Aktive trafikkmeldinger

Linje 105: Ny avgangstid på lørdager fra 13. mai

Gyldig fra: 13.05.2023 08:00
Gyldig til: 19.08.2023 19:00

Det vil bli ny avgangstid på ekstraavgangen mellom Åmot og Eggedal på lørdager fra og med 13. mai. Ny tid er kl. 17:00 fra Åmot skysstasjon til Eggedal. Endringen skjer for å gi bedre overgang fra linje 100. Denne avgangen vil også kjøre i sommerferien.

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Linje 3: Holdeplass midlertidig flyttet

Gyldig fra: 14.04.2023 07:00
Gyldig til: 01.09.2023 18:00

Det skal utføres gravearbeid i deler av Lauritz Hervigs vei, der veien blir innsnevret til ett kjølrefelt og lysregulert. Det fører til at bussholdeplassen Fjell bo- og servicesenter må flyttes litt lenger ned i veien i arbeidsperioden, som vil vare fra 14. april kl. 07:00 til 1. september kl. 18:00

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Fjell bo- og servicesenter

Linje 231 og 232: Ubetjent holdeplass

Gyldig fra: 27.03.2023 06:00
Gyldig til: 15.07.2023 23:59

Bussholdeplassen Vågård E16 er ubetjent fra 27. mars og frem til 15. juli på grunn av rehabilitering av Vågård bru. Nærmeste midlertidige holdeplass blir Circle K Truck i Hensmoveien.

Linje:  231 - Hønefoss-Halllingby/Nes, 232 - Hønefoss-Halllingby/Ringmoen

Linje 105: Setter inn ekstra avgang på lørdager fra 4. mars

Gyldig fra: 04.03.2023 08:00
Gyldig til: 18.06.2023 18:00

Fra lørdag 04.03.23 og foreløpig frem til sommerrutene starter opp, vil vi styrke linje 105 mellom Åmot skysstasjon og Eggedal sentrum med 1 avgang i hver retning på lørdager: - Avgang kl. 08:15 fra Eggedal sentrum med ankomst Åmot skysstasjon kl. 09:19 - Avgang kl. 16:40 fra Åmot skysstasjon med ankomst Eggedal sentrum kl. 17:50

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Linje 200: Stengte holdeplasser

Gyldig fra: 26.01.2023 22:00
Gyldig til: 29.06.2023 23:59

På grunn av arbeid i Hammersborgtunnelen i Oslo, vil det på enkelte dager og avganger ikke være mulig for linje 200 å betjene holdeplassene St. Olavs plass og Vika Atrium. Dette vil gjelde på avgangene fra Hønefoss kl. 22.00, og fra Oslo kl. 22.40 og 23.40 på følgende datoer: 20. april 25. mai 29. juni 14. august

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

HentMeg: Stengte holdeplasser

Gyldig fra: 11.01.2023 13:00
Gyldig til: 31.07.2023 23:00

Vi er dessverre nødt til å stenge holdeplassene Tislegård Bo - og behandlingssenter og Tislegårdveien i HentMeg. Det foregår anleggsarbeider på Gamle Gomsrudvei fram til høsten 2023 som gjør at vi ikke har noen snumuligheter der.

Linje 139: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:12
Gyldig til: 30.06.2023 18:12

Brekkeveien i Krokstadelva skal stenges fra 16. mai og til og med juni 2023 på grunn av veiarbeid. Holdeplassen Steinberghaugen vil da være ubetjent i denne perioden. Dette påvirker kun linje 139. Nærmeste holdeplass til Steinberghaugen er Krokstad skole eller Sandsgata.

Linje:  139 - Åmot - Drammen

Linje 37 og 91: Ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 28.03.2022 14:39
Gyldig til: 01.09.2023 15:00

Flere holdeplasser på linje 37 og 91 langs Svelvikveien er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes: - Grams allé (nærmeste holdeplass: Nøsted bruk) - Glassverket (nærmeste holdeplass: Nøsted bruk) - Langestrand (nærmeste holdeplass: Svelvikveien 101) Vi vet dessverre ikke hvor lang tid dette arbeidet vil ta.