Sohjoa Last Mile

Gjennom EU-prosjektet, Sohjoa Last Mile, har Applied Autonomy, Brakar, Statens vegvesen og Kongsberg kommune testet ut selvkjørende buss uten operatør om bord i en lukket rute inne på Teknologiparken i Kongsberg. Bussen kjørtepå bestilling gjennom app.

Bussen startet kjøring i juni 2021, og prosjektet ble avsluttet i november 2021.

Prosjektet var i utgangspunktet et forsknings- og utredningsprosjekt, for å utvikle, teste og pilotere en selvkjørende minibuss uten operatør om bord i en lukket rute.

I september 2021 ble operatøren tatt helt ut av bussen for å i stedet overvåke kjøretøyet fra et kontrollsenter. Det var ordinære bussjåfører fra Vy som satt på dette kontrollsenteret. De fulgte med på bussen og ivaretok sikkerheten til passasjerene uten at de trengte å være fysisk til stede. Dette var et første skritt for å oppnå den økonomiske gevinsten som forventes når man kan bruke kontrollsenteret for å overvåke flere busser samtidig.

Kjørte hver dag på bestilling

Bussen ble programmert til en fast rute på 1,5 kilometer inne på Teknologiparken. Folk inne i parken kunne bestille bussen til ønsket tid og sted. Det var lagt inn faste holdeplasser man kunne ta bussen fra og til, og den var tilgjengelig for kjøring hver dag mellom klokken 7:30 og 14:30.

Sohjoa Last Mile-prosjektet hadde til sammen tre piloter, i Kongsberg, Tallinn og Gdansk.

For Kongsberg-piloten var følgende viktig:

 • Teste selvkjørende teknologi med fjernstyrt operasjon av kjøretøy i mest mulig komplekse situasjoner
 • Teste i teknologiens kapasitetsgrenser uten å gå på bekostning av sikkerhet
 • Gjennomføre en pilot der kompleksiteten kan økes ut fra erfaringene som høstes underveis
 • Teste teknologiens kapasitet i forhold til kollektivtransportens behov for fleksibilitet / bestillingstransport
 • Identifisere eventuelle barrierer i teknologi og samvirkende systemer i forhold til ønsket fleksibilitet og kostnad
 • Få tilbakemelding i forhold til brukernes opplevelser om nytteverdi, sikkerhet og kostnad ved kjøring helt uten sikkerhetsoperatør om bord

Kjøretøyet som ble brukt var en oppdatert EasyMile tredje generasjon, EZ10, som også ble testet på linje 450 i Kongsberg.

Sohjoa-prosjektet ble finansiert av EU, Kongsberg kommune, Statens vegvesen og Brakar/Viken fylkeskommune.

Evaluering

Oppsummert har prosjektet fremfor alt gitt disse funnene:

 • Pålitelig drift av autonom buss uten operatør om bord er mulig, gitt noen miljømessige begrensninger
 • Lokal støtte er avgjørende for smidig og rask prosjektgjennomføring
 • Teknologien krever fortsatt jevnlig menneskelig inngripen
 • Et godt kamerasystem er svært viktig ved førerløs kjøring
 • Bestillingstransport fungerer bra for å møte kundens behov
 • Passasjerene føler seg trygge uten operatør om bord, mens andre i trafikken føler seg mindre trygge

Les hele rapporten her