Erfaringer og tiltak

Vi er nå et stykke inn i prosjektet og har gode erfaringer med kjøringen så langt, og har lært mye.

De to første fasene er fullført, der følgende har vært gjort:

Fase 1
I første fase kjørte fra Kongsberg knutepunkt via Skolegata til Tråkka og så returnerte den til Kongsberg knutepunkt via Storgata.

Fase 2
I andre fase ble ruten utvidet til Vestsiden før retur til knutepunktet. Bussen fikk eget linjenummer og heter linje 450. Den betjente nå holdeplassene Kongsberg knutepunkt, Tråkka og Kongsberg rådhus den ene veien og Kongsberg Rådhus, Gågata og Kongsberg knutepunkt på tilbakeveien.

I vintersituasjonen fungerer kjøretøyet godt i forhold til framkommelighet og føre. Men i tett snøvær har sensorene i bussen møtt noen utfordringer. Konsekvensen er det ikke kan kjøres når sensorene ikke ser gjennom tett snødrev. Men dette er blant tingene testprosjektet har som hensikt å avdekke, for å kunne gjøre forbedringer.

I perioder med mye snøfall og store brøytekanter har det av sikkerhetsmessige grunner vært stopp i kjøringen. Når brøytekantene ligger innenfor de nærmeste sensorsonene til bussen går den sakte. Bussen må da kjøres manuelt – som er maksimum 5 km/t. Sikkerhetsrisikoen som oppstår er særlig knyttet til utålmodige bilister og forbikjøringer. For å unngå dette ble det enighet om å ikke kjøre bussen når det blir mye manuell kjøring.

Det har i store perioder vært en snill vinter, så det har gått veldig bra i lange perioder. Justeringen av linja som ble gjort i februar fungerer bra. Ved Tråkka var det noen brøytekantutfordringer. De fleste passasjerene kommer mellom 12-14.