Justeringer i to rutetider på Ringerike


Linjene 224 og 233 får fra 13.november noen mindre justeringer for å bedre korrespondanse. De oppdaterte tabellene finner du under.

233 224

Publisiert: mandag 06. november 2017