Priser og billetter

Reisende

1 Voksen
0 Barn/honnør/militær
Totalpris for enkeltbillett for denne reisen: 0,-
Billettyper og priser for valgte kombinasjon av fra/til og reisende:
Enkeltbillett 24-timers billett 7 dager 30 dager 365 dager
Voksen - - - - -
Barn/honnør - - - - -
Studentbillett - - - - -
Ungdomsbillett - - - - -

Prisene er gjeldende fra 1. februar 2021, og gjelder ved kjøp i appen Brakar Billett eller i nettbutikk. Ved kjøp om bord eller på et av våre billettutsalg må du betale ombordtillegg på 20 kroner. For periodebillett på linje 200 er dette tillegget 100 kroner. Det er ikke tillegg for barn, ungdom og honnør.

Merk at bruk av overgangsbillett buss tog krever periodebillett hos Vy.

Kjøp billett i appen Brakar Billett:

Sjekk busstidene i appen Brakar Reise: