Selvkjørende buss Kongsberg

Brakar ønsker å være en fremoverlent aktør i utvikling av fremtidens mobilitetsløsninger. Brakar vil derfor stimulere til nytenking og invitere kundene til utprøving av fremtidens mobilitet. Dette er bakgrunnen for pilotprosjektet med selvkjørende buss på linje 450 mellom Knutepunktet og Teknologiparken i Kongsberg.

12 175 kilometer
Prosjektet startet i april 2019 og ble avsluttet i desember 2021. Bussen kjørte til sammen 12 175 kilometer i rute, like langt som to turer tur/retur Kongsberg-Roma.

Prosjektet har vært et samarbeid mellom Brakar, Vy Buss, Applied Autonomy og Kongsberg kommune. Erfaringene fra pilotprosjektet er oppsummert i en rapport publisert i mars 2022.

Unikt
Den selvkjørende bussen har kjørt med en operatør/vert om bord. Prosjektet har på mange måter vært unikt i verden. Brakar bruker nå læring fra prosjektet i et forsøk med selvkjørende buss i Drammen sentrum.

Forsøket viser at kundene er positive til selvkjørende busser, men relativt utålmodige når det gjelder forbedring av teknologien. Nesten 70 prosent av de spurte føler seg «ganske eller veldig trygge» i den selvkjørende bussen. Folk føler seg tryggere som passasjerer enn når de møter bussen når de går, sykler eller kjører bil.

Bussen kjørte i et fast spor etter et kart som var tegnet ved hjelp av GPS og bussens sensorer. Kartet og bussen snakket sammen digitalt via mobilnettet.  Verten om bord måtte styre manuelt forbi eventuelle hindringer i det programmerte sporet.

Utfordringer med vær og teknologi
Det har i perioder vært mange innstilte avganger på grunn av:

  • Værforhold
  • Tekniske/mekaniske feil
  • Programmering og vedlikehold av programvaren

Det har skjedd noen mindre forbedringer i teknologien i løpet av forsøket, men deltakerne i samarbeidet er enige om at det er langt fram til selvkjørende busser er gode nok til å ta over en betydelig del av rutetilbudet.

Konkurransedyktighet
Et sentralt spørsmål er når selvkjørende busser blir økonomisk konkurransedyktige. Det er en forutsetning at bussene kan kjøre uten operatør. Bussenes sensorer er foreløpig dyre, men det er grunn til å være optimistiske på dette punktet.

På lang sikt er det sannsynlig at all kollektivtransport i varierende grad vil bli automatisert. Da kan rutegående, automatisert kollektivtransport betjene de store passasjerstrømmene, mens små strømmer dekkes av bestillingstransport med små selvkjørende kjøretøy der flere samkjører.

Les sluttrapporten for prosjektet her.

Project summary in English