Skolekort

Elever med rett til fri skyss får skolekort. Dette er personlig og kan ikke overdras til andre. Kortet kan benyttes til to reiser per skoledag inkludert overgang. Skolekortet er gyldig på den reisestrekningen det er naturlig å reise fram og tilbake til skolen. Velger eleven å bli med en venn hjem etter skolen, er det ok innenfor sonen, men avhengig av kapasitet. Kortet kan benyttes på skoledager, siste påstigning må skje innen klokken 17:00. Gjelder både skolekort for grunnskole- og vgs-elever. Skolekortet er ikke gyldig i helgene.

Glemt/mistet skolekort

Dersom eleven ikke har skolekortet sitt, kan eleven reise gratis til skolen. Eleven skal få beskjed om å ta kontakt med skolen for å få midlertidig reisebevis, og skolen skal skaffe eleven nytt skolekort. Midlertidig reisekort utstedt av skolen skal benyttes til hjemreise samme dag.

Skolekort er gebyrfritt ved første gangs utstedelse. Ved bestilling av nytt kort ilegges et gebyr på 250 kroner per kort.

Oslo/Akershus
Elever med Brakars elektroniske skolekort med Ruteroblat kan kjøre på Ruters busser.

Skolekort fra Ruter kan benyttes på Brakars busser i Røyken og Hurum og på linje 71.

Oppland
Elever med Brakar elektronisk skolekort kan kjøre på Opplandstrafikks linje 701 Hønefoss – Jevnaker. Skolekort fra Opplandstrafikk kan benyttes på Brakars linje 221 Hønefoss – Jevnaker.

Vestfold
Elever med Brakar skolekort med oblat kan kjøre på VKTs busser linje 91 Svelvik – Drammen og 96 Sande – Drammen.