Billetter

Brakar har flere billettprodukter, og flere måter du kan kjøpe dem på.  Billetter kan kjøpes kontant på bussen, fra et av utsalgsstedene våre, via nettbutikk eller i appene Brakar Billett, Entur eller Vy.

Enkeltbilletter

Enkeltbilletter kjøpes enten på bussen eller i app (ikke i nettbutikk) og har en varighet som bestemmes av hvor mange soner reisen gjelder for.

Vi anbefaler å kjøpe enkeltbillettene i appen Brakar Billett, Entur eller Vy, da det vil koste 20 kroner ekstra ved kjøp med kontanter om bord. Barn og honnør betaler ikke ombordtillegg.

Ombordtillegget er et tiltak for å gjøre kollektivtrafikken mer punktlig, da salg av billetter om bord tar lang tid. Derfor er det viktig at flest mulig kjøper billett på forhånd.

Bybillett

I Buskerudbyen (gjelder kommunene Lier, Drammen, Øvre Eiker og Kongsberg) selges enkeltbilletter som bybillett, til en lavere pris.

Den lave prisen i Buskerudbyen er finansiert gjennom ekstra belønningsmidler som ble vedtatt av regjeringen høsten 2019.

Bybillett finnes kun som enkeltbillett, og kan kjøpes i app eller om bord hos sjåføren (ikke i nettbutikk).

Bybillett (sone 1) kan ikke kombineres med en tilleggsbillett.

Som ved kjøp av enkeltbillett, vil det også for bybilletten tilkomme et  ombordtillegg på 20 kroner ved kjøp av billett med kontanter hos sjåfør. Vi anbefaler derfor å kjøpe billett i app i forkant. Barn og honnør betaler ikke ombordtillegg.

Barn

Barn under 6 år reiser alltid gratis med Brakar. Barnebillett gjelder fra 6 år og frem til fylte 18. Reiser barnet ofte vil det lønne seg å kjøpe ungdomsbilletten, som gjelder for enten 30 eller 365 dager.

Familierabatt

Lørdag, søndag og offentlige fridager har Brakar familierabatt. Du kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis. For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør- eller periodebillett, og være over 18 år. (Gjelder ikke studentbilletter og ungdomsbilletter).

24-timersbillett

24-timersbilletten beregnes på prisen for tre enkeltbilletter i samme antall soner som du kjøper for . Kjøper du for én sone beregnes prisen på normalt enkeltbillettpris, ikke bybillettpris.

Periodebilletter

Periodebillett gjelder for 7, 30 eller 365 dager fra klokkeslettet den ble validert første gang og selges kun til voksenpris. Periodebilletten er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett er en 30- eller 365-dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 eller 365 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Billetten kan kjøpes i app eller i nettbutikk og legges på reisekort.

Ved førstegangsutstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-.

Gyldighetsområde
Gyldig ungdomsbillett gir adgang til å reise ubegrenset med alle Brakars linjer. Dette inkluderer linje 71 og 169, samt nattbuss. På linje 200 Hønefoss-Oslo gjelder egne priser utenfor tidligere Buskerud. Billetten gjelder også på tilbringer- / bestillingsturer der slike er opprettet (som for eksempel HentMeg på Kongsberg eller Brakar Fleks).

Gyldig ungdomsbillett gir også adgang til å reise på toglinjene 10, 11, 12 og 13, men kun til/fra stasjoner innenfor tidligere Buskerud. Billetten er ikke gyldig på tog til/fra Stavanger og Bergen. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med en Vy-billett videre må ny billett kjøpes fra Lier. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med Ruters ungdomsbillett, kjøpes ny billett i Asker.

Utvidet ungdomsrett
Enkelte voksne studenter har rett til bruk av ungdomsbillett fram til fylte 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.

Student

Studentbillett gir 40% rabatt på 30 dagers periodebillett. Denne kan du få dersom du er under 30 år og:

  • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
  • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.
  • er fulltidselev ved folkehøgskole.

Les mer her.

Merk at dersom du er under 20 vil det lønne seg å kjøpe ungdomsbillett. 

Overgangsbillett

Med overgang menes bytte av buss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 45 minutter + 30 minutter pr sone det betales for. Alle enkeltbilletter er gyldig for overgang. Returreise defineres også som overgang.

Overgang innen samme sone er gratis, mens det ved sonekryssende reise må betales et tillegg. Tillegget vil være prisen for hele den nye reisen minus påstigningssonen.

En reise som innebærer bytte av buss betales normalt helt fram til bestemmelsesstedet ved første påstigning. På neste buss må den reisende opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Dette skal også gjøres ved bruk av elektronisk busskort.

Rabatt med togbillett

Har du periodebillett på toget (med Vy), får du 38 % rabatt på periodebillett på bussen. Billetten kan kjøpes fra vårt billettutsalg, samt i appene Vy og Entur.  Bussbilletten er gyldig i alle soner, men ikke på linje 169 og 200.

Reisepenger

Du kan kjøpe reisekort og fylle på penger på dette, som du kan bruke å betale med på bussen. Reisepenger kjøpes med en verdi på hele hundre kroner (minimum kr 100,-), og deretter trekkes betaling for reisen fra saldoen hver gang billetten brukes.

Betaling med reisepenger regnes som forhåndskjøpt billett og du slipper ombordtillegget på 20 kroner. Ihendehaver kan betale for flere reisende med samme billett, forutsatt at de reiser på samme strekning.

Reisekort kan fylles på i vår nettbutikk, eller på et av utsalgsstedene våre.

Brakar 9/14

Barn og ansatte i barnehager og grunnskoler/SFO (1.- 10. klasse) som reiser sammen kan reise gratis i perioden fra kl. 09:00 til kl. 14:00 på hverdager. De reisende må ha med et reisebevis fra Brakar. Les mer om 9/14 her.