Alle trafikkmeldinger

Kvernbergsund bru stengt, ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 13.08.2018 10:19
Gyldig til: 30.09.2018 10:20

Holdeplassene Dalsbråten, Eikli skole og Storgata vil være stengt i perioden 13.august kl 23.00 til 28.september kl 05.00. Dette skyldes vedlikeholdsarbeid på Kvernbergsund bru. Det er busser på linje 200 og linje 228 som blir berørt av dette.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen, 210 - Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda

Ubetjent holdeplass i Hønefoss.

Gyldig fra: 08.08.2018 15:12
Gyldig til: 28.09.2018 02:12

På grunn av veiarbeid betjener ikke Brakars linjer holdeplass \\\"Storgata\\\" fram til 28. september 2018. Nærmeste holdeplass er Dalsbråten eller Hønefoss sentrum.

Linje:  211 - Vik via Røyse, 213 - Røyse og Vik skole, 214 - Eikli/Dalsbråten, 224 - Haug via Lisletta, 228 - Haldenjordet-Hvervenmoen, 210 - Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda, 212 - Hønefoss - Åsa - Sundvollen

Holdeplass Gullaugkleiva stenges 8.februar

Gyldig fra: 01.02.2018 05:14
Gyldig til: 31.10.2018 05:14

Holdeplass Gullaugkleiva i retning Hurum stenges. Dette gjøres på grunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Stengingen skjer 8.februar 2018. Holdeplass Gullaugkleiva i retning Drammen opprettholdes.

Holdeplass Dokkveien ut av Oslo er flyttet.

Gyldig fra: 05.06.2018 01:04
Gyldig til: 01.10.2018 02:35

På grunn av riving av bygg, er holdeplassen flyttet til bru ved konserthuset. Dette gjelder perioden 1.juni til 31.september 2018.

Linje:  200 - Ekspress Hønefoss - Oslo, 169 - Lierbyen - Oslo