Aktive trafikkmeldinger

Linje 1 innstilt inntil videre

Gyldig fra: 10.01.2022 12:25
Gyldig til: 20.01.2022 12:25

Den selvkjørende bussen i Drammen er innstilt inntil videre da en av sensorene må repareres. Vi regner med å kunne kjøre igjen i løpet av neste uke.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Ruteendringer på linje 63 Sylling-Lierbyen

Gyldig fra: 01.01.2022 11:04
Gyldig til: 31.01.2022 11:04

Vi har foretatt noen justeringer på linje 63. Avganger fra Lierbyen til Sylling som tidligere gikk 55 minutter over hver hele time, er nå flyttet og går 5 minutter over hver time. Dette for å korrespondere bedre med linje 61.

Linje:  63 - Sylling - Lierbyen

Linje 56 over Gulskogen kjører Landfallbrua igjen

Gyldig fra: 05.01.2022 06:53
Gyldig til: 31.01.2022 06:53

Linje 56 med avgang klokken 07:38 fra Stenseth til Drammen busstasjon kjører nå over Landfallbrua og Gulskogen igjen.

Holdeplassen Skoglund er stengt

Gyldig fra: 01.01.2022 00:26
Gyldig til: 31.12.2022 23:26

Som følge av veiarbeidene på E16 over Sollihøgda er holdeplassen Skoglund, som betjenes av linje 200, stengt på ubestemt tid. Nærmeste holdeplass som kan benyttes blir Brenna eller Avtjerna.

Linje:  200 - Hønefoss-Oslo

Stoppested:  Skoglund

Oppgradering av Fjell snuplass

Gyldig fra: 04.01.2022 08:27
Gyldig til: 21.01.2022 08:28

Rett på nyåret starter oppgradering av ladeplassen på Fjell snuplass. Det skal legges nytt betongbelegg med varmeelementer.

Arbeidet vil kunne medføre noe støy. Dette vil foregå i perioden 4.-21. januar, på dagtid på hverdager, normalt mellom kl. 7:00 og 16:00, men kan noen dager pågå frem til kl. 18:00.

I arbeidsperioden vil det settes opp en midlertidig holdeplass like i nærheten.

Vi beklager eventuelle ulemper dette måtte medføre.

Har du spørsmål, ring oss på tlf. 177 eller send e-post til kundesenter@brakar.no.

Stoppested:  Fjell

Nye Geithus bru åpner - linje 112 innstilles

Gyldig fra: 16.12.2021 08:32
Gyldig til: 31.01.2022 23:32

Nye Geithus bru åpner for trafikk igjen 22. desember. Fra og med 3. januar vil linje 100 og 101 igjen kjøre over brua. Disse to linjene får da ny trasé, og nye holdeplasser på denne traséen blir Geithus, Ørjansen og Bråtabakken. Kjøretidene blir som før. Samtidig innstilles linje 112. Dette har vært en skyttelbuss som har kjørt gjennom Geithus i perioden bruen var stengt for busstrafikk.

Linje:  100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss, 112 - Kjemperudmyra - Stalsberg

Linje 450 har siste kjøredag 23. desember

Gyldig fra: 15.12.2021 15:25
Gyldig til: 31.01.2022 15:25

23. desember er aller siste kjøredag for den selvkjørende bussen i Kongsberg. Prosjektet, som startet i oktober 2018, avsluttes nå, og bussen blir ikke lenger å se i bybildet her. Vi tester videre med selvkjørende buss i Drammen.

Linje:  450 - Knutepunktet - Teknologiparken

Holdeplassinfo, plattform A Bragernes torg

Gyldig fra: 13.12.2021 09:12
Gyldig til: 30.01.2022 22:13

Arbeidene med midlertidig gangbru over Drammenselva er godt i gang, og nå skal det spuntes bak holdeplass A på Bragernes torg. I forbindelse med dette arbeidet skal det settes opp en gangtunnel på fortauet ved plattformen. Store deler av holdeplassen vil da bli sperret av, og du må da bruke den delen av holdeplassen som ligger vest for gangtunnelen. I perioder vil det i tillegg bli manuell dirigering av trafikk i dette området, så vær forberedt på at det kan oppstå forsinkelser i busstrafikken. Arbeidsperioden er satt fra 13.12-30.01.

