Kjempevekst i Drammen og Kongsberg første halvår i 2018!


Brakar har hatt en eventyrlig vekst i første halvår i Drammen og Kongsberg. Sammenliknet med fjoråret har disse områdene en vekst på ca 250.000 reiser, som er helt formidabelt.  Veksten i Buskerudbyen er på hele 5,7 prosent!

Totalt er veksten i første halvår en økning på 4,3 prosent sammenliknet med første halvår 2017.

 – Dette er vi kjempefornøyd med, sier Terje Sundfjord, administrerende direktør i Brakar. –Viktigst er det at vi innfrir de politiske ambisjonene og prioriteringene om at vi skal ha størst vekst i byområdene. I disse områdene øker vi antall avganger på viktige linjer framfor å satse på høy flatedekning ved å kjøre linjer i områder med få innbyggere. Dette gir vekst i antall reiser, sier han.

Det er en liten nedgang i antall reiser i Røyken, Hurum og Hallingdal. Dette er som forventet ettersom disse områdene økte antall reiser pga. flyktningmottak i 2017. Disse er nå avviklet. Den store reduksjonen under «Annet» skyldes at vi har fått bedrede tellerutiner.

Under finner du oversikten over utviklingen i hele Buskerud i første halvår.

Pr juni 2018
 Antall reiserØkning %
Drammen2257869,5
Lier118601,4
Nedre Eiker25840,4
Øvre Eiker/midtfylket144452,3
Kongsberg og Numedal254948,0
Røyken og Hurum-2147-0,5
Hallingdal-1194-0,7
Ringerike inkl. 200145462,4
Annet*-31645-60,2
Sum2597294,3
Linje 200 Hønefoss – Oslo7 5053,5
*Rekvisisjoner og gratis skole-/barnehagereiser
Publisert: fredag 06. juli 2018