Reiser med andre kollektivselskaper

Reiser med Vestfold Kollektivtrafikk AS
Alle Brakars billetter er gyldig på Vestfold Kollektivtrafikk AS innenfor tidligere Buskerud. Reisende med periodebilletter skal vise fram kort + valideringskvittering. Skolekort er gyldig med eget oblat.

VKTs enkeltbillett og 24-timersbillett er gyldig på Brakars linjer innenfor gyldig sone. Gjelder både på mobilbillett og papir. Ved reiser utenfor gyldig sone skjøtes billetten.

Reiser med Innlandstrafikk
Alle Brakars billetter er gyldig på linje 701 Hønefoss – Jevnaker.

Innlandstrafikks periodebillett, ungdomsbillett, skolekort og enkeltbillett er gyldig på linje 221 Hønefoss – Jevnaker innenfor gyldig sone.

Kunden skal vise frem reisekort/ungdomskort sammen med valideringskvittering. Ved reiser utenfor gyldig soner skjøtes billetten.

REISER MED LINJE 200 HØNEFOSS – OSLO
Linje 200 Hønefoss – Oslo har egne priser. Periodebilletter for linje 200 kan kjøpes i app, i bussen eller på Mix Sentrum Stopp i Hønefoss.

Du kan kjøpe billett helt fram til Oslo/tidligere Akershus fra lokalbuss i Ringerike/Hole.

Du kan reise med Ruters billetter på linje 200 innenfor Oslo/tidligere Akershus. Billett fra Ruter kan ikke skjøtes inn i tidligere Buskerud. Du kan kjøpe tilleggsbillett for en sone i Oslo/tidligere Akershus hos Brakar.