HentMeg

HentMeg

HentMeg er et prøveprosjekt som startet opp i september 2019.

Målet med prosjektet er å iverksette en bestillingsløsning som gir kunden en opplevelse av en mer fleksibel og tilgjengelig mobilitetstjeneste enn det ordinære rutetilbudet. Gjennom prøveprosjektet forventes det at Brakar får viktig læring av hvordan og hvor en slik mobilitetsløsning kan brukes framover for å øke kundetilfredsheten.

Det som utmerker HentMeg mot en vanlig rutebuss er fremfor alt:

  • Brukerstyrt bestilling av henting via telefon eller nettside
  • Individuelt tilpasset trasé
  • Geografisk begrensning av tjenesten for å få til god samkjøring og koordinering med andre kollektivtilbud
  • Ordinær betaling som for andre bybusstilbud
  • HentMeg-opplegg utenom rush og ordinære rutebusser i rush
  • Et baksystem som planlegger for mest mulig samkjøring og effektiv kjøring.

Gå til bestillingssiden.

I fase 1 (sep. 2019 – des. 2020) av HentMeg på Kongsberg var tjenesten satt opp som  "adresse-til-adresse" for bydelene Vibehaugen, Raumyr og Kapermoen.

I fase 2 (fra jan. 2021) er opplegget endret til "holdeplass-til-holdeplass". Den indre sonen er utvidet til Gamlegrendåsen Nord. I rush så kjører bussene i ordinær rute som linje 405 og 407.

HentMeg er eid som konsept av Kolumbus i Rogaland. Datasystemene er levert av teknologiselskapene Geta og SpareLabs.

Pressemeldinger: