Prisinformasjon

Prisene i tabellen gjelder ved kjøp på mobilapp Brakar Billett eller i nettbutikk. Ved kjøp om bord eller på et av våre billettutsalg må du betale ombordtillegg på 20 kroner. For periodebillett på linje 200 er dette tillegget 100 kroner. Det er ikke tillegg for barn og honnør.   Prisene er gyldig fra 1. februar 2018.   Lokaltakst Buskerud
Sone 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Billett                    
Voksen 35 45 55 75 95 115 135 155 175 205
Barn/honnør 20 25 30 40 50 60 70 80 90 105
Periodebillett 30 dager 830 930 1070 1210 1550 1890 2230 2570 2910 3250
Periodebillett 7 dager 215 240 275 310 395 495 585 675 760 935
Student 30 dager 498 558 642 726 930 1134 1338 1542 1746 1950
Student 7 dager 129 144 165 186 237 297 351 405 456 561
Brakar Ungdom 310 i alle soner                  
*Overgang buss/tog 30 dager 600                  
*Overgang buss/tog 7 dager 150                  
Linje 200
Soner 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Billett                    
Voksen 35 80 95 105 125 150 160 175 195 215
Barn/honnør 20 40 45 50 60 70 80 85 95 105
Periodebillett 30 dager 830 900 985 1140 1435 1695 2245 2455 2665 2875
Periodebillett 7 dager 215 225 250 285 360 425 565 615 665 720
Student 30 dager 498 540 595 685 865 1020 1350 1475 1600 1725
Student 7 dager 129 135 150 170 215 255 335 370 400 430
Ungdomsbillett 30 dager 310 540 595 685 865 1020 1350 1475 1600 1725
Ungdomsbillett 7 dager 129 135 150 170 215 255 335 370 400 430
Overgang Ruter 30 dager 586                  
Overgang Ruter 7 dager 196