Aktive trafikkmeldinger

Ruteoppdateringer i Hallingdal

Gyldig fra: 01.12.2022 05:00
Gyldig til: 31.12.2022 00:00

Vi har foretatt noen justering på linje 362 og 363 i Hemsedal som vil gjelde fra 1. desember. Sjekk nye rutetabeller her: https://www.brakar.no/ruter/

I forbindelse med endringer av togtidene til Vy på Bergensbanen, blir det også noen endringer på linje 360 fra og med 12. desember:

Mandag til fredag;
Avgangen fra Gol stasjon kl. 10.10 blir endret til 11.25.
Avgangen fra Tuv kl. 13.50 får ny avgangstid kl. 14.00.

Lørdag
Avgangen fra Tuv kl. 12.25, får ny avgangstid kl. 14.00.
Avgangen kl. 13:30 fra Gol, får ny avgangstid kl. 15.55.

Søndag
Avgangen fra Tuv kl. 12.25, får ny avgangstid kl. 10.10.
Avgangen fra Tuv kl. 16.25, får ny avgangstid kl. 14.00.
Avgangen fra Gol kl. 13.30, får ny avgangstid kl. 11.25.
Avgangen fra Gol kl. 17.55, får ny avgangstid kl. 15.55.

Rutetabellene (både nåværende og kommende) finner du her: https://www.brakar.no/ruter/


Linje:  360 - Gol - Tuv, 362 - Hjelmen/Eikre-Trøim, 363 - Trøim-Grøndalen

Stenging av Bragernestunnelen kan føre til forsinkelser

Gyldig fra: 05.12.2022 19:00
Gyldig til: 01.03.2023 00:00

Viken fylkeskommune skal i gang med en omfattende rehabilitering av Bragernestunnelen. Arbeidet starter mandag 5. desember, og innebærer at tunnelen vil være stengt mellom kl. 19:00 og kl. 05:30 alle dager. Første uken vil også Hamborgstrømtunnelen være stengt mellom kl. 21:00 og kl. 05:30. Det vil også være behov for å stenge Hamborgstrømtunnelen i lengre perioder på et senere tidspunkt. Arbeidet er beregnet å holde på frem til våren 2024.

I perioden tunnelen er stengt må det påregnes økt trafikk på andre veier i og rundt Drammen sentrum. Vær oppmerksom på at dette kan føre til forsinkelser på bussene som kjører gjennom sentrum.

Oppdatering: Storgata er åpnet, bussen kjører som normalt! 23. november stenges Storgata i Svelvik pga vannlekkasje.

Gyldig fra: 22.11.2022 11:10
Gyldig til: 29.11.2022 00:39

Oppdatering: Storgata er åpnet, bussene kjører som normalt!

Storgata stenges og dette medfører at følgende holdeplasser blir ubetjente fra 23.11-30.11:
Svelvik fergekai, Svelvik kirke, Svelvik apotek og Storgata.
Nærmeste holdeplass blir Brenna eller Svelvik ungdomsskole.

Linje:  91 - Berger-Svelvik-Drammen

Linje 64: Veiarbeid og omkjøring

Gyldig fra: 28.11.2022 05:00
Gyldig til: 09.12.2022 23:40

Fylkesvei 2698 blir stengt i svingene opp til Delekant fra 28. november i cirka 1-2 uker på grunn av veiarbeid. Det vil si at linje 64 ikke får kjørt rundt, men vil kjøre fra Tronstad bruk til Sylling skole kl. 08:10 om morgenen og fra skolen etter skoleslutt og til Tronstad bruk.

Elever som bor langs Vestsideveien, bruker linje 66 som vanlig, men det settes opp en buss ekstra som kjører fra Delekant og Vestsideveien til Sylling skole - og det samme på returen etter skolen tirsdag og onsdag.

For øvrig kan linje 63 også benyttes for passasjerer som bor langs Vestsideveien.

Linje:  64 - Sylling - Delekant - Sylling

Linje 169: Flytting av holdeplass Dokkveien

Gyldig fra: 11.11.2022 10:47
Gyldig til: 31.12.2022 23:00

På grunn av fasadearbeid i Munkedamsveien må holdeplassen Dokkveien (ut av sentrum) flyttes enda litt lenger vestover, på andre siden av Dr. Mauds gate. Vi vet dessverre ikke hvor lenge arbeidet vil ta, så endringen gjelder foreløpig inntil videre.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo

Stoppested:  Dokkveien

Linje 420: Veistenging

Gyldig fra: 14.11.2022 07:00
Gyldig til: 31.01.2023 23:35

Trafikkmelding linje 420 Kongsberg-Geilo:

Veien mellom Flesberg og Djupdal skal stenges fra mandag 14.11. pga utbedringer av grunnforholdene. Dette betyr at følgende holdeplasser ikke kan betjenes:
- Førli (nærmeste holdeplass er Flesberg)
- Aslefet (nærmeste holdeplass er Flesberg)
- Bjørnsrud (nærmeste holdeplass er Flesberg)
- Bakkerud (nærmeste holdeplass er Djupdal)
- Fossanåsen (nærmeste holdeplass er Djupdal)

Det må også påregnes en forsinkelse på ca. 5 min. i forbindelse med stengningen.

