Aktive trafikkmeldinger

Linje 91: Berger skole ubetjent mandag 4. juli

Gyldig fra: 04.07.2022 04:00
Gyldig til: 04.07.2022 23:55

Mandag 4. juli skal det asfalteres ved Berger skole. Linje 91 kan da ikke kjøre inn dit og får ikke betjent denne holdeplassen hele den dagen. Passasjerer bes benytte holdeplassen Bergeråsen i stedet.

Linje:  91 - Berger-Svelvik-Drammen

Sollia holdeplass nedlagt (linje 222)

Gyldig fra: 30.06.2022 10:50
Gyldig til: 31.08.2022 10:50

Holdeplassen Sollia i Heradsbygda er permanent nedlagt. Nærmeste holdeplasser blir Servicesenteret eller Muninveien.

Linje:  222 - Hønefoss-Heradsbygda

Stoppested:  Sollia

Holdeplassendring 6. og 7. juli for linje 15, 21 og 25

Gyldig fra: 06.06.2022 04:00
Gyldig til: 07.07.2022 23:00

På grunn av arbeid med nytt kundesenter, vil plattform B på Drammen busstasjon være stengt 6. og 7. juli. Linje 15, 21 og 25, som vanligvis stopper der, vil bruke plattform A disse to dagene.

Linje:  15 - Austad/Skog-Drammen busstasjon, 21 - Tolerud-Drammen busstasjon, 25 - Drammen busstasjon- Gulskogen

Stoppested:  Drammen busstasjon

Stengte holdeplasser på linje 105

Gyldig fra: 20.06.2022 05:00
Gyldig til: 16.09.2022 23:00

Fv 287 er stengt fra 20. juni-16.september pga utskifting av stikkrenner og masser på veien. Linje 105 Åmot-Eggedal-Bergshammeren får da omkjøring via fv 2820 Eidalsveien, og kan ikke betjene følgende holdeplasser:
- Nubberud (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Hvidsten bil (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Flåganbråtan (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Saueton/Horga (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Stubberud (nærmeste holdeplass er Sandsbråten)
- Lauvlia/Weggesrud (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Strandefjorden (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Vang (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Båsheim skole (nærmeste holdeplass er Hole bru)
- Støa handel (nærmeste holdeplass er Hole bru)

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Endret kjøremønster for bussene under Kongsbergjazzen

Gyldig fra: 05.07.2022 05:00
Gyldig til: 10.07.2022 23:00

Under Kongsbergjazzen blir det endret kjøremønster for bussene i sentrum fra 5.-10. juli.

Følgende holdeplasser kan ikke betjenes:
- Kongens gate og Tråkka. Berører linjer 401, 403, 409, 420 og 430. Nærmeste betjente holdeplass blir Kongsberg knutepunkt.
- Thornes vei. Berører linje 401, 420 og 430. Nærmeste betjente holdeplass for 401 og 420 er Friedland, og for 430 blir det Bergmannsveien.
- Kongsberg rådhus, Bussedalen og Krona. Berører linje 403 og 409. Nærmeste betjente holdeplass er Bergmannsveien.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen S-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 409 - Kongsberg knutepunkt - Saggrenda, 420 - Kongsberg - Geilo, 430 - Kongsberg - Svarstad

Linje 169 og 200: Ramstadsletta holdeplass stenges

Gyldig fra: 04.07.2022 04:00
Gyldig til: 14.08.2022 23:00

I forbindelse med utbygging av E18 vil holdeplassen Ramstadsletta (mot Lier/Hønefoss) stenges fra 4. juli.

Nærmeste holdeplass for linje 169 Oslo-Lierbyen blir Oksenøyveien eller Bærum rådhus, mens for linje 200 Oslo-Hønefoss blir nærmeste holdeplass Oksenøyveien eller Sandvika bussterminal.

Linje:  169 - Lierbyen - Oslo, 200 - Hønefoss-Oslo

Stengte holdeplasser for linje 330 og 332

Gyldig fra: 13.06.2022 06:00
Gyldig til: 31.07.2022 23:00

Grunnet graving i Alfarvegen i Nesbyen fra 13. juni-1.august stenges Alfarvegen, og rutebusser må kjøre fra Nesbyen Sentrum og ut på Rv7 ved Shell mot Gol.

Følgende holdeplasser kan da ikke betjenes: Sjong camping, Mattismoen, Lysverkboligen, Kveim, Myrebakken og Thoen hotell.

Linje 303 vil kjøre som normalt via Alfarvegen fra 13. juni til skoleslutt 21. juni.

