kjøpes i app eller i nettbutikk og legges på reisekort.

Ved førstegangsutstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-.

Gyldighetsområde
Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle linjer som kjører for Brakar, unntatt nattbuss. På linje 200 Hønefoss – Oslo gjelder egne priser utenfor tidligere Buskerud. Billetten gjelder også på toglinje, 10, 11, 12 og 13 innenfor tidligere Buskerud. Billetten er ikke gyldig på tog til/fra Stavanger og Bergen.

Utvidet ungdomsrett
Enkelte voksne studenter har rett til bruk av ungdomsbillett fram til fylte 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.

Reisepenger
Reisepenger kjøpes med en verdi på hele hundre kroner (minimum kr 200,-), og deretter trekkes betaling for reisen fra saldoen hver gang billetten brukes.

Betaling med reisepenger regnes som forhåndskjøpt billett og du slipper ombordtillegget på 20 kroner). Bruk av reisepenger gir ingen ekstra rabatt ved betaling for barn eller honnør. Ihendehaver kan betale for flere reisende med samme billett, forutsatt at de reiser på samme strekning.