Bærekraftig transport

Derfor gjør vi det

Hvorfor holder vi på med kollektivtransport? Det er en vesentlig og helt nødvendig del av et fungerende storsamfunn i utvikling, der mennesker er i bevegelse fra det ene stedet til det andre hele tiden. For at vi sammen skal få både et mer effektivt samfunn, og nå FNs bærekraftmål, må vi ha en høy kollektivandel blant alle reiser som foretas i landet vårt.

På denne siden vil du finne lenker til en del av prosjektene vi holder på med, og tingene vi ellers gjør for at kollektivtransporten i Buskerud skal være så grønn som mulig. Hver reise du tar med oss er et grønt valg!