Vilkår for bruk av Nettbutikk.

Produktinformasjon og pris

 

 1. Produktinformasjon

Produktene som selges i denne nettbutikken er elektroniske reisekort og billetter. De elektroniske billettene du kjøper og legger på reisekortet vil bli aktivert når reisekortet kommer i kontakt med en billettmaskin eller annen kortleser som har blitt oppdatert med informasjon om ditt kjøp. Det er ikke nødvendig å være i besittelse av et reisekort for å kunne benytte nettbutikken.

Produktene som kan kjøpes periodebilletter på Brakars linjer. Periodebillettene er også gyldig på Ruters linjer i Røyken og Hurum sammen med valideringskvittering som du mottar når du laster ned billetten på bussen.

Korttypene som kan kjøpes er ungdomskort og reisekort. Det er mulig å kjøpe reisekort uten å kjøpe billettprodukter.

I tillegg er det mulig å foreta påfylling av reisepenger på reisekortet med beløp mellom 100 – 10.000 kr. pr. transaksjon. Reisepenger kan senere benyttes til å kjøpe enkeltbilletter på bussen.

 1. Priser

Alle priser er i norske kroner og vises inklusive merverdiavgift.
Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestillingen og vil inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet, som utgifter til porto, frakt, emballasje m.m.

Prisene er i henhold til Brakars takstregulativ.

Salgs- og leveringsbetingelser

 

 1. Ekspedering av ordre

Alle ordrer behandles automatisk i billettsystemet. Etter utført kjøp vil din ordre bli lagt klar for distribusjon til billettmaskinene.

Kjøp av nytt reisekort vil bli behandlet og sendt ut fra vårt kundesenter i løpet av tre til fem ordinære arbeidsdager etter bestilling.

 1. Leveranse

Det kan ta inntil tre dager etter kjøp før billetten er klar for nedlasting på ditt reisekort. Kjøpet blir lagt inn i reisekortet, når kortet er i kontakt med en billettmaskin. Kjøpet anses som levert når den er lagt inn i reisekortet. Dersom kjøpet ikke er hentet og lagt inn i reisekortet innen seks måneder etter at kjøpet er fullført, vil kjøpet bli slettet.

Leveranse av reisekort pr. post avhenger av Posten, men skal normalt komme frem etter tre til fem virkedager.

Det tas forbehold om at det kan oppstå eventuelle forsinkelser i leveransen av varen.

Betaling

 

 1. Betaling skjer i nettbutikken.

Ved handel blir betalingen behandlet av PayEx, som tilbyr en sikker elektronisk betalingsløsning for Visa og MasterCard/Eurocard. All kortinformasjon blir oppbevart i henhold til kortselskapenes regelverk.

Det vil ikke bli lagret opplysninger om betalingskortet i nettbutikken.

 1. Angrerett

For periodeprodukter vil kunden ha angrerett i 14 dager fra levering, dvs. fra og med produktet er lagt på reisekortet. Angreretten faller bort når produktet er tatt i bruk og validert. Hvis det ikke er andre produkter på reisekortet, vil dette skje samtidig med at produktet legges i kortet.

Ved påfylling av reisepenger på reisekortet vil kunden ikke ha angrerett.

Hvis du vil påberope deg angrerett, må dette meldes Brakar as innen fristen. For å refundere kjøp må kjøper møte opp på Brakars kundesenter i Drammen medbringende reisekortet.

 1. Reklamasjon

Dersom det foreligger en mangel ved produktet, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi skriftlig melding pr. e-post eller brev om at du vil påberope deg mangelen. Du vil motta informasjon om hva du skal gjøre videre. Reglene om reklamasjon finnes i Lov om forbrukerkjøp (Forbrukerkjøpsloven).

 1. Forbehold

Det tas forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at det ikke kan leveres i henhold til informasjon gitt i nettbutikken, i markedsføring eller på annen måte.

Det kan forekomme at enkelte billettmaskiner ikke er oppdatert med siste produktkjøp.

Forhold som Brakar as ikke kan påvirke, eksempelvis 3. parts feil ved overføring av data eller transaksjoner kan påvirke leveransen av ordren. Ved kjente feilsituasjoner vil dette bli informert om via www.brakar.no.

Personvern

 

 1. Samtykke til behandling av personopplysninger:

Jeg er kjent med at det er frivillig å samtykke, og at jeg når som helst kan trekke mitt samtykke tilbake. Dersom samtykket trekkes tilbake vil kortet bli anonymt, noe som blant annet innebærer at jeg ikke kan få gjenskapt (rekonstruert) innholdet på kortet dersom jeg mister det.

Dersom du ikke ønsker å være registrert kunde, kan du når som helst trekke samtykket ditt tilbake. Dette kan du gjøre ved å deaktivere profil under Min Profil, eller ved personlig oppmøte på vårt kundesenter på Drammen busstasjon. Du må ha med legitimasjon.

