Aktive trafikkmeldinger

Kundesenteret stengt 19. og 20. oktober

Gyldig fra: 18.10.2021 14:55
Gyldig til: 20.10.2021 23:55

Kundesenteret vårt holder stengt 19. og 20. oktober på grunn av et internt seminar. Vi beklager ulempene dette medfører.

Henvendelser kan sendes på e-post til kundesenter@brakar.no.

Billetter kan kjøpes i appen Brakar Billett eller hos sjåfør i bussen. Påfyll av reisepenger og fornyelse av periodebillett kan gjøres i vår nettbutikk.

Sjekk rutetider på i reiseplanleggeren på forsiden, eller i appen Brakar Reise.

Midlertidige holdeplasser ved Lollandkrysset og Ospelia

Gyldig fra: 04.10.2021 04:44
Gyldig til: 31.10.2021 23:44Det vil foregå oppgradering av holdeplasser i Nordbyveien i perioden 4.-31. oktober. Dette vil gjelde holdeplassene Lollandkrysset (begge veier) og Ospelia (retning sentrum), som betjenes av linje 4 Bera-Kniveåsen, linje 35 Skoger-Drammen og linje 37 Skoger-Lier. Det vil settes opp midlertidige holdeplasser med holdeplasskilt i nærheten.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen, 35 - Skoger - Drammen, 37 - Skoger-Lier

Stoppested:  Ospelia, Lollandkrysset

Holdeplassendring linje 71 og 72

Gyldig fra: 27.09.2021 06:55
Gyldig til: 31.10.2021 08:55

Holdeplassen Larsehagan retning sentrum er flyttet rundt krysset til J. Kellers vei. Dette er en permanent endring.

Linje:  71 - Drammen - Lierbyen - Asker, 72 - Lierskogen-Tranby-Drammen

Stoppested:  Larsehagan

Ny holdeplass på linje 1

Gyldig fra: 27.09.2021 10:49
Gyldig til: 27.10.2021 10:49

Etter ønske fra passasjerer på linje 1 selvkjørende buss i Drammen, har vi nå lagt inn en ekstra holdeplass mellom gågata og CC. Bussen vil fra og med 27. september også stoppe i krysset Tomtegata/Søren Lemmichs gate. Velkommen om bord!

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Linje 56 kjører ikke over Gulskogen

Gyldig fra: 27.09.2021 07:13
Gyldig til: 23.12.2021 13:14

På grunn av veiarbeid på Landfallbrua, er det store fremkommelighetsproblemer i trafikken til Gulskogen. Linje 56 over Gulskogen, med avang fra Stenseth kl. 07:38 vil fra mandag 27. september og så lenge arbeidet på brua varer (sannynsligvis frem til jul), kjøre via sentrum til Drammen busstasjon.

Linje:  56 - Mjøndalen-Drammen

Trafikkmelding linje 92 Svelvik-Marieås:

Gyldig fra: 11.10.2021 03:51
Gyldig til: 24.11.2021 23:00

Fra 11. oktober blir det følgende endring i rutetabellen på linje 92: Alle avgangstidene fra Marieås flyttes 5 minutter frem, og bussen vil nå kjøre via Storgata til Svelvik-kaia. Dette er for å slippe konflikten med ventende biler/lastebiler på kaia som skal med ferga. Det blir ingen endring fra Svelvik til Mariås, og det vil være samme ankomsttid på kaia som før.

Linje:  92 - Svelvik-Marieås-Svelvik

Holdeplassinformasjon, linje 3 og 4:

Gyldig fra: 13.09.2021 12:29
Gyldig til: 31.10.2021 23:29

Vi har fått melding om at flere holdeplasser i Kristian Brenners vei skal få ny kantstein og asfalt i perioden 13. september til 31. oktober. Holdeplassene som er berørt vil få midlertidige holdeplasser i nærheten, og det vil settes opp holdeplasskilt hvor dette blir. Dette gjelder følgende holdeplasser:

Solås, østgående (linje 3 og 4)
Steinspranget, begge sider av veien (linje 3)
Brøttet, østgående (linje 3)
Bera nedre, østgående (linje 3)
K. Bjørhuusvei (linje 4)


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Ruteoppdatering linje 231 og 233:

Gyldig fra: 10.09.2021 14:44
Gyldig til: 31.10.2021 15:44

Linje 231 Hønefoss-Hallingby/Nes. Avgangen fra Nes i Ådal til Ringmoen på skoledager kl. 6:35 endres til 6:30.
Linje 233 Hønefoss-Hallingby/Elsrud. Avgangen på onsdager kl. 15:10 fra Kilemoen endres til 15:05. Resten av uken kjøres som vanlig kl. 15:10.

Linje:  231 - Hønefoss-Halllingby/Nes, 233 - Hønefoss-Begnamoen/Elsrud

Holdeplassoppdatering linje 169 og 200:

Gyldig fra: 01.09.2021 08:44
Gyldig til: 02.12.2021 08:44

Holdeplassen Oksenøyveien opparbeides med faste dekker for gangtrafikken. Dette får følgende konsekvenser (gjeldende fra 1. september):

Holdeplass Oksenøyveien retning vest er flyttet ca. 100 meter lenger øst, utenfor Phillip Pedersens vei 9. Det er gangforbindelse via Phillip Pedersens vei. Dette vil bli permanent plassering for denne holdeplassen ut Statens Vegvesens E18-prosjekt, som går frem til 2023.

Holdeplass Oksenøyveien retning øst er flyttet ca. 130 meter lenger vest, til adresse Michelets vei 7. Dette vil bli en midlertidig plassering for denne holdeplassen frem til midten av 2022. Det er gangforbindelse fra Michelets vei via fortau til bussholdeplass ved E18.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo, 200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Oksenøyveien

Endringer i Hent Meg-sonen

Gyldig fra: 16.08.2021 17:04
Gyldig til: 31.10.2021 17:04

Fra 16. august er grensen i Ytre sone for Hent Meg-tilbudet på Kongsberg endret. Sydgrensen er nå Teknologiparken og Gamlegrendåsen syd. Det vil si at følgende holdeplasser ikke betjenes av Hent Meg lenger: Gudes gate, Steglet, Veungsdalen og Veungsdalskrysset.

Disse holdeplassene betjenes av vanlige rutebusser: linje 403, 409, 410 eller 430.

Linje 3: Knoffs gate og Skistadbygget ubetjent

Gyldig fra: 25.05.2021 05:00
Gyldig til: 01.11.2021 23:00

På grunn av omfattende anleggsarbeid i Knoffs gate får ikke linje 3 stoppet ved holdeplassene Knoffs gate og Skistadbygget. Dette berører også linje 37 på avgangene fra Fjell. Nærmeste betjente holdeplasser vil være Strømsø Torg eller Marienlyst. Arbeidet er beregnet å vare frem til 1. november.

Linje 4, 5 og 91 betjener Knoffs gate og Skistadbygget som vanlig.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Knoffs gate, Skistadbygget