Selvkjørende buss

Utprøving av morgendagens mobilitetsløsninger

Høsten 2018 var Brakar først i verden med å lansere en selvkjørende buss fullintegrert i kollektivtransporten. Etter hvert erstattet den selvkjørende bussen en dieselrutebuss midt i Kongsberg.

Kjøretøyet, som er produsert av EasyMile, utvikles hele tiden slik at nye selvkjørende funksjoner kan testes ut, som å kjøre helt uten vert både i rute og på bestilling.

I august 2021 startet en ny fase av testkjøringen med selvkjørende buss da linje 1 begynte å kjøre i rute i Drammen sentrum. Siden oppstarten har kjøringen blitt både raskere og smidigere ved hjelp av automatiserte funksjoner for å håndtere signalprioritering, vikeplikt og forbikjøring.