Alle trafikkmeldinger

Ubetjente holdeplasser på linje 4

Gyldig fra: 14.04.2021 06:00
Gyldig til: 12.05.2021 23:59

På grunn av pågående gravearbeid i Kristian Brenners vei, vil følgende holdeplasser være ubetjente på linje 4 i perioden 14. april-12. mai: Bera snuplass, Bera midtre, Bera nedre, Myrehagen, Solås, Steinbakken, Knut Bjørhuus vei (mot sentrum). Nærmeste betjente holdeplass blir Gruba/Bråtan.

Linje 3 vil ikke bli berørt av gravearbeidet, og betjener alle sine holdeplasser.

Linje:  4 - Bera - Kniveåsen

Stoppested:  Bera snuplass, Bera nedre, Bera midtre, Myrehagen, Solås, Steinbakken, Knut Bjørhuus vei

Linje 200/210: Berntsegård holdeplass nedlagt

Gyldig fra: 08.04.2021 08:43
Gyldig til: 08.05.2021 09:43

Fra og med 07.04.2021 blir holdeplassen på Berntsegård nedlagt. Holdeplassene på Sollihøgda blir nærmeste alternativ.
Linje:  200 - Hønefoss-Oslo, 210 - Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda

Stoppested:  Berntsegård

Tilrettelegging på linje 210 i forbindelse med veistenging

Gyldig fra: 07.04.2021 06:00
Gyldig til: 01.06.2021 23:32

I forbindelse med bygging av nasjonalt minnesmerke ved Utøya, vil fylkesvei 2848 bli stengt for gjennomkjøring i perioden 7. april til 1. juni. Stengingen medfører at busstrafikk på linje 210 må tilrettelegges i denne perioden. Store busser vil ikke kunne brukes på fylkesvei 2848, og vil derfor måtte følge E16 på strekningen Rørvik-Sollihøgda. Det settes opp to minibusser (en på hver side av stengingen ved Utøya) som utfører tilbringertjenester for passasjerer langs fylkesvei 2848. Det planlegges at avganger fra Rørvik og Sollihøgda skal gå som normalt etter dagens rutetabell, så elever ved skolene i Hole og vgs i Hønefoss kan møte opp til vanlig tid og stoppested.

Linje:  210 - Hønefoss-Utstranda-Sollihøgda

Ubetjente holdeplasser på linje 37 og 91

Gyldig fra: 19.03.2021 13:43
Gyldig til: 30.04.2021 23:00

Holdeplassene Glassverket og Langestrand vil være ubetjent ut april på grunn av veiarbeid. Nærmeste holdeplasser er Grams allé/Svelvikveien 101.
I tillegg holdes Svelvikveien 11 mot sentrum stengt i samme periode. Nærmeste holdeplasser til denne er Nøsted bruk/Merket.

Stoppested:  Svelvikveien 11, Langestrand, Glassverket

Sigdal: Ekstra skolebuss

Gyldig fra: 18.02.2021 06:00
Gyldig til: 30.04.2021 16:50

Brakar vil fortsette å kjøre en ekstra buss på onsdager og fredager fra Nerstad skole retning Eggedal ved skoleslutt. Den ekstra bussen som ble satt inn fra holdeplass Bakke bru kl. 07:14 alle skoledager i retning Åmot skysstasjon, innstilles fra 18. februar.

Holdeplasser Krokenveien og Konvallveien stenges

Gyldig fra: 03.02.2021 00:00
Gyldig til: 30.04.2021 23:00

En veistenging i Krokenveien/Sagaveien i forbindelse med bygging av gangvei, gjør at holdeplassene Krokenveien og Konvallveien på linje 228 vil være ubetjente en periode fremover. Et midlertidig busstopp legges til krysset Konvallveien/Fossekallveien.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Stoppested:  Konvallveien, Krokenveien