Alle trafikkmeldinger

Ubetjent holdeplass på linje 225

Gyldig fra: 26.04.2021 19:21
Gyldig til: 18.08.2021 19:21

Etter at det ble gjennomført en inspeksjon av brua som går over Randselva ved Askerudfoss, er brua blitt nedgradert til å kun tillate personbiler. Vi får med andre ord ikke kjøre over brua med buss, noe som betyr at holdeplassen Viul vil være ubetjent på ubestemt tid. Nærmeste betjente holdeplass er Viul bru. Skoleskyss for elever som bor i området blir ivaretatt.

Linje:  225 - Hønefoss-Viul

Stoppested:  Viul

Ubetjente holdeplasser på linje 91 og 37

Gyldig fra: 19.03.2021 13:43
Gyldig til: 31.05.2021 23:00

Holdeplassene Glassverket og Svelvikveien 11 vil være ubetjent ut mai på grunn av veiarbeid. Nærmeste holdeplasser til Glassverket er Grams allé/Langestrand. Nærmeste holdeplasser til Svelvikveien 11 er Nøsted bruk/Merket.

Linje:  37 - Skoger-Lier, 91 - Berger-Svelvik-Drammen

Stoppested:  Glassverket, Svelvikveien 11