Prisregler

Gyldig fra 1. februar 2018

Reglene gjelder på alle transportmidler som kjører i regi av Brakar. Det gis ikke plassgaranti.

Alle reisende med billetter som har sosiale eller aldersmessige begrensninger skal dokumentere sin rett til denne billetten i form av legitimasjon eller annen påkrevd dokumentasjon. Gyldig alderslegitimasjon er: Pass, førerkort, bankkort med bilde og fødselsattest (kun barn) er godkjent legitimasjon.

Registrer deg i vår nettbutikk
Er du registrert kunde hos oss kan vi hjelpe deg med refusjon ved tap av kort/billett og oversikt over reisetransaksjoner. Du kan registrere deg på brakar.no/Kjøp billetter.

Lønnsomt kjøpe billett i nettbutikk eller på mobil
Kjøper du enkelt- eller periodebillett om bord i buss eller på et av våre billettutsalg må du betale et tillegg på kr 20,- for enkeltbillett og 7- eller 30-dagers periodebillett. På linje 200 Hønefoss – Oslo er tillegget kr 20,- for enkeltbillett og kr 100,- for periodebillett.

ELEKTRONISKE REISEKORT
Brakar tilbyr to typer reisekort: Brakar Reisekort og Brakar Ungdomskort. Ved førstegangs utstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-. Kortet er upersonlig, og det er mulig å legge opptil to billettprodukter på kortet. Det kan kun være én aktiv reise i kortet av gangen.

Glemt reisekort
Ved glemt reisekort, ungdomskort, reisebevis eller mobiltelefon skal det alltid betales for reisen. For skolekort gjelder egne regler.

MOBILBILLETT «BRAKAR BILLETT»
Brakar tilbyr både periodebilletter og enkeltbillett i mobilapplikasjon. Alle ordinære prisregler gjelder.

Den reisende kjøper billetten før ombordstigning. Mobilbilletten starter med en gang du trykker «Bekreft». Du kan gå om bord fra appen begynner å telle ned, og aktiveres etter to minutter.

Mobiltelefonen skal vises frem til sjåfør ved ombordstigning. Den reisende plikter å gi sjåføren tilstrekkelig tid til å lese billetten, samt anledning til å trykke på QR-kode eller animasjon for å verifisere at billetten er gyldig. Dette gjelder også ved billettkontroll.

Strømtilførsel/teknisk feil i app
Ved bruk av billett i mobilapp er den reisende selv ansvarlig for å ha tilstrekkelig strøm eller batteri i mobiltelefonen. Reisende som ikke kan vise gyldig billett skal betale ordinær pris. Ved teknisk feil i app skal den reisende få reise gratis.

Manglende nettverk
Noen telefoner vil vise «Frakoblet» øverst i høyre hjørne ved manglende nett. Dersom billetten har gyldig dato og klokkeslett, er billetten allikevel gyldig.» Billetten skal fortsatt ha dagens bilde.

BRAKAR NETTBUTIKK
Brakar har en nettbutikk hvor du kan registrere ditt/dine reisekort. Hvis du registrerer reisekort i Brakars nettbutikk vil du ha følgende fordeler:

 • Oversikt over transaksjoner på kortet
 • Tilgang til saldo på reisekort.
 • Refusjon ved tap av kort (se refusjoner).

Du får kjøpt alle billetter i nettbutikken bortsett fra enkeltbilletter, studentbillett og tilleggsbillett ved bruk av buss/tog.

Dersom billetten kjøpes før kl. 21.30 dagen før, lastes den normalt ned fra billettmaskinen i bussen morgenen etter. Kjøper du den senere på kvelden må du vente en dag. Ved feil på billettmaskiner e.l. kan det ta opptil 2-3 dager før du kan laste ned billetten på bussen. Dersom billetten ikke lastes ned på du betale på annen måte.

Når billetten er aktivert er det mulig å legge to periodebilletter på samme kort. Gjør du dette i god tid blir ny billett aktivert på bussen når den gamle billetten har gått ut.

Alder må registreres ved kjøp av aldersbestemte billetter.

OBS! Kvittering fra nettbutikk er ikke gyldig billett.

SKOLEKORT
Elever ved grunnskolen og videregående skole med rett til fri skyss får skolekort. Dette er personlig og kan ikke overdras til andre. Kortet kan benyttes til reiser to ganger per skoledag inkludert overgang. Skolekortet er gyldig på den reisestrekningen det er naturlig å reise frem og tilbake til skolen. Velger eleven å bli med en venn hjem etter skolen, er det ok innenfor sonen, men avhengig av kapasitet. Kortet kan benyttes på skoledager frem til klokken 17:00 og det er ikke gyldig i helgene.