Når den som reiser er over 15 år, skal vedkommende selv gi samtykke til behandling av personopplysninger. Betaler vil da kun få tilgang til abonnementsstyring, fakturaarkiv og lignende, og ikke til reisedata som er lagret i tilknytning til dette reisekortet.

 1. Personverninformasjon: Behandling av personopplysninger – registrerte kort

Med kortet reiser du med elektronisk billett hos Brakar as og andre kollektivselskap vi har et billettsamarbeid med. Vennligst se vårt prisreglement for oversikt over reise med andre.


Grunnleggende krav til behandlingen av personopplysninger
Brakar as er ansvarlig for lagring og bruk av dine personopplysninger (Behandlingsansvarlig). Vår leverandør av nettbutikk har ansvar for lagre og slette data på vegne av Brakar i tråd med avtalte rutiner.

Opplysningene blir behandlet i samsvar med kravene i personopplysningsloven med forskrifter, og Bransjenormen for behandling av personopplysninger i elektronisk billettering.

Bransjenorm for personvern og informasjonssikkerhet i elektronisk billettering.

 

Disse reglene gir deg som har registrert kortet ditt en rekke rettigheter, de mest sentrale beskrives nedenfor. Reglene oppstiller også et krav om at ditt samtykke skal avgis samtidig som opplysninger om deg blir innhentet.

Det er frivillig å bruke registrert elektronisk reisekort og å avgi de opplysninger som er nødvendige for å bruke kortet. Dersom du ikke ønsker at vi skal behandle personopplysninger om deg, kan du i stedet velge et uregistrert (anonymt) reisekort. Du kan legge inn de samme billettyper på et anonymt kort som på et registrert, og billetten koster ikke noe ekstra.

Formål med behandlingen
Formålet med behandlingen av personopplysninger er å gi deg best mulig oppfølgning av ditt kundeforhold ved å tilby følgende tjenester:

 • Utstede billetter på kortet.
 • Overføre restverdi til et nytt reisekort dersom du mister eller blir frastjålet reisekortet. Kundeservice kan utbetale resterende verdi.
 • Lettere identifisering av mulige feilkilder ved reklamasjon eller andre forhold som kan oppstå ved bruk av kortet.
 • Mulighet for mottak av oppdatert og aktuell informasjon tilpasset din bruk av kortet fra Brakar as.

Personopplysninger som blir behandlet
Kundeopplysninger er kontaktdata som du fyller inn på registreringsskjemaet og dessuten informasjon om utstedelsesdato for kortet, kjøpsdatoen for billetter og kortnummer. Disse opplysningene lagres i en egen kundedatabase.

Reiseopplysninger er opplysninger som oppstår ved bruken av din billett. Reiseopplysninger er for eksempel hvilken sone og holdeplass du startet reisen i, tidspunkt for avlesning av kort, hvilken billettype du har brukt og kortnummeret ditt.

Reiseopplysninger samles inn til en egen database hver gang du leser av ditt elektroniske kort på en kortleser og opplysningene fra de XX siste avlesninger vil også bli lagret i kortet.

Personopplysningene vil ikke bli benyttet til å gi deg tilpasset markedsinformasjon dersom du ikke på forhånd har krysset av for dette i samtykkeskjemaet.

Informasjonssikkerhet
Brakar as følger kravene til informasjonssikkerhet i personopplysningsforskriften kapittel 2 og Bransjenormen. Tilgangen til reiseopplysninger og kundeopplysninger er derfor begrenset.

Brakar as kan anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger dersom dette er initiert av din bruk av reisekortet, som oftest ved en reklamasjon eller annen henvendelse fra din side. Brakar vil ikke anvende reiseopplysninger sammen med kundeopplysninger for å produsere statistikk, ved avregning med samarbeidende selskap og normalt heller ikke ved feilsøking.

Det er kun kundebehandlere og ansatte med ansvar for IT-systemer i Brakar som har adgang til dine opplysninger. Oppslag i opplysningene blir loggført.

Lagringstid
Reiseopplysninger blir lagret i maksimalt 104 dager etter at opplysningene er samlet inn.Hvis du trekker ditt samtykke tilbake, vil reisekortet bli sperret når aktiv periodebillett utgår og personopplysningene om deg vil bli slettet. Så lenge kortet er i bruk, kan Behandlingsansvarlig lagre kundeopplysninger om deg.

Rettigheter – mer informasjon
Du har rett til innsyn i opplysninger som er lagret om deg og kan kreve retting av feilaktige eller ufullstendige opplysninger. Du kan også begjære unødvendige opplysninger om deg selv slettet.

Innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan begjæres skriftlig og kan sendes til kundesenter@brakar.no eller eventuelt per post til Brakar as, Strømsø torg 4, 3044 Drammen.  Du kan også få dette ved oppmøte på vårt kundesenter på samme adresse.

Kontaktinformasjon

E-post: firmapost@brakar.no

Postadresse: Brakar as, Strømsø torg 4, 3044 Drammen

Brakar Kundesenter: Drammen busstasjon. Tlf. 177.