Billetter

Brakar har flere billettprodukter, og flere måter du kan kjøpe dem på. Velg mellom enkeltbilletter, ungdomsbillett og periodebillett. Produktene kan kjøpes kontant på buss eller utsalgssted, via nettbutikk eller appen Brakar Billett.

Enkeltbilletter

Enkeltbilletter kjøpes enten på bussen eller i appen (ikke i nettbutikk) og har en varighet som bestemmes av hvor mange soner reisen gjelder for.

Vi anbefaler å kjøpe enkeltbillettene i appen Brakar Billett, da ombordtillegget er på 20 kroner. Barn og honnør betaler ikke ombordtillegg.

Familierabatt

Lørdag, søndag og offentlige fridager har Brakar familierabatt. Du kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis. For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør- eller periodebillett, og være over 18 år. (Gjelder ikke studentbilletter og ungdomsbilletter).

24-timersbillett

24-timersbilletten beregnes på prisen for tre enkeltbilletter i samme antall soner som du kjøper for . Kjøper du for én sone beregnes prisen på normalt enkeltbillettpris, ikke ByBillett-pris.

Periodebilletter

Periodebillett gjelder for 7, 30 eller 365 dager fra klokkeslettet den ble validert første gang og selges kun til voksenpris. Periodebilletten er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett er en 30 dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Billetten koster 318 kroner, og kan kjøpes i app eller i nettbutikk og legges på reisekort.

Ved førstegangsutstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-.

Gyldighetsområde
Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle Brakars linjer. Dette inkluderer linje 71 og 169, samt nattbuss. På linje 200 Hønefoss-Oslo gjelder egne priser utenfor tidligere Buskerud. Billetten gjelder også på tilbringer- / bestillingsturer der slike er opprettet.

Gyldig Ungdomsbillett gir også adgang til å reise på toglinjene 10, 11, 12 og 13 innenfor tidligere Buskerud. Billetten er ikke gyldig på tog til/fra Stavanger og Bergen. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med en Vy-billett videre må ny billett kjøpes fra Lier. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med Ruters ungdomsbillett kjøpes ny billett i Asker.

Utvidet ungdomsrett
Enkelte voksne studenter har rett til bruk av ungdomsbillett fram til fylte 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.

Student

Studentbillett gir 40% rabatt på 30 dagers periodebillett. Denne kan du få dersom du er under 30 år og:

  • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
  • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.
  • er fulltidselev ved folkehøgskole.

Merk at dersom du er under 20 vil det lønne seg å kjøpe ungdomsbillett. 

Overgangsbillett

Med overgang menes bytte av buss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 45 minutter + 30 minutter pr sone det betales for. Alle enkeltbilletter er gyldig for overgang. Returreise defineres også som overgang.

Overgang innen samme sone er gratis, mens det ved sonekryssende reise må betales et tillegg. Tillegget vil være prisen for hele den nye reisen minus påstigningssonen.

En reise som innebærer bytte av buss betales normalt helt fram til bestemmelsesstedet ved første påstigning. På neste buss må den reisende opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Dette skal også gjøres ved bruk av elektronisk busskort.

Reisepenger

Reisepenger kjøpes med en verdi på hele hundre kroner (minimum kr 100,-), og deretter trekkes betaling for reisen fra saldoen hver gang billetten brukes.

Betaling med reisepenger regnes som forhåndskjøpt billett og du slipper ombordtillegget på 20 kroner). Bruk av reisepenger gir ingen ekstra rabatt ved betaling for barn eller honnør. Ihendehaver kan betale for flere reisende med samme billett, forutsatt at de reiser på samme strekning.

Brakar 9/14

Barn og ansatte i barnehager og grunnskoler/SFO (1.- 10. klasse) som reiser sammen kan reise gratis i perioden fra kl. 09:00 til kl. 14:00 på hverdager. De reisende må ha med et reisebevis fra Brakar. Les mer om 9/14 her.