Ungdomsbillett

Ungdomsbillett er en 30- eller 365 dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 eller 365 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang. Billetten  kan kjøpes i app eller i nettbutikk og legges på reisekort.

Ved førstegangsutstedelse av kort tilkommer en kortavgift på kr 50,-.

Gyldighetsområde

Gyldig ungdomskort gir adgang til å reise ubegrenset med alle Brakars linjer. Dette inkluderer linje 71 og 169, samt nattbuss. På linje 200 Hønefoss-Oslo gjelder egne priser utenfor tidligere Buskerud. Billetten gjelder også på tilbringer- / bestillingsturer der slike er opprettet.

Gyldig Ungdomsbillett gir også adgang til å reise på toglinjene 10, 11, 12 og 13, men kun til/fra stasjoner innenfor tidligere Buskerud. Billetten er ikke gyldig på tog til/fra Stavanger og Bergen. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med en Vy-billett videre må ny billett kjøpes fra Lier. Dersom ungdomsbillett skal kombineres med Ruters ungdomsbillett kjøpes ny billett i Asker.

Utvidet ungdomsrett
Enkelte voksne studenter har rett til bruk av ungdomsbillett fram til fylte 24 år. Dette skal dokumenteres med brev fra skole med stempel og underskrift.