Ungdomsbillett

Ungdomsbillett er en 30 dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Billetten koster 310 kroner, og kan kjøpes i app eller i nettbutikk og legges på reisekort.

Ved førstegangsutstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-.

Gyldighetsområde
Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle linjer som kjører for Brakar, unntatt nattbuss. På linje 200 Hønefoss – Oslo gjelder egne priser utenfor Buskerud. Billetten gjelder også på lokaltog og korte regiontog innenfor Buskerud fylke, samt med tilbringer- / bestillingsturer der slike er opprettet.

Utvidet ungdomsrett
Enkelte voksne studenter har rett til bruk av ungdomsbillett fram til fylte 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.