Alle trafikkmeldinger

Oppdatert info linje 63 Drammen - Sylling 22. januar

Gyldig fra: 24.01.2020 04:09
Gyldig til: 31.01.2020 14:17

Statens vegvesen åpner Vestsideveien fredag 23. januar. Dette etter et mindre ras forrige helg. Åpningen vil være midlertidig, og veien stenges igjen fra kl. 09.00 mandag 27. januar.

Vi kjører alternativ transport når veien er stengt. I helgen kjører linje 63 som normalt.

Alternativ transport for kunder på linje 63:
Vi kjører minibuss mellom Kyllerud og Oddevall. Elever med lovpålagt skoleskyss blir prioritert ved skolestart og skoleslutt. Bussene snur i rundkjøringen ved Kyllerud, og minibussen skal sørge for at elever når skolen i tide.

På hverdager vil linje 63 fra Sylling skole starte ca fem minutter senere enn oppsatt rutetid, men vil være i rute igjen ved Sjåstad.

På hverdager starter minibussen fra Oddevall klokken 05.35, 06.35, 07.30, 08.35, 09.05, og deretter 05 over hver time mellom 09.05 og 21.05.
Vanlig rutebuss på linje 63 kommer til Kyllerud fra 07.55 til 22.55 og passasjerer får der overgang til minibussen til Oddevall.

Linje:  63 - Drammen - Lierbyen - Sylling

Minibuss kjører deler av strekningen på linje 63

Gyldig fra: 20.01.2020 14:42
Gyldig til: 03.02.2020 23:09

På grunn av stengt veistrekning, vil deler av traseen til linje 63 kjøres av minibuss. Dette trer i kraft 11.55 torsdag 23.januar og vil trolig vare et stykke ut i uke 5. Minibussen vil kjøre mellom Kyllerud og Oddevall. Minibussen vil ved skolestart og skoleslutt prioritere elever med krav om skoleskyss. Utover disse periodene er maxi-taxien tilgjengelig for publikum.

Bussene snur i rundkjøringen ved Kyllerud, og minibussen skal sørge for at elever når skolen i tide.

På hverdager vil linje 63 fra Sylling skole starte ca 5 minutter senere enn oppsatt rutetid, men kjøre inn dette til Sjåstad.

På hverdager starter minibussen fra Oddevall kl 05.35, 06.35, 07.30, 08.35, 09.05, og deretter 05 over hver time mellom 09.05 og 21.05.
Vanlig rutebuss på linje 63 kommer til Kyllerud fra 07.55 til 22.55 og passasjerer får der overgang til minibussen til Oddevall.

Bussene vil starte på avgangstid fra Sylling skole og vil være ved Kyllerud 5 minutter senere.

Linje:  63 - Drammen - Lierbyen - Sylling

Ras ved Justadlinna i Lier påvirker linje 63.

Gyldig fra: 18.01.2020 11:24
Gyldig til: 04.02.2020 01:39

Holdeplasser mellom Sjåstad Handel og Solberg blir ikke betjent. Siste holdeplass på Vestsideveien er Sjåstad kirke, så kjører bussen Åmotveien til Sylling. Mot Drammen vil bussen betjene Fagerliåsen før den kjører Åmotveien tilbake til Sjåstad kirke.

Linje:  63 - Drammen - Lierbyen - Sylling

Holdeplass Ustedalen hotell brukes ikke fra 17.desember

Gyldig fra: 17.12.2019 07:00
Gyldig til: 12.02.2020 12:51

Fra 17.desember vil linje 334 kjøre ny trasé og vil ikke benytte holdeplass Ustedalen hotell.

Linje:  334 - Geilo - Ustaoset - Haugastøl

Stoppested:  Ustedalen Hotell

Holdeplasser stengt i Kongsberg

Gyldig fra: 18.09.2019 09:38
Gyldig til: 31.01.2020 23:23

På grunn av graving i Klokkerbakken stenges følgende holdeplasser i Kongsberg til 31.januar. Det er ikke alle holdeplassene som er stengt for alle linjer.

Kongsberg rådhus (nærmeste Thornes vei)
Bussedalen (nærmeste Krona for linje 405 og 407). Dette gjelder kun mens gravearbeidet pågår.
Krona (nærmeste Friedland for linje 401, Bergmannsveien for linje 403). Linjene 405 og 407 stopper ved denne holdeplassen.
Bergmannsveien (holdeplass i Hasbergveien), gjelder kun linje 401 (nærmeste Friedland)

Dette vil påvirke linjene 115, 401, 403, 405, 407

Linje:  115 - Hokksund - Kongsberg