Oppdatert trafikkmelding linje 3,15 og 16 tirsdag 13.februar