Linje:  330 - Nesbyen-Gol-Geilo, 332 - Flå-Gol-Geilo

Linje 139: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:12
Gyldig til: 30.06.2023 18:12

Brekkeveien i Krokstadelva skal stenges fra 16. mai og til og med juni 2023 på grunn av veiarbeid. Holdeplassen Steinberghaugen vil da være ubetjent i denne perioden. Dette påvirker kun linje 139. Nærmeste holdeplass til Steinberghaugen er Krokstad skole eller Sandsgata.

Linje:  139 - Åmot - Drammen

Linje 105 og 123: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:10
Gyldig til: 31.07.2022 23:10

Veien mellom Bakke bru og Tingstad bru stenges fra 16. mai og frem til 1. august. Dette vil påvirke linje 105 og 123, som i denne perioden vil kjøre Tandbergveien mot Sigdal, og Åsterudveien fra Sigdal.

Følgende holdeplasser blir ubetjente:
- Hulbak. Midlertidig holdeplass: Bakke bru (holdeplassen blir flyttet mot broen)
- Sulland. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)
- Tandberg Sigdalsveien. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)
- Tandbergveien X. Midlertidig holdeplass: Tingstad (holdeplassen blir flyttet til Åsterudveien)

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren, 123 - Buskerud skole - Åmot

Mulig forsinkelser på linje 105

Gyldig fra: 21.04.2022 10:08
Gyldig til: 01.08.2022 10:08

Det pågår omfattende veiarbeid på Sigdalsveien mellom Eggedal og Åmot skysstasjon, med tre lysreguleringer på strekningen. Dette kan gi forsinkelser på linje 105 til Åmot skysstasjon. Vær obs på at korresponderende busser i de fleste tilfeller ikke har mulighet til å vente ved store forsinkelser. Arbeidet er forventet å pågå i en lengre periode fremover.


Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Stengte holdeplasser, linje 405 og Hent Meg

Gyldig fra: 19.04.2022 06:00
Gyldig til: 01.09.2022 23:00

Som følge av at Eikerveien i Kongsberg skal stenges, må linje 405 og Hent Meg kjøre Drammensveien i perioden april-september. Det betyr at holdeplassene Stretaliveien og Klems gate ikke kan betjenes. Nærmeste holdeplass til Stretaliveien blir Madsebakken nord, mens nærmeste til Klems gate er Kongsberg sykehus.

Linje:  405 - Frydenbergåsen - Vibehaugen

Linje 37 og 91: Ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 28.03.2022 14:39
Gyldig til: 01.08.2022 14:39

Flere holdeplasser på linje 37 og 91 er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes:

Grams allé
Glassverket
Langestrand
Svelvikveien 101
Nøsted bruk

Nærmeste holdeplasser er Svelvikveien 11 eller Oscar Kiærs vei.

Linje:  91 - Berger-Svelvik-Drammen

Linje 5 og 37: Hedensrud holdeplass ubetjent

Gyldig fra: 20.04.2022 05:31
Gyldig til: 29.07.2022 23:51

Det skal graves i Gml Kongvei mellom Auensvei til Tors vei fra 20. april og frem til ca. 29. juli. Det betyr at linje 5 ikke får betjent holdeplassen Hedensrud i denne perioden. Det samme gjelder den ene skolebussavgangen på linje 37. Nærmeste holdeplass er Solbergs gate eller Tors vei 5.


Linje:  5 - Vinnes - Tors vei, 37 - Skoger-Lier

Holdeplassen CC kjøpesenter stenges pga veiarbeid

Gyldig fra: 24.01.2022 01:42
Gyldig til: 30.09.2022 23:42

Fra 24. januar og frem til 30. september vil holdeplassen ved CC kjøpesenter være stengt på grunn av veiarbeid i Tomtegata.

Dette betyr omkjøring for følgende linjer, som da ikke kan stoppe ved CC:
37 Skoger-Lier
61 Gulskogen-Lierbyen skole
73 Drammen-Reistad-Lierskogen
79 Lahell-Stoppen
251 Drammen-Hyggen-Åsheim-Sætre (kjøres av Ruter)
261 Drammen-Lahell-Røyken-Sætre (kjøres av Ruter)

Nærmeste betjente holdeplasser blir Brandtenborggata eller Brakerøya.

Linje:  37 - Skoger-Lier, 61 - Bera-Lierbyen skole, 73 - Drammen-Reistad-Lierskogen, 79 - Lahell-Stoppen

Stoppested:  CC Kjøpesenter

Holdeplassen Skoglund er stengt

Gyldig fra: 01.01.2022 00:26
Gyldig til: 31.12.2022 23:26

Som følge av veiarbeidene på E16 over Sollihøgda er holdeplassen Skoglund, som betjenes av linje 200, stengt på ubestemt tid. Nærmeste holdeplass som kan benyttes blir Brenna eller Avtjerna.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Skoglund