Ansatte

Terje Sundfjord
Administrerende direktør
Mobil: 992 29 093
E-post: terje.sundfjord@brakar.no

Anne Gamborg
Trafikkutviklingssjef
Mobil: 901 33 098
E-post: anne.gamborg@brakar.no

Ingunn Fjeld
Økonomi, Adm- og IKT-Sjef
Mobil: 41 43 59 81
E-post: ingunn.fjeld@brakar.no

Kjersti Danielsen Nordgård
Salgs- og markedssjef
Mobil: 918 43 227
E-post: kjersti.nordgard@brakar.no

Ingunn Fjeld
Økonomi, Adm- og IKT-sjef
Mobil: 41 43 59 81
E-post: ingunn.fjeld@brakar.no

Thomas Ask
Controller
Mobil: 966 47 916
E-post: thomas.ask@brakar.no

Trine Anderson
Junior kontraktskoordinator
Mobil: 40624242
E-post: trine.anderson@brakar.no

Vera Moen
Fagansvarlig IT
Mobil: 481 00 727
E-post: vera.moen@brakar

Bent Flyen
IT-koordinator
Mobil: 913 24 205
E-post: bent.flyen@brakar.no

Philip Gustavsen
IT-konsulent
Mobil: 932 04 024
E-post: philip.gustavsen@brakar.no

Jørn-Thomas Kristiansen
IT-konsulent
Mobil: 40077271
E-post: jorn-thomas.kristiansen@brakar.no

Kjersti Danielsen Nordgård
Salgs- og markedssjef
Mobil: 918 43 227
E-post: kjersti.nordgard@brakar.no

Marianne Bjerke Andersen
Leder kundesenter
Mobil: 995 99 282
E-post: marianne.andersen@brakar.no

Gunn-Kristin Kittilsen
Konsulent salg og marked
Mobil: 906 20 945
E-post: gunn.kittelsen@brakar.no

Lena Skaar Heckendorn
Kommunikasjonsrådgiver
Mobil: 41443083
E-post: lena.skaar.heckendorn@brakar.no

Britt Lærdal-Øyo
Prosjektleder trafikant- og informasjonsdesign
Mobil: 977 72 656
E-post: britt.laerdal@brakar.no

Siv Sletten
Rådgiver salg og markedsanalyse
Mobil: 905 29 793
E-post: siv.sletten@brakar.no

Anne Gamborg
Trafikkutviklingssjef
Mobil: 901 33 098
E-post: anne.gamborg@brakar.no

Terje Njaastad
Driftssjef
Mobil: 992 79 769
E-post: terje.njaastad@brakar.no

Knut Gunnar Fonn
Driftskonsulent
Mobil: 95258189
E-post: knut.gunnar.fonn@brakar.no

Randi Fosso
Driftskonsulent
Mobil: 408 53 471
E-post: randi.fosso@brakar.no

Åse Røine
Driftskonsulent
Mobil: 934 61 397
E-post: aase.roine@brakar.no

Katrine Heumrønningen
Fagansvarlig skoleskyss og bestillingstransport
Mobil: 948 53 678
E-post: katrine.heumronningen@brakar.no

Tanja Nilsen
Saksbehandler skoleskyss
Mobil: 904 19 335
E-post: tanja.nilsen@brakar.no

Johan Sigander
Ruteplanlegger
Mobil: 906 57 401
E-post: johan.sigander@brakar.no

Ørjan Skare
Ruteplanlegger
Mobil: 411 07 480
E-post: orjan.skare@brakar.no