Periodebillett

Periodebillett gjelder for 7, 30 eller 365 dager fra klokkeslettet den ble validert første gang og selges kun til voksen pris. Periodebilletten er upersonlig og gir ihendehaveren rett til et ubegrenset antall reiser på den betalte strekningen.

Ungdomsbillett

Ungdomsbillett er en 30- eller 365-dagers periodebillett som er gyldig til og med den dagen kunden fyller 20 år. Billetten gjelder 30 eller 365 døgn fra det klokkeslettet den blir validert første gang.

Ved første­gangsutstedelse tilkommer en kortavgift på kr 50,-.