Om bussen

Den selvkjørende bussen er produsert av det franske selskapet Easy Mile, og modellen heter EZ-10.

Data om bussene:

 • Den er registrert for å ta med 12 personer
 • Den er 3 meter høy og 4 meter lang
 • Den lades på 6-8 timer
 • Toppfarten er 40 km/t
 • Den har 4-hjulsdrift
 • Den er elektrisk og har derfor 0-utslipp
 • Den har knapp til å betjene rullestolrampe
 • Det er USB-ladere i den.
 • Det finnes knapp til å åpne og lukke døren
 • Den har nødstoppknapp
 • Det finnes aircondition og varmeovn

Hvordan fungerer den?
De selvkjørende minibussene kjører etter kart som er bygd opp ved hjelp av sensorer. Bussene kan også kobles sammen og snakke sammen digitalt. På sikt skal de førerløse bussene utveksle informasjon med infrastrukturen langs veien.

 • Kjøreruten blir programmert i bussen før den skal starte å kjøre. Holdeplasser, svinger, bakker og veikryss plottes inn.
 • Bussen benytter også bygninger og lignende som referansepunkter for å navigere.
 • GPS blir benyttet av kjøretøyene for å få en bekreftelse på sin posisjon i kartet.
 • I tillegg benyttes sensorer i hjulene på kjøretøyene som måler hvor langt den kjører.
 • Kamera og radar kan legges til som ekstra informasjon for å gi kjøretøyene ytterligere informasjon om omgivelsene.