Studentrabatt

Studentbillett gir 40 % rabatt på periodebilletter. Denne kan du få dersom du er under 30 år og:

  • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
  • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.
  • er fulltidselev ved folkehøgskole.Ved kjøp og fornyelse av studentbillett må det alltid fremlegges kvittering for betalt semesteravgift og gyldig legitimasjon. Studentbilletten kan kun kjøpes og fornyes ved et av våre billettutsalg.
  • Du må ha med gyldig studentbevis (kort eller på mobil) eller lærlingebevis når du reiser med studentbillett. Er gyldig bevis uten foto må du kunne identifisere deg selv ved hjelp av annen gyldig legitimasjon.
  • Lærlinger må ha med lærlingebevis. Lærlingebevis får du ved å henvende deg til Fagopplæringsseksjonen i Viken fylkeskommune.

Ved kjøp og fornyelse av studentbillett må det alltid fremlegges kvittering for betalt semesteravgift og gyldig legitimasjon. Studentbilletten kan kun kjøpes og fornyes ved et av våre billettutsalg.

Lærlinger må ha med lærlingebevis. Lærlingebevis får du ved å henvende deg til Fagopplæringsseksjonen i Viken fylkeskommune.

Husk gyldig bevis for rabatt når du reiser

Du må ha med gyldig studentbevis (kort eller på mobil) eller lærlingebevis når du reiser med studentbillett. Er gyldig bevis uten foto må du kunne identifisere deg selv ved hjelp av annen gyldig legitimasjon.  

Ungdomsbillett

Er du under 20 år vil det lønne seg å kjøpe vår ungdomsbillett fremfor å benytte studentrabatten.