Alle trafikkmeldinger

Hans Hansens vei stengt 5. og 6.juni

Gyldig fra: 20.05.2019 09:53
Gyldig til: 07.06.2019 02:53

Hans Hansens vei stenges 5. og 6.juni. Disse to dagene må linje 4 kjøre Henrik Ibsens vei og Jørgens Lies vei. Følgende holdeplasser vil bli ubetjente:

Dronninggata (nærmeste holdeplass Drammen sykehus)
Konggata (Nærmeste holdeplass Drammen sykehus)
Wildhagens vei (Nærmeste holdeplass Drammen sykehus eller linjer i Rosenkrantz gate)
Rebbansbakken (Nærmeste holdeplass Drammen sykehus eller linjer i Rosenkrantz gate)
Granbakken (Nærmeste holdeplass Jonas Lies vei eller linjer i Rosenkrantz gate)
Sokkaveien (Nærmeste holdeplass Jonas Lies vei eller linjer i Rosenkrantz gate)
Ørentajet (Nærmeste holdeplass Jonas Lies vei eller linjer i Rosenkrantz gate)

Linje:  4 - Bera - Knivåsen

Holdeplass Lundveien nedlagt

Gyldig fra: 03.05.2019 09:15
Gyldig til: 31.07.2019 09:15

Holdeplassen Lundveien er lagt ned siden 1.mai. Passasjerer på linje 228 må dermed benytte enten holdeplass Fossekallveien eller holdeplass Regnorgården.

Linje:  228 - Haldenjordet-Hvervenmoen

Stoppested:  Lundveien