Testprosjekt med selvkjørende buss

Dette er den første selvkjørende bussen i verden som er fullintegrert i kollektivtransporten! I samarbeid med Applied Autonomy, Vy, Kongsberg kommune og Statens vegvesen har vi siden høsten 2018 driftet selvkjørende buss i Kongsberg som linje 450 på strekningen Kongsberg knutepunkt – Teknologiparken.

I september 2020 begynte et nytt kapittel i prosjektet! Vi kjører nå den nyeste generasjonen av selvkjørende buss fra produsenten EasyMile. Den nye bussen har en del teknologioppdateringer som forhåpentlig vil gjøre det enda smidigere å reise med den.

21. mai 2021 kjørte vi for første gang (i verden) helt uten operatør på en delstrekning. Kjøringen uten operatør vil foregå med passasjerer i tre uker i mai/juni 2021.

Høsten 2021 vil vi starte testkjøring av selvkjørende buss i Drammen sentrum.