Glemt/mistet skolekort
Dersom eleven ikke har skolekortet sitt, kan eleven reise gratis til skolen. Eleven skal få beskjed om å ta kontakt med skolen for å få midlertidig reisebevis, og skolen skal skaffe eleven nytt skolekort. Midlertidig reisekort utstedt av skolen skal benyttes til hjemreise samme dag.

Oslo/Akershus
Elever med Brakars elektroniske skolekort med Ruter oblat kan kjøre på Ruters busser.

Skolekort fra Ruter kan benyttes på Brakars busser i Røyken og Hurum og på linje 71.

Oppland
Elever med Brakar elektronisk skolekort kan kjøre på Opplandstrafikks linje 701 Hønefoss – Jevnaker. Skolekort fra Opplandstrafikk kan benyttes på Brakars linje 221 Hønefoss – Jevnaker.

Vestfold
Elever med Brakar skolekort kan kjøre på VKTs busser linje 91 Svelvik – Drammen og 96 Sande – Drammen.

ENKELTBILLETTER
Voksen
Fra og med fylte 18 år betales voksenpris.

Barn og honnør
Fra og med fylte 4 år og fram til fylte 18 år betales barnepris, dvs. 50 % av voksen enkeltbillett avrundet oppad til nærmeste hele krone. OBS. I Røyken og Hurum gjelder Ruters takster.

Barne- og honnørrabatt gis ikke i tillegg til annen rabatt (f.eks. ved bruk av reisepenger).

Honnørtakst er 50 % av prisen på voksen enkeltbillett avrundet oppad til nærmeste hele krone. Honnørbillett selges til den som oppfyller minst ett av følgende krav

– Person som har fylt 67 år

– Ufør med uførepensjon etter Lov om folketrygd av 17.06.66 nr. 12, paragraf 8.3

– Blind

– Ektefelle/samboer som reiser sammen med person som har rett til honnørbillett etter forannevnte punkter.

Legitimasjon fra NAV for uførepensjon etter ovennevnte lov, sammen med annen gyldig legitimasjon, må forevises. Annen form for pensjon som f.eks. førtids¬pensjon, etterlattepensjon eller lignende gir ikke rett til honnørbillett.

Familierabatt
Lørdag, søndag og offentlige fridager har Brakar familierabatt. Du kan ta med inntil fire barn under 18 år gratis. For å bruke familierabatten må du ha en gyldig voksen-, honnør- eller periodebillett, og være over 18 år. (Gjelder ikke studentbilletter og ungdomsbilletter).

24- timersbillett
24-timersbilletten selges til 3 x enkeltbillettpris og gir rett til et ubegrenset antall reiser innenfor sonene det er betalt for. Billetten er gyldig i 24 timer fra tidspunktet den er kjøpt. Billetten gjelder ikke på natt- og ekspressbusser.

Grupperabatt
Når minst tre personer reiser sammen gis 33 % rabatt. Grupperabatten forutsetter at alle i gruppen har samme påstigningssted og destinasjon. Gruppen kan inneholde barn / honnør men kun de voksne får rabatt.

Reisepenger
Reisepenger kjøpes med en verdi på hele hundre kroner (minimum kr 200,-), og deretter trekkes betaling for reisen fra saldoen hver gang billetten brukes.

Betaling med reisepenger regnes som forhåndskjøpt billett og gir fratrekk av ombordtillegg (20 kroner). Bruk av reisepenger gir ingen ekstra rabatt ved betaling for barn eller honnør. Ihendehaver kan betale for flere reisende med samme billett, forutsatt at de reiser på samme strekning.

PERIODEBILLETTER
30- og 7-dagers periodebillett
Periodebillett gjelder for 7 eller 30 dager fra klokkeslettet den ble validert første gang og selges kun til voksen pris. En periodebillett er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen.

Ungdomsbillett
Ungdomsbillett er en 30 dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Ved fylte 20 år blir billetten sperret, og du må kjøpe nytt reisekort og billett. Restverdi på ungdomsbillett blir overført hvis du er registrert kunde. Kjøper du ungdomsbillett på mobil varer billetten ut perioden.

Ved første¬gangsutstedelse tilkommer en kortavgift på kr 50,-. Personer under 20 år bosatt utenfor Buskerud kan kjøpe ungdomsbillett.

Gyldighetsområde
Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle fylkets lokale busslinjer (unntatt nattbusser) i Buskerud, samt linje 71 og 169. Billetten gjelder også på lokaltog og korte regiontog innenfor Buskerud fylke, samt med tilbringer- / bestillingsturer der slike er opprettet.

Billetten gjelder på følgende av NSBs tog:
Linje R10 Drammen – Lillehammer
Linje R11 Eidsvoll – Skien
Linje L12 Kongsberg – Eidsvoll
linje L13 Drammen – Dal

Utvidet ungdomsrett
Enkelte voksne elever ved videregående skoler har rett til bruk av ungdomsbillett ut året man fyller 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.

Reiser med tog, ekspressbusser og andre kollektivselskaper

Ungdomsbilletten kan benyttes ved å vise reisekort + gyldig valideringskvittering på følgende steder:

 • NSB linje, 10, 11, 12 og 13 innenfor Buskerud
 • Strekningen Hvittingfoss – Svarstad og Hønefoss – Jevnaker, linje 701.
 • Linje 200 Hønefoss –Oslo innenfor Buskerud
 • Hallingbussen innenfor Buskerud
 • Røyken og Hurum på busslinjer som kjøres av Ruter As
 • Vestfold Kollektivtrafikk AS linje 91/96 innenfor Buskerud.
 • Vestfold Kollektivtrafikk AS linje 91 Svelvik – Drammen – Svelvik.
 • Fjord1 på ferjestrekningen Verket – Svelvik – Verket.
 • Valdresekspressen mellom Hønefoss og Nes i Årdal. (Restriksjoner på enkelte avganger.)

Brakar BussTog
Kunder som har NSB periodebillett kan kjøpe en kombinasjonsbillett som fungerer som en 30- eller 7-dagers periodebillett på bussen. Billetten selges via NSBs app og ved våre billettutsalg. Overgangsbilletten er gyldig i første sone fra alle jernbanestasjoner i fylket, samt fra Asker stasjon. Ved reise utover denne sonen må billetten skjøtes.

Brakar Student
Studentbillett gir 40 % rabatt på periodebilletter. Denne kan du få dersom du er under 30 år og:

 • studerer på heltid ved videregående skole, universitet, høgskole, akademi og tilsvarende læreinstitusjoner som  kvalifiserer til støtte gjennom Lånekassen. Norske utenlandsstudenter får også studentrabatt.
 • er lærling/lærekandidater på fulltid ut fra definisjonen i  opplæringslovens kapittel 4.
 • er fulltidselev ved folkehøgskole.

Ved kjøp og fornyelse av studentbillett må det alltid fremlegges kvittering for betalt semesteravgift og gyldig legitimasjon. Studentbilletten kan kun kjøpes og fornyes ved et av våre billettutsalg.

Lærlinger må ha med lærlingebevis. Lærlingebevis får du ved å henvende deg til Fagopplæringsseksjonen i Buskerud fylkeskommune.

Husk gyldig bevis for rabatt når du reiser

Du må ha med gyldig studentbevis (kort eller på mobil) eller lærlingebevis når du reiser med studentbillett. Er gyldig bevis uten foto må du kunne identifisere deg selv ved hjelp av annen gyldig legitimasjon.

Brakar 9/14
Barn og ansatte i barnehager og grunnskoler/SFO (1.- 10. klasse) som reiser sammen kan reise gratis i perioden fra kl. 09:00 til kl. 14:00 på hverdager. De reisende må ha med et reisebevis fra Brakar. Det gis ikke plassgaranti.

Gruppen må bestå av mellom 5 og 25 reisende, og gruppen skal inneholde flere barn enn voksne.

REISER I RØYKEN OG HURUM OG LINJE 71
I Røyken og Hurum kommuner benyttes Ruters soner, takster og takstregler for reiser internt i de to kommunene og for reiser i Akershus. For reiser som krysser grensen mellom Røyken og Lier kommune og videre mot Drammen, gjelder priser og prisregler fra Brakar as.

Alle billetter kjøpt i Ruters pris- og sonesystem (dvs. Ruter og NSB-billetter) er gyldig på Brakars linjer 81-89 og linje 71. Billetten er gyldig i app og på reisekort sammen med valideringskvittering. Reisende med Ruter-billett kan kjøpe tilleggsbillett til soner i Buskerud.

Alle Brakars billetter er gyldig på busslinjer som kjøres av Ruter As i Røyken og Hurum. Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering eller mobilapp. Det er ikke mulig å kjøpe tilleggsbillett for videre reise i soner i Akershus/Oslo.

Reisende på linjen 71 med billett fra Ruter kan kjøpe tilleggsbillett til soner i Buskerud.

