Selvkjørende buss Kongsberg

Dette er den første selvkjørende bussen i verden som er fullintegrert i kollektivtransporten! I samarbeid med Applied Autonomy, Vy, Kongsberg kommune og Statens vegvesen har vi siden høsten 2018 driftet selvkjørende buss i Kongsberg som linje 450 på strekningen Kongsberg knutepunkt – Teknologiparken.

I september 2020 begynte et nytt kapittel i prosjektet! Vi kjører nå den nyeste generasjonen av selvkjørende buss fra produsenten EasyMile. Den nye bussen har en del teknologioppdateringer som forhåpentlig vil gjøre det enda smidigere å reise med den.

En vert bemanner bussen i tråd med lovgivningskrav for selvkjørende drift.

Første helautonome kjøring
For første gang i verden ble rutebussen linje 450 på Kongsberg kjørt helt uten operatør på en delstrekning. Kjøringen uten operatør foregikk med passasjerer i tre uker i mai/juni 2021.

Se rutetidene for linje 450 her.