Stoppested:  Bragernes torg

Ubetjente holdeplasser på linje 91 og 37

Gyldig fra: 08.12.2021 14:09
Gyldig til: 28.02.2022 14:09

Flere holdeplasser på linje 91 og 37 er berørt av langvarig veiarbeid, og kan for tiden ikke betjenes:

Glassverket (nærmeste holdeplass Grams allé)
Langestrand (nærmeste holdeplass Grams allé eller Oscar Kiærs vei)
Svelvikveien 101 (nærmeste holdeplass Oscar Kiærs vei)
Nøsted bruk (nærmeste holdeplass er Grams allé eller Svelvikveien 11)

Vi vet dessverre ikke hvor lang tid arbeidet vil ta, og beklager ulempene dette innebærer.

Linje:  37 - Skoger-Lier

Stoppested:  Svelvikveien 101, Nøsted Bruk, Langestrand, Grams allé

Ruteendringer på linje 336 Ål - Vats - Bergsjø

Gyldig fra: 12.12.2021 14:28
Gyldig til: 01.06.2022 23:28

Den 12. desember endres togtidene i hele Europa. Det får konsekvenser for noen avganger på linje 336 Ål - Vats - Bergsjø, da vi ønsker at bussene våre skal korrespondere så godt som mulig med togene, i dette tilfellet Bergensbanen.

Følgende endringer er gjeldende fra 12.12.21:

Linje 336 (skoledager): Avgangen kl. 14:40 mot Bergsjø starter fra Ål stasjon, ikke Ål idrettshall.
Linje 336 (skolefrie dager): Avgangen kl. 14:40 mot Bergsjø starter fra Ål stasjon, ikke Ål sentrum
Linje 336: Avgangen kl. 15:45 mot Bergsjø starter nå i Ål sentrum, ikke fra Ål stasjon. Denne endringer kommer som følge av at det ikke kommer tog til stasjonen på dette tidspunktet etter 12. desember.

Oppdatert rutetabell finner du her: https://www.brakar.no/ruter/
Har du spørsmål eller trenger hjelp, ring kundesenteret vårt på telefon 177, eller send e-post til kundesenter@brakar.no.

Linje:  336 - Ål - Vats - Bergsjø

Ruteendringer på linje 360 Gol-Tuv

Gyldig fra: 12.12.2021 00:25
Gyldig til: 01.06.2022 23:25

Den 12. desember endres togtidene i hele Europa. Det får konsekvenser for flere avganger på linje 360, da vi ønsker at bussene våre skal korrespondere så godt som mulig med togene, i dette tilfellet Bergensbanen.

Følgende endringer er gjeldende fra 12.12.21:

Mandag-fredag:

Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 11:45 flyttes til kl. 10:10
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 17:40 flyttes til kl. 17:55

Lørdag

Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 10:10 flyttes til kl. 08:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 11:45 flyttes til kl. 10:10
Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 13:50 flyttes til kl. 12:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 15:25 flyttes til kl. 13:35

Søndag

Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 10:10 flyttes til kl. 12:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 11:45 flyttes til kl. 13:35
Linje 360: Avgangen fra Tuv-Gol kl. 13:50 flyttes til kl. 16:25
Linje 360: Avgangen fra Gol-Tuv kl. 17:40 flyttes til kl. 17:55

Rutetabellene finner du her: https://www.brakar.no/ruter/
Har du spørsmål eller trenger hjelp, ring kundesenteret vårt på telefon 177, eller send e-post til kundesenter@brakar.no.

Linje:  360 - Gol - Tuv

Rutetabelloppdatering, linje 255 Hønefoss-Ask:

Gyldig fra: 01.12.2021 02:41
Gyldig til: 30.06.2022 13:41

Vi har en mindre justering på skolebusslinjen fra Hønefoss til Ask. Avgangen fra holdeplassen Meieriet er flyttet 2 minutter frem, fra 07:54 til 07:52.

Linje:  255 - Hønefoss-Ask

Stoppested:  Meieriet

Ny holdeplass ved CC for linje 1

Gyldig fra: 02.12.2021 08:54
Gyldig til: 30.06.2022 17:54

Det planlegges for omfattende grave- og veiarbeid i området rundt CC. Den selvkjørende bussen i Drammen (linje 1) vil derfor endre stoppested på CC. Nytt stoppested vil fra 2. desember være ved sideinngangen, like ved renseriet.

Linje:  1 - Drammen park - CC kjøpesenter

Stoppested:  CC Kjøpesenter