Ladestasjoner

Når flere av Brakars linjer i Drammen blir elektriske vil det trenges ladestasjoner slik at bussene kan lades mellom hver gang de starter ny tur. Det bygges derfor ladestasjoner på endeholdeplassene til de linjene som nå skal kjøres med elektrisk buss.

Ladestasjonene er cirka 7 meter høye, og har en arm som kommer ned på bussens tak når den skal lades. Ladestasjonene før ikke strøm på annen måte og er helt ufarlige for publikum. Når bussen er inne til lading vil den kunne lades opp på cirka ti minutter.

Ladestasjonene settes opp av Eko Energytika, mens strømforsyningen til dem sørges for av Glitre Energi.