Erfaringer og milepæler

Erfaringer og milepæler

Dette er første storskala pilot med automatisert vinterkjøring, og blant de mest komplekse pilotene med automatisert kjøretøy i ordinær bussrute i verdenssammenheng, og brukertilfredsheten er høy. (SmartFeeder-rapporten).

MILEPÆLER
For bare fem år siden var tanken om selvkjørende busser relativt fjern. Nå er vi der allerede og siden høsten 2018 har selvkjørende busser kjørt rundt på gatene i Kongsberg.

Utprøvingen kan så langt bli delt inn i disse fasene:

Fase 1 – oppstart på gågaten (okt. 2018)
Lørdag den 18. oktober åpnet den selvkjørende bussen for kunder ved den nye holdeplassen midt på gågaten i Kongsberg. Vi var da først i verden med å kjøre en selvkjørende buss i gågate som del av et ordinært kollektivtilbud. I den første fasen kjørte den selvkjørende bussen en kort sentrumsrunde fra Kongsberg knutepunkt via Skolegata til Tråkka og så returnerte den til Kongsberg knutepunkt via Storgata (0,9 km).

Fase 2 – første selvkjørende rutebuss (des. 2018)
Bussen fikk et eget linjenummer (450) og rutetabell slik at den ble den første selvkjørende rutebussen i Europa. I denne fasen ble ruten utvidet til Vestsiden før retur til knutepunktet (2 km). Et viktig moment for prosjektet har vært å prøve ut selvkjørende teknologi under krevende norske vinterforhold. Bussen betjente nå holdeplassene Kongsberg knutepunkt, Tråkka og Kongsberg rådhus den ene veien og Kongsberg Rådhus, Gågata og Kongsberg knutepunkt på tilbakeveien.

Fase 3 – erstatter dieselbuss i rute (april 2019)
Ruten for selvkjørende linje 450 ble forlenget til Teknologiparken med en egen holdeplass ved resepsjonen til næringsparken. Tilbudet ble koordinert med bybuss 407 som da ble innstilt på samme strekning og tidspunkter som 450 var i drift. I tillegg ble en til selvkjørende buss satt inn slik at bussene kunne tilby kundene halvtimesrute. Dermed var det første gangen som selvkjørende busser erstattet dieselbusser i rute.

Fase 4 – smartere buss (sep. 2020)
I september ble en ny generasjon selvkjørende buss fra produsenten EasyMile satt i drift, dessverre flere måneder forsinket pga. Covid-19. Kongsberg fortsetter dog å ligge i front i verden siden de er blant de første stedene i verden som tar i bruk den nye modellen. Med bedre utstyr for å håndtere selvkjørende drift og gradvis oppgradering av programvare så er det forventet at bussen vil kjøre både mer smidig og raskere med tiden. I vinter så ser vi frem til å prøve ut hvordan den nye bussen håndterer vinterveilag.

Linje 450 fikk i 2021 utvidet driftstid på hverdager (kl. 11 –17) og en ny lørdagsrute (til Nytorget).

Fase 5 – autonom kjøring uten operatør (mai 2021)
For første gang i verden kjøres rutebussen på linje 450 i Kongsberg uten operatør på en delstrekning. Kjøringen uten operatør med passasjerer ble gjennomført i tre uker i mai/juni 2021.

Høydepunkter fra verdenspremieren 21. mai 2021 kan du se her.

Høydepunkter fra webinaret «What next for autonoumous buses?» 28. mai 2021 kan du se her.

Resultater
Linje 450 har inntil nå vært den lengste og mest komplekse ruten for selvkjørende buss i verden.

Foreløpige resultater er over all forventning: Kongsberg har i dag selvkjørende, fungerende busser i gatene, noe som i seg selv representerer en milepæl i global sammenheng. Prosjektet har som en konsekvens blitt invitert til og besøkt av aktører fra en rekke land, som ønsker at Kongsberg skal dele av sin kunnskap og ekspertise. Også informasjon om samarbeidsmodellen mellom de fire aktørene bak prosjektet – som i verdenssammenheng anses å være unik – er etterspurt. Verden ønsker rett og slett å lære av Kongsberg.

Prosjektet avsluttes
Prosjektet i Kongsberg er nå i sin siste fase, og siste kjøredag er 23. desember 2021.