Alle trafikkmeldinger

Endring på linje 3 til Kastanjeslette pga veistenging

Gyldig fra: 09.11.2020 05:00
Gyldig til: 20.12.2020 23:00

På grunn av veiarbeid og stenging av Steinbakken, vil linje 3 til Kastanjesletta snu på Gruba i perioden 9.11 til 6.12. Holdeplassene Kastanjeveien snuplass, Kastanjeveien 23, Kastanjevein 82 og Kastanjeveien nedre blir ikke betjent. Nærmeste alternative holdeplasser er: Steinbakken, Gruba og Bråtan. Bråtan betjenes av linje 4 til Vinnes.

Vi beklager alle ulemper dette medfører for våre kunder!

Husk munnbind på buss dersom du ikke kan opprettholde 1-metersregel.


Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen

Holdeplass Albums gate mildertidig stengt

Gyldig fra: 08.10.2020 14:16
Gyldig til: 01.01.2021 14:17

Fra 8. oktober og inntil videre er holdeplass Albumsgate ubetjent på grunn av veiarbeid.

Nærmeste holdeplass blir Bragernes torg eller Frydensalstien.


Stoppested:  Albums gate

Holdeplass Nybrua midlertidig stengt

Gyldig fra: 07.09.2020 12:02
Gyldig til: 18.12.2020 23:00

Grunnet anleggsarbeid vil holdeplass Nybrua ikke brukes i perioden 7. september til 18. desember. Dette vil påvirke linjene 100, 101 og 104. Disse linjene vil kjøre i en trasé via Skredsviksomoen.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 104 - Vikersund - Åmot

Stoppested:  Nybrua Geithus

Endret trasé på Geilo

Gyldig fra: 04.05.2020 07:00
Gyldig til: 31.12.2020 09:12

På grunn av utfordrende framkommelighet på Geilo stasjon, vil traseen for alle bussene bli endret fra 4. mai. Linjene som blir berørt er 330, 333, 334, 345 og 420.

Det er laget ny holdeplass i Geilovegen.

Holdeplassen Geilo Hotel blir heller ikke betjent.


Linje:  333 - Geilo - Dagali