Brakar Fleks Lier

Brakar forsterker i 2019 sitt Fleks-tilbud med en matebuss til og fra Lier stasjon.

Turen kan kjøres med drosje eller en minibuss, mellom Lierbyen bussterminal og Lier stasjon. Dersom du skal benytte tilbudet må turen bestilles senest en halvtime før oppsatt avgangstid.

Parkeringen ved Andershaugen bak rådhuset i Lierbyen vil ha 20 plasser for pendlere.

Det er Elvebyen Taxi som kjører tilbudet for Brakar. Bestilling skjer på telefonnummer 03223.

Hvis du benytter periodebillett på toget er det lurt å velge til Brakar buss i NSBs app.

Bussavgang fra Lierbyen

Tog mot OsloTog fra Oslo

Bussavgang fra Lier stasjon

06.20

06.4107.16

07.25

06.5007.1107.46

07.55

07.2007.4108.16

08.25

07.5008.1108.46

08.55

08.2008.4115.4615.55
14.5015.1116.1616.25
15.2015.4116.4616.55
15.5016.1117.16

17.25

16.20

16.41

17.4617.55

16.50

17.11

18.1618.25

Alle Brakars billetter gjelder.