REISER MED LINJE 200 HØNEFOSS – OSLO
Linje 200 har egne priser ved reiser som krysser fylkesgrensen mellom Buskerud og Akershus. Ved interne reiser i Buskerud benyttes Brakars prisreglement og ved interne reiser i Oslo/Akershus benyttes Ruters prisreglement. Det er ikke mulig å benytte reisepenger fra Ruter om bord på linje 200. Brakar Ungdom kan benyttes internt i Buskerud.

Billettkategoriene er de samme som for Buskerud for øvrig. Billetter kan kjøpes på mobilapp (Både Brakar Billett og Ruter Billett), brakar.no, om bord i buss og Mix Sentrum Stopp i Hønefoss. Ved kjøp om bord eller billettutsalg må du betale om tillegg.

KJØP AV BILLETTER PÅ BYLINJER I DRAMMEN
Brakar selger ikke periodebilletter eller påfylling av reisepenger på bylinjene i Drammen. Periodebillett kan kjøpes på mobilapp, nettbutikk eller på Brakar Kundesenter på Bragernes torg. Reisepenger kan kjøpes i nettbutikk eller Brakar Kundesenter.

Disse reglene gjelder på følgende linjer:
3             Kastanjesletta – Liejordet – Drammen sentrum – Fjell
4             Bera/Vinnes – Drammen Sentrum – Knivåsen
5             Vinnes – Drammen sentrum – Torsvei
15           Underlia – Drammen sentrum – Austad Skog
16           Underlia – Drammen sentrum – Skoger – Mælen
21           Tolerud – Drammen sentrum
22           Drammen – Konnerud – Svingen – Andorsrud
24           Drammen – Konnerud – Tveten/Eikerdelet
25           Strøtvet – Drammen sentrum – Gulskogen senter

REISER MED ANDRE
Reiser med Vestfold Kollektivtrafikk AS (VKT)
Brakars periodebillett, ungdomsbillett, 24-timersbillett, enkeltbillett og mobilbillett er gyldig på Vestfold Kollektivtrafikk AS innenfor Buskerud. Reisende med periodebilletter skal vise fram reisekort/Ungdomskort sammen med valideringskvittering. Skolekort er gyldig med eget oblat. Ved reiser utenfor gyldig sone gjelder ordinære overgangsregler.

VKTs periodebillett, ungdomsbillett og enkeltbillett er gyldig på Brakar linjer innenfor gyldig sone. Reisende med billett fra VKT kan kjøpe tilleggsbillett til soner i Buskerud.

Reiser med Opplandstrafikk AS
Brakars periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje 701 Hønefoss – Jevnaker. Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering.

Opplandstrafikks periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje 221 Hønefoss – Jevnaker innenfor gyldig sone. Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering. Ved reiser utenfor gyldig soner skjøtes billetten.

ØVRIGE REGLER
Gyldig billett ved forsinkelse
Dersom bussen er forsinket, og tid for gyldig billett er oversteget, er billett fortsatt gyldig fram til bestemmelsesstedet. Dette gjelder også ved overgang.

Vernepliktig
Vernepliktige mannskap (korporaler/menige) og sivilt tjenestepliktige betaler som for barn/honnør. Legitimasjon er uniform eller id-kort. For innkallingsreiser gjelder innkallingsordren som legitimasjon.

Ledsager
Når person med gyldig ledsagerbevis har med ledsager, reiser begge til honnørtakst. Døvblind med gyldig legitimasjon (”grønt kort” fra et av de fire statlige kompetanse¬sentre) har rett til honnørbillett og gratis medfølgende ledsager. Dette gjelder alle billettprodukter.

Rullestol
Reisende i rullestol reiser gratis. Vi gjør oppmerksom på at heiser og ramper på bussene har begrensning på antall kilo. Buss med heis maks 350 kilo. Buss med rampe maks 300 kilo.

Hund
Alle hunder reiser gratis med Brakar.

Rekvisisjon
Kunder med rekvisisjon leverer rekvisisjon til sjåfør ved ombordstigning. Sjåføren utsteder billett som også gjelder ved overgang.

Rekvisisjon gjelder for enkeltbillett voksen, barn og honnør. Den kan ikke benyttes til periodebilletter eller 24-timersbilletter.

Overgang
Med overgang menes bytte av buss for videre reise innen gyldighetstiden på billetten. Gyldigheten er avhengig av reisestrekning og beregnes slik: 45 minutter + 30 minutter pr sone det betales for. Alle enkeltbilletter er gyldig for overgang. Returreise defineres også som overgang.

Overgang innen samme sone er gratis, mens det ved sonekryssende reise må betales et tillegg. Tillegget vil være prisen for hele den nye reisen minus påstigningssonen.

