Brakar Sommerfleks Hole

I Hole vil linje 211 Åsa – Hønefoss – Røyse og linje 290 Sundvollen – Utstranda – Sollihøgda i sommer kjøres som bestillingstilbud. Det betyr at om du skal ta bussen må avgangen bestilles senest en time før på telefon. Avgangen vil kjøres etter angitt tabell, og du står på holdeplassen som vanlig.

Linje 211 kjøres som bestillingstilbud uke 26 – 33 (24.juni. – 18.august). Linje 290 kjøres som bestillingstilbud året rundt.

Begge linjene korresponderer med linje 200 Hønefoss – Oslo.

Her finner du rutetabell for linje 211 Åsa – Hønefoss – Røyse.
Her finner du rutetabell for linje 210X Sundvollen-Utstranda-Sollihøgda.

Bestilling av tur gjøres på telefonnummer 32 12 19 00