Om prosjektet

Pilotprosjektet i Kongsberg er et samarbeid mellom Kongsberg kommune, Applied Autonomy, Nettbuss, Statens vegvesen og Brakar.

Prosjektet i er finansiert av Kongsberg kommune og en del av EU-prosjektet Sohjoa Baltic. Dette omfatter forskning, markedsføring og utprøving av automatiske, selvkjørende minibusser. Bussene som skal settes inn skal ha spesielt fokus på de første og siste meterne på reisen. I Kongsberg vil det bety at disse bussene blir komplementer til øvrige bussreiser, og gjør at kunder kan benytte kollektivtransport der det ikke er grunnlag for rutebusser i dag. Prosjektet er finansiert av Interreg – Baltic Sea Region-programmet.

Selvkjørende minibusser prøves nå ut i Norge: På Gjøvik i regi av Gjøvik kommune, på Fornebu av Obos som et fritidstilbud til en badestrand og på Forus som en pendlertjeneste i regi av Kolumbus. I Kongsberg tester vi ut selvkjørende busser fra og med høsten 2018