Priser og billetter

Pristabell 2019 lokaltakst mobilbillett og nettbutikk

Prisene i tabellen gjelder ved kjøp på mobilapp Brakar Billett eller i nettbutikk. Ved kjøp om bord eller på et av våre billettutsalg må du betale ombordtillegg på 20 kroner. For periodebillett på linje 200 er dette tillegget 100 kroner. Det er ikke tillegg for barn og honnør.

Oversikt over priser gjeldende fra 1.februar 2019

*Bruk av overgangsbillett buss tog krever periodebillett hos Vy.
Sone12345678910
Voksen3646567696116136156176206
Barn og honnør212631415161718191106
24-timer voksen108138168228288348408468528618
24-timer barn/honnør637893123153183213243273318
Periode 30 dager83093010701210155018902230257029103250
Periode 7 dager250275310345430530620710795970
Student 30 dager49855864272693011341343158818642185
Student 7 dager150165185205255315370425475580
Brakar Ungdom310AlleSoner
Overgang buss/tog 30 dager*6001sone
Overgang buss/tog 7 dager*1751sone

Linje 200 fra 1.februar 2019 mobilbillett og nettbutikk

Oversikt over prisene på linje 200 fra 1.februar 2019
Sone12345678910
Voksen enkeltbillett3685100110130155165180200220
Enkeltbillett barn og honnør214247526272828797107
Periode 30 dager8309009851140143516952245245526652875
Periode 7 dager250260285310395460600650700755
Student 30 dager49854059568586510201350147516001725
Student 7 dager150155170185235275360390420455
Ungdomsbillett 30 dager31054059568586510201350147516001725
Ungdomsbillett 7 dager155170185235275360390420455
Overgang Ruter 30 dager603Allesoner
Overgang Ruter 7 dager205Allesoner