Aktive trafikkmeldinger

Linje 139: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:12
Gyldig til: 30.06.2023 18:12

Brekkeveien i Krokstadelva skal stenges fra 16. mai og til og med juni 2023 på grunn av veiarbeid. Holdeplassen Steinberghaugen vil da være ubetjent i denne perioden. Dette påvirker kun linje 139. Nærmeste holdeplass til Steinberghaugen er Krokstad skole eller Sandsgata.

Linje:  139 - Åmot - Drammen

Linje 105 og 123: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:10
Gyldig til: 31.07.2022 23:10

Veien mellom Bakke bru og Tingstad bru stenges fra 16. mai og frem til 1. august. Dette vil påvirke linje 105 og 123, som i denne perioden vil kjøre Tandbergveien mot Sigdal, og Åsterudveien fra Sigdal.

Følgende holdeplasser blir ubetjente:
- Hulbak. Midlertidig holdeplass: Bakke bru (holdeplassen blir flyttet mot broen)
- Sulland. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)
- Tandberg Sigdalsveien. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)
- Tandbergveien X. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren, 123 - Buskerud skole - Åmot

Linje 16: Omkjøring pga veiarbeid

Gyldig fra: 25.04.2022 05:18
Gyldig til: 17.07.2022 22:18

På grunn av veiarbeid i Austadveien, blir det omkjøring for linje 16 Bragernes-Skoger i perioden 25. april-17. juli. Bussen vil kjøre L.Grønlands vei i stedet for Skogerveien/Austadveien. Det vil si at holdeplassen Skogerveien ikke kan betjenes, og holdeplassen L.Grønlands vei flyttes 50m ovenfor krysset Austadveien/L.Grønlands vei. Nærmeste holdeplass til Skogerveien blir da L.Grønlands vei.

Linje:  16 - Bragernes - Skoger

Mulig forsinkelser på linje 105

Gyldig fra: 21.04.2022 10:08
Gyldig til: 01.08.2022 10:08

Det pågår omfattende veiarbeid på Sigdalsveien mellom Eggedal og Åmot skysstasjon, med tre lysreguleringer på strekningen. Dette kan gi forsinkelser på linje 105 til Åmot skysstasjon. Vær obs på at korresponderende busser i de fleste tilfeller ikke har mulighet til å vente ved store forsinkelser. Arbeidet er forventet å pågå i en lengre periode fremover.


Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

LInje 62 Lierbyen-Sylling: Omkjøring pga veiarbeid

Gyldig fra: 09.05.2022 06:00
Gyldig til: 30.05.2022 23:00

Pga veiarbeid vil Ringeriksveien ved Asdøl være stengt fra 9.-30. mai. Dette vil føre til at flere holdeplasser på linje 62 blir ubetjent i perioden, og det blir noen omkjøringer, som følger:

Linje 62 fra Kyllerud/Sylling:
- Avgang kl. 05:45 og 07:00 fra Kyllerud kjører til Lierbyen via Åmotveien. Passasjerer på strekningen Kyllerud-Sylling henvises til linje 63.
- Avgang kl. 07:32 fra Kyllerud starter på Åmotveien kl. 07:46 til Tranby skole
- Avgang kl. 07:55 fra Kyllerud starter på Åmotveien kl 08:06 til Lier og St.Hallvard vgs
- Avgang kl. 15:00, 16:00 og 17:00 fra Sylling vil starte fra Åmotveien kl. 15:11, 16:11 og kl. 17:11 til Lierbyen.

Linje 62 fra Lierbyen/Lyngås
- Avgang kl. 06:30 fra Lierbyen kjører til Sylling via Åmotveien.
- Avgang kl. 07:40 fra Lyngås-krysset kjører til Åmotveien.
- Avgang kl. 15:30, 16:30 og 17:30 fra Lierbyen kjører til Åmotveien.

Skolebussen til/fra Tranby skole vil gå som vanlig mellom Åmotveien og Tranby skole.

Linje:  62 - Lierbyen - Sørsdal - Sylling

Stengte holdeplasser, linje 405 og Hent Meg

Gyldig fra: 19.04.2022 06:00
Gyldig til: 01.09.2022 23:00

Som følge av at Eikerveien i Kongsberg skal stenges, må linje 405 og Hent Meg kjøre Drammensveien i perioden april-september. Det betyr at holdeplassene Stretaliveien og Klems gate ikke kan betjenes. Nærmeste holdeplass til Stretaliveien blir Madsebakken nord, mens nærmeste til Klems gate er Kongsberg sykehus.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Linje 37 og 91: Ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 28.03.2022 14:39
Gyldig til: 01.08.2022 14:39

Flere holdeplasser på linje 37 og 91 er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes:

Grams allé
Glassverket
Langestrand
Svelvikveien 101
Nøsted bruk

Nærmeste holdeplasser er Svelvikveien 11 eller Oscar Kiærs vei.

Linje:  91 - Berger-Svelvik-Drammen

Linje 5 og 37: Hedensrud holdeplass ubetjent

Gyldig fra: 20.04.2022 05:31
Gyldig til: 29.07.2022 23:51

Det skal graves i Gml Kongvei mellom Auensvei til Tors vei fra 20. april og frem til ca. 29. juli. Det betyr at linje 5 ikke får betjent holdeplassen Hedensrud i denne perioden. Det samme gjelder den ene skolebussavgangen på linje 37. Nærmeste holdeplass er Solbergs gate eller Tors vei 5.


Linje:  5 - Vinnes - Tors vei, 37 - Skoger-Lier

Linje 52, 56, 101, 135 og 139: Veiarbeid på Loesmoen

Gyldig fra: 09.03.2022 05:37
Gyldig til: 30.06.2022 23:16

Loesmoveien i Hokksund skal oppgraderes, og arbeidet skal pågå fra 9. mars og ut året. Holdeplassene Vinkelveien og Hellik Teigen vil ikke betjenes, mens holdeplassen Loesmoen butikk blir flyttet 50 meter.

Dette vil berøre linje 52, 56, 101, 135 og 139.

Holdeplassen CC kjøpesenter stenges pga veiarbeid

Gyldig fra: 24.01.2022 01:42
Gyldig til: 19.06.2022 23:42

Fra 24. januar og frem til 19. juni vil holdeplassen ved CC kjøpesenter være stengt på grunn av veiarbeid i Tomtegata.

Dette betyr omkjøring for følgende linjer, som da ikke kan stoppe ved CC:
37 Skoger-Lier
61 Gulskogen-Lierbyen skole
73 Drammen-Reistad-Lierskogen
79 Lahell-Stoppen
251 Drammen-Hyggen-Åsheim-Sætre (kjøres av Ruter)
261 Drammen-Lahell-Røyken-Sætre (kjøres av Ruter)

Nærmeste betjente holdeplasser blir Brandtenborggata eller Brakerøya.

Linje:  37 - Skoger-Lier, 61 - Bera-Lierbyen skole, 73 - Drammen-Reistad-Lierskogen, 79 - Lahell-Stoppen

Stoppested:  CC Kjøpesenter

Holdeplassen Skoglund er stengt

Gyldig fra: 01.01.2022 00:26
Gyldig til: 31.12.2022 23:26

Som følge av veiarbeidene på E16 over Sollihøgda er holdeplassen Skoglund, som betjenes av linje 200, stengt på ubestemt tid. Nærmeste holdeplass som kan benyttes blir Brenna eller Avtjerna.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Skoglund