Det er estimert at veistrekningen vil være stengt ut januar.

Linje:  420 - Kongsberg - Geilo

Linje 3: Holdeplass Sørensvingen er ubetjent

Gyldig fra: 07.11.2022 16:38
Gyldig til: 12.12.2022 23:43

På grunn av veiarbeid vil holdeplassen Sørensvingen være ubetjent frem til 12. desember. Nærmeste holdeplass er Liejordet.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell

Stoppested:  Sørensvingen

Endringer på linje 301 og 310

Gyldig fra: 10.10.2022 07:00
Gyldig til: 30.11.2022 10:00

Linje 301 Gol-Nesbyen får noen små endringer fra og med 10. oktober: Avgangen fra Brunsvoll på morgenen er flyttet til kl. 07:20 (mot 07:10 før). Denne vil snu ved Rauk, og ikke Stavn som tidligere. Returen fra Nes kl. 14:10 vil også snu ved Rauk.

Linje 310 Nesbyen-Rukke
Avgangen fra Nesbyen barneskole på ettermiddagen går nå kl. 14:10 (mot 14:07 før). Denne avgangen vil nå kjøre først til Espeset, og så til Trondrudmarka. Ankomst Espeset kl. 14:26 og Tronrudmarka kl. 14:42.

Se oppdaterte rutetabeller på brakar.no/ruter

Linje:  301 - Stavn - Nesbyen - Gol, 310 - Nesbyen - Tunhovd

Linje 228: Veiarbeid med ubetjent holdeplass

Gyldig fra: 10.10.2022 06:00
Gyldig til: 31.12.2022 23:00

Veiarbeid i Hønefoss gjør at det blir en liten omkjøring for linje 228 Haldenjordet-Hvervenmoen i perioden 10. oktober-31. desember. Holdeplassen Krokenveien blir ubetjent, mens holdeplassen Konvallveien blir flyttet ca. 80 meter ned mot Fossekallveien.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Linje 139: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:12
Gyldig til: 30.06.2023 18:12

Brekkeveien i Krokstadelva skal stenges fra 16. mai og til og med juni 2023 på grunn av veiarbeid. Holdeplassen Steinberghaugen vil da være ubetjent i denne perioden. Dette påvirker kun linje 139. Nærmeste holdeplass til Steinberghaugen er Krokstad skole eller Sandsgata.

Linje:  139 - Åmot - Drammen

Linje 37 og 91: Ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 28.03.2022 14:39
Gyldig til: 31.12.2022 14:39

Flere holdeplasser på linje 37 og 91 langs Svelvikveien er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes:

Grams allé
Glassverket
Langestrand
Nøsted bruk

Nærmeste holdeplasser er Svelvikveien 11 eller Oscar Kiærs vei.

Vi vet dessverre ikke hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

Holdeplassen CC kjøpesenter stenges pga veiarbeid

Gyldig fra: 24.01.2022 01:42
Gyldig til: 30.12.2022 23:42

Holdeplassen ved CC kjøpesenter er stengt på grunn av langvarig veiarbeid i Tomtegata.

Dette betyr omkjøring for følgende linjer, som da ikke kan stoppe ved CC:
37 Skoger-Lier
61 Gulskogen-Lierbyen skole
73 Drammen-Reistad-Lierskogen
79 Lahell-Stoppen
251 Drammen-Hyggen-Åsheim-Sætre (kjøres av Ruter)
261 Drammen-Lahell-Røyken-Sætre (kjøres av Ruter)

Nærmeste betjente holdeplasser blir Brandtenborggata eller Brakerøya.

Stoppested:  CC Kjøpesenter

Holdeplassen Skoglund er stengt

Gyldig fra: 01.01.2022 00:26
Gyldig til: 31.12.2022 23:26

Som følge av veiarbeidene på E16 over Sollihøgda er holdeplassen Skoglund, som betjenes av linje 200, stengt på ubestemt tid. Nærmeste holdeplass som kan benyttes blir Brenna eller Avtjerna.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Skoglund