Alle trafikkmeldinger

Nye holdeplasser i Oslo for linje 200 fra 10.september.

Gyldig fra: 10.09.2018 13:51
Gyldig til: 30.04.2019 01:49

Fra 10.september vil stopp i Oslo være Vika Atrium og St. Olavs plass.

Linje:  200 - Ekspress Hønefoss - Oslo