Selvkjørende buss

Utprøving av morgendagens mobilitetsløsninger

Dette er den første selvkjørende bussen i verden som er fullintegrert i kollektivtransporten! I samarbeid med Applied Autonomy, Vy, Kongsberg kommune og Statens vegvesen har vi siden høsten 2018 driftet selvkjørende buss i Kongsberg som linje 450 på strekningen Kongsberg knutepunkt – Teknologiparken.

I september 2020 begynte et nytt kapittel i prosjektet da vi satte inn en ny generasjonen av kjøretøyet fra produsenten EasyMile. Den nye modellen hadde en del teknologioppdateringer som gjør reisen enda smidigere.

21. mai 2021 kjørte vi for første gang (i verden) helt uten operatør på en delstrekning. Kjøringen uten operatør, men med passasjerer, foregikk i gågata i Kongsberg i tre uker i mai/juni 2021. Prosjektet i Kongsberg avsluttes 23. desember 2021.

I august 2021 startet vi testkjøring av selvkjørende buss i Drammen sentrum, som skal gå frem til sommeren 2022.

Tidslinje for utvikling av selvkjørende buss: