Alle trafikkmeldinger

Holdeplass Rustan midlertidig flyttet

Gyldig fra: 06.08.2020 13:59
Gyldig til: 06.09.2020 14:00

Holdeplass Rustan blir midlertidig flyttet ca 25 meter i forbindelse ned veiarbeid. Dette påvirker passasjerer på linje 200. Arbeidene vil vare i cirka en måned.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Rørenveien stenges 10. - 14. august

Gyldig fra: 10.08.2020 06:00
Gyldig til: 14.08.2020 23:00

På grunn av veiarbeid blir Rørenveien stengt i tidsrommet 10. til 14. august. Linje 117 vil derfor ikke stoppe ved holdeplassene Hovet og Åsgård. Nærmeste holdeplasser blir henholdsvis Gorud og Gamle Røren skole.

Linje:  117 - Hokksund - Ormåsen

Omkjøring i Drammen sentrum i sommer

Gyldig fra: 15.06.2020 06:00
Gyldig til: 12.08.2020 23:00

På grunn av gravearbeider i Hauges gate i Drammen vil flere av Brakars linjer få omkjøring i sommer. Det er bare holdeplassen Drammen sykehus som blir berørt. Den vil ikke være tilgjengelig i tidsrommet 15. juni til 12. august. Passasjerer som normalt bruker denne holdeplassen vil ha enten Fylkeshuset eller Ypsilon som nærmeste holdeplass. Det vil bli etablert en midlertidig holdeplass mellom Ypsilonbrua og Byparken i vestgående retning mens arbeidene pågår.

Linjene 3, 4, 5, 15, 16 og 91 vil kjøre Øvre Storgate etter stopp på Bragernes torg, og deretter fortsette via Øvre Strandgate til Fylkeshuset. I motsatt vil de samme linjene, med unntak av 15 og 16, kjøre Øvre Strandgate ned til holdeplass på Bragernes torg. Linje 15 og 16 vil kjøre tilbake på Øvre Storgate for å betjene sin holdeplass på Bragernes torg.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen, 5 - Vinnes - Tors vei, 15 - Underlia - Austad skog, 16 - Bragernes - Skoger, 51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen, 55 - Drammen - Hovjordet, 100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Stoppested:  Drammen sykehus

Holdeplass Krokenveien flyttet

Gyldig fra: 04.05.2020 13:39
Gyldig til: 01.09.2020 12:39

Holdeplass Krokenveien på Ringerike er flyttet til krysset Krokenveien/Sagaveien i forbindelse med en anleggsperiode. Dette vil vare til starten av september. Linje 228 påvirkes av dette.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Stoppested:  Krokenveien

Endret trasé på Geilo

Gyldig fra: 04.05.2020 07:00
Gyldig til: 31.12.2020 09:12

På grunn av utfordrende framkommelighet på Geilo stasjon, vil traseen for alle bussene bli endret fra 4. mai. Linjene som blir berørt er 330, 333, 334, 345 og 420.

Det er laget ny holdeplass i Geilovegen.

Holdeplassen Geilo Hotel blir heller ikke betjent.


Linje:  333 - Geilo - Dagali