Alle trafikkmeldinger

Brakar HentMeg innstilt

Gyldig fra: 23.03.2020 14:31
Gyldig til: 29.04.2020 14:31

Brakar HentMeg i Kongsberg er innstilt inntil videre pga koronaviruset.