Om bussen

Den selvkjørende bussen er produsert av det franske selskapet Easy Mile, og modellen heter EZ10. Den er elektrisk drevet og har derfor nullutslipp. 

De selvkjørende minibussene kjører etter kart som er bygd opp under programmeringsfasen. Det lages ved at EZ10 blir kjørt manuelt gjennom den ruta den skal "lære" seg å kjøre.  Holdeplasser, maks-hastigheter, vikeplikt, fotgjengeroverganger, blinklys  og annet relevant info blir lagt inn av programmereren slik at den følger trafikkreglene.

Bussen er koblet opp ved hjelp av 4G, noe som gjør at den kan snakke med andre EZ10-er. På sikt skal det selvkjørende kjøretøy kunne utveksle informasjon om infrastrukturen langs veien, samt annen relevant info, for å kunne ferdes på veiene.

Stor grad av nøyaktighet
Bussen kjører på den forhåndsprogrammerte, virtuelle "trikkelinjen", og for å navigere bruker bussen Lidar-sensorer. Dette er lasersensorer som sender ut lys som reflekteres tilbake, og kan kalkulere avstanden til objekter. Kjøretøyet er programmert til å kunne avvike maks 5 cm til hver side fra programmert kjørelinje. Bussen er utstyrt med en GPS med korreksjoner fra kartverket for å få nøyaktighet ned på 1-2 cm.

Bussen er 2 meter bred, 3 meter høy og 4 meter lang. Den er produsert til å ta med 12 personer, men det er begrenset til 6 passasjerer med tanke på sikkerheten ved e-stops og andre ulykker som kan skje.

Nye funksjoner
Nye og vesentlige funksjoner ved den nye EZ10 (Gen3) er tåkelys både foran og bak, ny automatisk rampe for funksjonshemmede, samt kamera i tillegg til lasersensorene. Lasersensorene har blitt oppdatert fra Gen2. Det er større oppløsning på synet til Gen3, og den vil derfor etter hvert kunne håndtere større utfordringer i takt med utviklingen på softwaren. Det er også lagt opp til montering av radarer som  for å øke framkommeligheten til Gen3 i utfordrende vær.

 • Den kjører kun en vei for å kunne få bedre sensorer foran.
 • Den veier 3.050 kg
 • Nyttelast på 900kg
 • Den lades på ca. 8 timer
 • Har en batterikapasitet på 38,4 kWh
 • Toppfarten er 40 km/t, men begrenses til 20km/t på grunn av sikkerheten
 • Den har 4-hjulsdrift og svinger både på for- og bakaksling
 • Den har en egen knapp til å betjene rullestolrampen som passasjeren bruker
 • Bussen er utstyrt med USB-ladere til lading av telefon og nettbrett
 • Den har 3 nødstoppknapper
 • Det finnes aircondition, varme i gulvet og varmevifte
 • Skiltkasse som viser rutenummer og destinasjon
 • IMU - Inertial measurement unit
 • Odometer - samme som tripteller på vanlig biler
 • Den er registrert for å ta med 12 personer
 • Den er 3 meter høy og 4 meter lang
 • Den lades på 6-8 timer
 • Toppfarten er 40 km/t
 • Den har 4-hjulsdrift
 • Den er elektrisk og har derfor 0-utslipp
 • Den har knapp til å betjene rullestolrampe
 • Det er USB-ladere i den.
 • Det finnes knapp til å åpne og lukke døren
 • Den har nødstoppknapp
 • Det finnes aircondition og varmeovn

Hvordan fungerer den?
De selvkjørende minibussene kjører etter kart som er bygd opp ved hjelp av sensorer. Bussene kan også kobles sammen og snakke sammen digitalt. På sikt skal de førerløse bussene utveksle informasjon med infrastrukturen langs veien.

  • Kjøreruten blir programmert i bussen før den skal starte å kjøre. Holdeplasser, svinger, bakker og veikryss plottes inn.
  • Bussen benytter også bygninger og lignende som referansepunkter for å navigere.
  • GPS blir benyttet av kjøretøyene for å få en bekreftelse på sin posisjon i kartet.
  • I tillegg benyttes sensorer i hjulene på kjøretøyene som måler hvor langt den kjører.
  • Kamera og radar kan legges til som ekstra informasjon for å gi kjøretøyene ytterligere informasjon om omgivelsene.