Skoletransport

Skoleskyss
Utdanningsdirektoratet/FHI  har laget en veileder for hvordan skoleskyss skal gjennomføres. Brakar vil gi oppdatert informasjon ved skolestart.

Gode råd til deg som har barn som reiser med skolebuss
Snakk med barnet ditt om:

 • å holde avstand og berører overflater minst mulig.
 • å vaske hendene før og etter bussturen.
 • å feste setebeltet.
 • å holde avstand også på holdeplass og ved på-/avstigning.

For å redusere antallet personer i bussen, ber vi foreldre om ikke å gå om bord.

Brakar har gode oversikter over antall elever som har rett til skoleskyss, og har tilstrekkelig kapasitet på skolebussene til å overholde avstandskravene. Elever som kan gå eller sykle bør gjøre det. Vi følger nøye med på antall passasjerer, og vil ha løpende dialog med Vy for å  gjøre nødvendige endringer. Vi ber om forståelse fra våre andre kunder dersom de blir bedt om å vente til neste buss, dersom skoleavganger er fulle.

Utdanningsdirektoratet har lagt ut en veileder om smitteforebygging som også tar for seg smitteforebygging for elever på vei til og fra skole med kollektivtrafikk. Retningslinjene for gult nivå, som skolene nasjonalt er på nå, finner du under. Hele veilederen finner du her.

 • Bruk av offentlig transport til og fra skolen begrenses der det er mulig.
 • Ved bruk av offentlig transport, bør elevene holde avstand til andre.
 • Skoleturer som innebærer tett ansamling av elever i store grupper og på offentlige transportmidler bør begrenses.
 • Elever som er avhengig av skoleskyss, kan ta buss eller annen transport for å komme seg til og fra skolen. Elever kan sitte eller stå sammen på bussen, men bør holde avstand til andre reisende. Unngå kontakt ansikt til ansikt i størst mulig grad.
 • Elevene må holde avstand mens de venter på bussen/annet transportmiddel.
 • Elevene bør følge gjeldende anbefaling for bruk av munnbind på kollektivtransport i den aktuelle kommunen.
 • Hvis skoleskyss foregår på egne busser der det ikke er andre passasjerer, ansees det ikke nødvendig å bruke munnbind.