Alle trafikkmeldinger

Linje 169 og 200 kjører til Skøyen før bussterminalen lørdag 21.september

Gyldig fra: 21.09.2019 07:00
Gyldig til: 21.09.2019 23:00

På grunn av Oslo Maraton vil linje 169 og 200 lørdag 21.september kun kjøre til Skøyen før bussterminalen i Oslo. Det betyr at disse linjene ikke stopper på Dokkveien, Vika Atrium og St.Olavs plass.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo, 200 - Hønefoss-Oslo

Holdeplasser stengt i Kongsberg

Gyldig fra: 18.09.2019 09:38
Gyldig til: 09.12.2019 09:38

På grunn av graving i Klokkerbakken stenges følgende holdeplasser i Kongsberg til 9.desember. Det er ikke alle holdeplassene som er stengt for alle linjer.

Kongsberg rådhus (nærmeste Thornes vei)
Bussedalen (nærmeste Thornes vei for linje 405, Krona for linje 407)
Krona (nærmeste Friedland for linje 401, Bergmannsveien for linje 403)
Bergmannsveien (holdeplass i Hasbergveien), gjelder kun linje 401 (nærmeste Friedland)

Dette vil påvirke linjene 115, 401, 403, 405, 407

Linje:  115 - Hokksund - Kongsberg, 401 - Gamlegrendåsen N-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 405 - Frydenbergåsen - Kbg Skisenter, 407 - Gamlegrendåsen S - Carpus

Holdeplasser ved Brennerigata stengt 27.september

Gyldig fra: 27.09.2019 06:00
Gyldig til: 27.09.2019 18:00

På grunn av graving for ny vannledning vil Brennerigata i Kongsberg stenges 27.september mellom 06.00 og 18.00. I dette tidsrommet vil linje 401 ikke kunne stoppe på holdeplassene Brennerigata og Idrettsveien.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen N-Lindbojordet

Ny trasé for linje 450

Gyldig fra: 17.09.2019 15:00
Gyldig til: 17.12.2019 15:00

Fordi Klokkerbakken stenges i tre måneder vil linje 4509 fra 17.september ha ny trasé.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Holdeplass Lier fruktlager lagt ned

Gyldig fra: 28.08.2019 09:36
Gyldig til: 30.09.2019 23:00

Holdeplassen Lier fruktlager er lagt ned. Holdeplassen Liungbanen er flyttet et lite stykke og blir den naturlige holdeplassen å bruke for de som tidligere har benyttet Lier fruktlager.

Holdeplass Kalosjegata lagt ned

Gyldig fra: 14.08.2019 13:43
Gyldig til: 31.10.2019 13:43

Holdeplass Kalosjegata er lagt ned. Reisende med linje 51 må benytte Eknes skole eller Prestealleen.

Linje:  51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen

Stoppested:  Kalosjegata