Videre elektrifisering av Drammen

Høsten 2020 fortsetter det elektriske eventyret for Brakar! Linje 3, 4, 5 22, 24, 25 og 54 blir helt eller delvis elektriske i løpet av vinteren 2020/2021. Arbeid med å grave for og montere elektriske ladestasjoner på flere endeholdeplasser i Drammen er nå i gang. Når disse er på plass og i gang, vil Brakar kunne sette inn elektriske busser på enda flere linjer i Drammen, og dermed få en enda grønnere og mer fossilfri kollektivtrafikk.

På følgende holdeplasser vil det pågå arbeider gjennom høsten. Etter planen skal arbeidene være helt klare i løpet av oktober:

 • Tors vei (linje 5, montert uke 42)
 • Vinnes (linje 5, planlagt 19. oktober)
 • Andorsrud (linje 22, montert uke 42)
 • Lierbyen skole (linje 25, montert uke 41)
 • Fjell (linje 3, planlagt 26. oktober)
 • Kniveåsen (linje 4, planlagt 27. oktober)
 • Bera (linje 4, planlagt 22. oktober)
 • Hovjordet (linje 54)
 • Fredlihavna (linje 22 og 24, montert uke 41)
 • Kastanjesletta (linje 3, montert)
 • Sørensvingen (linje 3, planlagt 30. oktober)
 • Svingen (linje 22)
 • Mjøndalen stasjon (linje 51, 53, 54)

Vy buss har kjøpt inn 22 nye el-busser som skal kjøre på strekningene som det nå bygges ladepunkter for. Bussene skal settes i drift vinteren 2020-2021, når alle ladestasjonene er klare. Blant de 22 bussene er det to leddbusser, som skal kjøre linje 3 mellom Fjell og Kastanjesletta.

Bildet viser ladestasjonen ferdig montert ved Lierbyen skole.