En reise som innebærer bytte av buss betales normalt helt fram til bestemmelsesstedet ved første påstigning. På neste buss må den reisende opplyse sjåføren om overgang og vise billetten. Dette skal også gjøres ved bruk av elektronisk busskort.

Tilleggsbillett
Med tilleggsbillett menes i denne sammenheng at en kunde med billett ønsker å reise en lengre strekning enn billetten er gyldig.

Når reisen skal fortsette videre inn i ny sone må det kjøpes tilleggsbillett for hele strekningen billetten ikke gjelder, men fra den nye prisen trekkes prisen for en sone (påstigningssonen, der overgangen finner sted).

Bussgods
Det er mulig å sende brev/pakker med bussene i Buskerud (gjelder ikke ved bytte av buss). Brev/pakker inndeles i følgende kategorier:

Brev                                                      kr 50,-
Gods inntil 1 kg                               kr 70,-
Gods inntil 10 kg                              kr 80,-
Gods inntil 30 kg                              kr 115,-

Sender/mottaker av gods er selv forpliktet til å møte punktlig for å hente brev/pakker som er sendt med bussen. Bussen har ikke anledning til å vente utover annonsert avgangstid.

Bagasje
Bagasje tas med gratis hvis det er plass, og skal plasseres slik at den ikke er i veien for andre, f.eks i bagasjehylle, på fang, under setet eller i bussens bagasjerom. Bagasje må ikke plasseres i midtgangen som er nødutgang. Sjåførene har ansvar for sikkerheten om bord i bussen, og bestemmer om bagasjen skal fraktes inne i bussen, eller i bagasjerom.

Hunder, ski, barnevogn, sparkesykkel, akebrett ol.:

Tas med gratis så langt det er plass. Sjåførene har ansvar for sikkerheten om bord i bussen, og bestemmer om sykkelen skal fraktes inne i bussen, eller i bagasjerom. Sammenleggbar sykkel regnes som koffert, og behandles som bagasje.

følgende areal være satt av til barnevogn, rullestol, sykler osv. om bord: L 130 cm –x B 75 cm.

Sykkel
Tas med hvis det er plass og billett regnes etter barnepris. Sykler som reiser ofte kan selges ungdomsbillett på mobil eller på elektronisk kort.

Straffetakst / gebyrer
Brakar har billettkontroll ombord i bussene. Reisende som ved kontroll ikke kan vise gyldig billett eller kort skal betale tilleggsavgift. Se også Transportvedtekter på brakar.no.

REFUSJONER
Tap av kort
Tap av reisekort eller ungdomskort må meldes umiddelbart på brakar.no eller ved fremmøte hos Brakar Kundesenter i Drammen eller et av våre øvrige billettutsalg. Ved refusjon avkreves et gebyr på kr 50,-.

Refusjon av tapte reisepenger, periode- og ungdomsbillett

Refusjon av periodebilletter og ungdomsbillett gis kun til registrerte kunder. Ved refusjon avkreves en gebyr på kr 50,-. Enkeltbillett refunderes ikke. Reisepenger utbetales i sin helhet.

Ved refusjon av periode- og ungdomsbillett anses ihendehaver å ha reist til og med den dagen busskort blir levert til et av våre kundesenter/billettutsalg eller blir sendt til Brakar. Refusjon gis ut fra periodebillettprisen delt på 30 dager multiplisert med antall dager kortet ikke er brukt av disse 30 dagene.

Defekt reisekort
Ta kontakt med Brakar Kundesenter. Reisekort med synlig påførte skader blir ikke erstattet.

Refusjon ved sykemelding
Periodebillett kan innløses i gyldighetsperioden kun ved sykemelding. Kvittering av billettkjøp og kopi av sykemelding legges ved.

Foreldelse av reisepenger
Reisepenger som ikke er benyttet i løpet av tre år vil bli slettet og kortet vil bli sperret.

Betalingsmidler
Om bord i bussen aksepteres betaling med våre reisekort, vår app, NSB app og kontant betaling. Linje 3-25. selger enkeltbilletter med kontant betaling. Ruters app kan benyttes i Røyken og Hurum, samt linje 71 i Asker

Linje 200, linje 320 og noen linjer i Hallingdal samt våre billettutsalg har kortlesere og godtar betalingskort.

VÅRE BILLETTUTSALG
Brakar Kundesenter, Bragernes torg 1, Drammen
Sentrum Stopp Hønefoss, Stangsgate 10, Hønefoss
Storgata Kiosken, Storgata 12, Kongsberg
Nettbuss Hallingdal Billag AS, Trolløya, Ål

Billettutsalgene selger ikke enkeltbilletter.