Alle trafikkmeldinger

Omkjøring i Drammen sentrum

Gyldig fra: 25.05.2020 06:00
Gyldig til: 12.06.2020 23:00

På grunn av reparasjon av fjernvarme vil Øvre Storgate i Drammen bli stengt i perioden 25. mai til 12. juni. Dette gjør at samtlige av Brakars linjer som kjører via Bragernes torg vil få omkjøring i dette tidsrommet.

Mens arbeidet i Øvre Storgate pågår vil plattform B og C på Bragernes torg være utilgjengelige. Dermed vil det bli en midlertidig holdeplass for alle linjer i retning Åssiden i Øvre Strandgate. Dette berører linjene 3, 4, 5, 15, 51, 55, 100 og 101.

Linje 25 vil ikke stoppe mellom Thams gate og Drammen busstasjon.

For linjer i retning Lier, Røyken, Asker og Hurum vil det ikke bli noen stopp mellom Drammen busstasjon og Tinghuset. Det vil gjelde for linjene 63, 71, 73, 81 og 85. Disse linjene vil kjøre Nedre Strandgate til Tinghuset når de kjører østover, og via Engene og St. Olavs gate når de kommer vestover.

Linje:  3 - Kastanjesletta-Fjell, 4 - Bera - Kniveåsen, 5 - Vinnes - Tors vei, 15 - Underlia - Austad skog, 25 - Strøtvet - Gulskogen, 51 - Drammen-Solbergelva-Mjøndalen, 55 - Drammen - Hovjordet, 63 - Drammen - Lierbyen - Sylling, 71 - Drammen - Lierbyen - Asker, 73 - Drammen-Reistad-Lierskogen, 81 - Drammen - Spikkestad - Sætre, 85 - Drammen - Tofte - Sætre, 100 - Drammen-Vikersund-Hønefoss, 101 - Drammen-Vikersund/Hønefoss

Klokkerbakken åpnes for busstrafikk

Gyldig fra: 25.05.2020 07:00
Gyldig til: 24.06.2020 23:00

Bylinjene 401, 403, 405 og 407 begynner samtidig å kjøre normal trasé i Klokkerbakken etter lang tids veiarbeid.

Linje:  401 - Gamlegrendåsen N-Lindbojordet, 403 - Skollenborg - Kongsberg, 405 - Frydenbergåsen - Kbg Skisenter, 407 - Gamlegrendåsen S - Carpus

Holdeplass Krokenveien flyttet

Gyldig fra: 04.05.2020 13:39
Gyldig til: 01.09.2020 12:39

Holdeplass Krokenveien på Ringerike er flyttet til krysset Krokenveien/Sagaveien i forbindelse med en anleggsperiode. Dette vil vare til starten av september. Linje 228 påvirkes av dette.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Stoppested:  Krokenveien

Endret trasé på Geilo

Gyldig fra: 04.05.2020 07:00
Gyldig til: 30.06.2020 09:12

På grunn av utfordrende framkommelighet på Geilo stasjon, vil traseen for alle bussene bli endret fra 4. mai. Linjene som blir berørt er 330, 333, 334, 345 og 420.

Det er laget ny holdeplass i Geilovegen.

Holdeplassen Geilo Hotel blir heller ikke betjent.


Linje:  330 - Gol-Geilo, 333 - Geilo - Dagali, 420 - Kongsberg - Geilo