Skoletransport

Skoleskyss

Skoleskyss kjøres med busser som er åpne for alle typer passasjerer. Skoleskyssen i Viken følger i dag Folkehelseinstituttets (FHI) veileder for kollektivtransport. Rådet fra FHI er å prioritere sitteplasser framfor ståplasser blant annet for å unngå ansikt-til-ansikt kontakt. Dette betyr at passasjerene bør sitte skulder ved skulder framfor å stå på bussen. Alle sitteplasser, unntatt de bak sjåfør eller som står mot kjøreretning, kan benyttes uavhengig av kohort-tilhørighet.

Veilederne finner du her:

Gode råd til deg som har barn som reiser med skolebuss
Snakk med barnet ditt om:

  • å holde avstand og berører overflater minst mulig.
  • å vaske hendene før og etter bussturen.
  • å feste setebeltet.
  • å holde avstand også på holdeplass og ved på-/avstigning.

For å redusere antallet personer i bussen, ber vi foreldre om ikke å gå om bord.

Brakar har gode oversikter over antall elever som har rett til skoleskyss, og har tilstrekkelig kapasitet på skolebussene til å overholde avstandskravene. Elever som kan gå eller sykle bør gjøre det. Vi følger nøye med på antall passasjerer, og vil ha løpende dialog med Vy for å gjøre nødvendige endringer. Vi ber om forståelse fra våre andre kunder dersom de blir bedt om å vente til neste buss, dersom skoleavganger er fulle.

Skoleskyss med drosje
Skoleskyss med drosje følger FHI sin smittevernveileder for kollektivtransport