Brakar Fleks Modum

Bestillingstransport i Modum kommune

Vi kjører “dør-til-dør”, men kommer bare dersom du har bestilt på forhånd. Tilbudet gjelder mandag og torsdag hver uke, og kan benyttes av alle.

For bestilling ring 05060. Tilbudet kjøres av Drammen Taxi. Bestilling må skje minimum en time før avgang.

 

Hvor kan du benytte bestillingstilbud i Modum?

Vi tilbyr bestillingstransport på følgende traseer mandag og torsdag:

1. Vikersund – Vikersund bo- og dagsenter – Modum bad – Sysle – Vestre Snarum – Korsbøen – Snarum – Sysle – Vikersund.
Avgangstid fra Vikersund: Kl. 10.00, 13.00 og 16.00.

2. Åmot – Modumheimen – Strandgata – Haugfoss – Nordbråtan – Simostranda – Åmot.
Avgangstid fra Åmot: kl. 10.00, 13.00 og 16.00.

Hopp på Handleruten!

Det går egen “handlerute” hver torsdag Vikersund – Heggen – Katfoss/Grava – Formo – Åmot.

Avganger
Vikersund: kl. 10.10
Grava: kl. 10.30.
Åmot klokken 13.00.

Ekstra behov
Vennligst gi beskjed dersom du skal ha med rullestol eller har behov for annen bistand.

Billettpris
Voksen, én vei: 40 kroner
Barn/honnør, én vei: 20 kroner