Brakar Fleks Modum

Bestillingstransport i Modum kommune

Vi kjører “dør-til-dør”, men kommer bare dersom du har bestilt på forhånd. Tilbudet gjelder mandag og torsdag hver uke, og kan benyttes av alle.

For bestilling ring 05060. Tilbudet kjøres av Drammen Taxi. Bestilling må skje minimum en time før avgang.

 

Hvor kan du benytte bestillingstilbud i Modum?

Vi tilbyr bestillingstransport i følgende områder mandag og torsdag:

  • Vikersund – Vikersund bo- og dagsenter – Modum bad – Sysle – Vestre Snarum – Korsbøen – Snarum – Sysle – Vikersund.

Avgangstid fra Vikersund: Kl. 10.00, 13.00 og 16.00.

  1. Åmot – Modumheimen – Strandgata – Haugfoss – Nordbråtan – Simostranda – Åmot.
Avgangstid fra Åmot: kl. 10.00, 13.00 og 16.00.

 

Hopp på Handleruten!

Det går egen “handlerute” hver torsdag Vikersund – Heggen – Katfoss/Grava – Formo – Åmot.

Avganger:

Vikersund: kl. 10.10
Grava: kl. 10.30.

Avgangstid fra Åmot klokken 13.00.

Alle avganger har presis avgangstid.

 

Ekstra behov

Vennligst gi beskjed dersom du skal ha med rullestol eller har behov for annen bistand.

Billettpris

Voksen, en vei: 40 kroner

Barn/honnør, en vei: 20 kroner