Mistet kort

Mister du reisekort med reisepenger, periodebillett eller ungdomsbillett erstatter vi tapet så lenge du har registrert deg i vår nettbutikk.

En påbegynt billett vil bli erstattet med et beløp tilsvarende verdien av ubrukt reisetid, regnet fra og med dagen etter at det er meldt tapt. En ennå ikke startet billett vil bli erstattet i sin helhet. Det tapte kortet vil bli sperret og utbetaling skjer via bank. Tapt kort skal umiddelbart meldes, enten via skjemaet over, ved frammøte eller direkte, til Brakar AS, Bragernes torg 1, 3017 Drammen.

Vi ilegger et administrasjonsgebyr på kr. 50,- ved erstatning av mistet kort eller ved refusjon av ubrukt periodebillett.

  • En påbegynt billett vil bli erstattet med et beløp tilsvarende verdien av ubrukt reisetid, regnet fra og med dagen etter at det er meldt tapt. En ennå ikke startet billett vil bli erstattet i sin helhet. Det tapte kortet vil bli sperret og utbetaling skjer via bank. Tapt kort skal umiddelbart meldes, enten via skjemaet over, ved frammøte eller direkte, til Brakar AS, Bragernes torg 1, 3017 Drammen.

    Vi ilegger et administrasjonsgebyr på kr. 50,- ved erstatning av mistet kort eller ved refusjon av ubrukt periodebillett.