Klagemulighet

Klagemulighet
Du kan klage på vedtaket om skoleskyss innen tre uker etter at du har mottatt melding om vedtaket. Klagen rettes til Fylkesmannen i Buskerud hvis det gjelder elever i grunnskolen, eller Klagenemda for Viken fylkeskommune hvis det gjelder elever i videregående skole. Klagen skal sendes via Brakar til:

Brakar AS

Bragernes torg 1

3017 Drammen