Aktive trafikkmeldinger

Linje 52 og 101: Mulig forsinkelser på grunn av omkjøring

Gyldig fra: 20.03.2023 06:00
Gyldig til: 10.04.2023 23:59

Det pågår veiarbeid i Klopptjernveien og Arbeidergata i Mjøndalen som gjør at linje 52 og 101 må kjøre en omvei. Alle holdeplasser blir fortsatt betjent men det kan bli noe forsinkelse på avgangene. Arbeidet skal vare frem til 10. april.

Linje 105: Setter inn ekstra avgang på lørdager fra 4. mars

Gyldig fra: 04.03.2023 08:00
Gyldig til: 18.06.2023 18:00

Fra lørdag 04.03.23 og foreløpig frem til sommerrutene starter opp, vil vi styrke linje 105 mellom Åmot skysstasjon og Eggedal sentrum med 1 avgang i hver retning på lørdager: - Avgang kl. 08:15 fra Eggedal sentrum med ankomst Åmot skysstasjon kl. 09:19 - Avgang kl. 16:40 fra Åmot skysstasjon med ankomst Eggedal sentrum kl. 17:50

Linje:  105 - Åmot-Eggedal-Bergshammeren

Linje 200: Stengte holdeplasser

Gyldig fra: 26.01.2023 22:00
Gyldig til: 29.06.2023 23:59

På grunn av arbeid i Hammersborgtunnelen i Oslo, vil det på enkelte dager og avganger ikke være mulig for linje 200 å betjene holdeplassene St. Olavs plass og Vika Atrium. Dette vil gjelde på avgangene fra Hønefoss kl. 22.00, og fra Oslo kl. 22.40 og 23.40 på følgende datoer: 20. april 25. mai 29. juni 14. august

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

HentMeg: Stengte holdeplasser

Gyldig fra: 11.01.2023 13:00
Gyldig til: 31.07.2023 23:00

Vi er dessverre nødt til å stenge holdeplassene Tislegård Bo - og behandlingssenter og Tislegårdveien i HentMeg. Det foregår anleggsarbeider på Gamle Gomsrudvei fram til høsten 2023 som gjør at vi ikke har noen snumuligheter der.

Linje 139: Veistenging

Gyldig fra: 16.05.2022 01:12
Gyldig til: 30.06.2023 18:12

Brekkeveien i Krokstadelva skal stenges fra 16. mai og til og med juni 2023 på grunn av veiarbeid. Holdeplassen Steinberghaugen vil da være ubetjent i denne perioden. Dette påvirker kun linje 139. Nærmeste holdeplass til Steinberghaugen er Krokstad skole eller Sandsgata.

Linje:  139 - Åmot - Drammen

Linje 37 og 91: Ubetjente holdeplasser

Gyldig fra: 28.03.2022 14:39
Gyldig til: 01.06.2023 14:39

Flere holdeplasser på linje 37 og 91 langs Svelvikveien er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes: - Grams allé (nærmeste holdeplass: Nøsted bruk) - Glassverket (nærmeste holdeplass: Nøsted bruk) - Langestrand (nærmeste holdeplass: Svelvikveien 101) - Oscar Kiærs vei (nærmeste holdeplass: Svelvikveien 101 eller Kniveallén) Vi vet dessverre ikke hvor lang tid dette arbeidet vil ta.

Linje:  37 - Skoger-Lier, 91 - Berger-Svelvik-Drammen