Alle trafikkmeldinger

Holdeplasser stenges i Mjøndalen

Gyldig fra: 19.10.2018 11:36
Gyldig til: 27.10.2018 00:35

Holdeplassene Mjøndalen samfunnshus, Mjøndalen skole og Rådhusgata i Mjøndalen blir stengt i perioden 23.oktober til 26.oktober på grunn av stenging av vei. Nærmeste holdeplass vil være Hagatjernveien eller Mjøndalen stasjon. Dette påvirker linje 53 og 56.

Linje:  53 - Mjøndalen - Åsen, 56 - Mjøndalen-Drammen

Holdeplass Albums gate stengt

Gyldig fra: 17.10.2018 11:46
Gyldig til: 30.11.2018 16:46

Holdeplassen Albums gate er stengt i begge retninger i tidsrommet 15.oktober til 30.november. Holdeplassen blir i perioden flyttet 100 meter lenger opp. Dette berører linje 25.

Linje:  25 - Strøtvet - Gulskogen

Stoppested:  Albums gate

Fv 140 stenges ved Vangestadsletta

Gyldig fra: 12.10.2018 12:45
Gyldig til: 09.11.2018 17:46

Fylkesvei 140 stenges mandag 15.oktober ved Vangestadsletta, og i tre uker framover.
Dette medfører at linje 420 Numedalsbussen og alle Brakars skolebusser til skolene i Flesberg få 5 minutt lengre kjøretid.

Linjene som blir berørt er:
• Linje 418 Flesberg – Rebberud
• Linje 419 Lampeland – Landerud
• Linje 420 Numedalsbussen (Kongsberg-Geilo)
• Linje 421 Prestfoss - Kongsberg
• Linje 422 Flesberg – Kongsberg

Linje:  418 - Rebberud - Flesberg, 422 - Kongsberg - Flesberg, 419 - Landerud - Lampeland, 421 - Kongsberg - Prestfoss, 420 - Kongsberg - Geilo

Endret stoppmønster i Sandvika ettyer kl. 21.00

Gyldig fra: 18.09.2018 15:19
Gyldig til: 05.11.2018 00:19

I tidsrommet 24.september – 4.november vil linje 200 ha endret stoppmønster på avganger etter kl 21.00 i Sandvika. Dette vil være de siste to avgangene i retning Oslo og de siste fire avgangene i retning Hønefoss. Midlertidig påstigning vil være i Engervannsveien mellom Willy Greiners vei og rundkjøringen ved Folangerveien.

Til Oslo kjører bussen inn Engervannsveien fra Sandvika sentrum, Elias Smiths vei. Den vil da stoppe på den veisiden som vender mot Engervannet.

Fra Oslo kjører bussen som vanlig, den vil altså komme ut av tunnelen ved terminalen, og fortsette rett frem i første rundkjøring. Stoppet blir på den veisiden som vender bort vannet.

Det vil bli skilting av midlertidig bussterminal, samt skilting av gangveien mellom Sandvika bussterminal og Engervannsveien. I tidsrommet 21.00 til 01.00 vil trafikantveiledere bidra til at de reisende kommer på sine respektive busser. Det blir ingen endring på avgangstidene på grunn av dette.

Linje:  200 - Ekspress Hønefoss - Oslo

Stoppested:  Sandvika bussterminal

Omkjøring på linje 4

Gyldig fra: 12.09.2018 08:52
Gyldig til: 19.12.2018 08:51

Fra mandag 17.september til 17.desember vil linje 4 ha omkjøring på grunn av gravearbeider i Hans Hansens vei. Bussen vil i denne perioden kjøre Rosenkrantzgate, og opp Henrik Ibsens gate, før den kjører inn i normal trasé ved Jonas Lies vei.

Det blir flere ubetjente holdeplasser i denne perioden. Under ser du hvilke holdeplasser som blir nærmeste alternativ.

Dronninggata. Nærmeste holdeplass Sykehuset.
Konggata. Nærmeste holdeplass Sykehuset.
Wildhagens vei. Nærmeste holdeplass Sykehuset.
Rebbansbakken. Nærmeste holdeplass Sykehuset.
Granbakken. Nærmeste holdeplass Jonas Lies vei 4.
Sokkaveien. Nærmeste holdeplass Jonas Lies vei 4.
Ørentajet. Nærmeste holdeplass Jonas Lies vei 4.

Linje:  4 - Bera - Knivåsen

Nye holdeplasser i Oslo for linje 200 fra 10.september.

Gyldig fra: 10.09.2018 13:51
Gyldig til: 30.04.2019 01:49

Fra 10.september vil stopp i Oslo være Vika Atrium og St. Olavs plass.

Linje:  200 - Ekspress Hønefoss - Oslo

Holdeplass Gullaugkleiva stenges 8.februar

Gyldig fra: 01.02.2018 05:14
Gyldig til: 31.10.2018 05:14

Holdeplass Gullaugkleiva i retning Hurum stenges. Dette gjøres på grunn av trafikksikkerhetsmessige hensyn. Stengingen skjer 8.februar 2018. Holdeplass Gullaugkleiva i retning Drammen opprettholdes.