Skoletransport

Skoleskyss

Skoleskyss kjøres med busser som er åpne for alle typer passasjerer. Viken fylkeskommune har lagt til grunn at denne type skoleskyss skal følge FHI sin smittevernveileder for kollektivtransport. Alle kollektivselskapene i Viken, inkl. Brakar, følger denne i dag. Passasjerene kan sitte skulder ved skulder og alle sitteplasser, unntatt de bak sjåfør eller som står i motgående retning, kan benyttes.

I FHI sin veileder er det punktene under «kontaktreduserende tiltak» som nå gjelder. I situasjoner med økt smitterisiko sier veileder at Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet kan anbefale forsterkede smitteverntiltak. Fram til slike vedtak er fattet gjelder veileder uten forsterkede tiltak.

Veilederne finner du her:

Link til udir 1-7 trinn

Link til udir ungdomsskole og vgs

Link til FHI sin smittevernveileder for kollektivtransport

Gode råd til deg som har barn som reiser med skolebuss
Snakk med barnet ditt om:

  • å holde avstand og berører overflater minst mulig.
  • å vaske hendene før og etter bussturen.
  • å feste setebeltet.
  • å holde avstand også på holdeplass og ved på-/avstigning.

For å redusere antallet personer i bussen, ber vi foreldre om ikke å gå om bord.

Brakar har gode oversikter over antall elever som har rett til skoleskyss, og har tilstrekkelig kapasitet på skolebussene til å overholde avstandskravene. Elever som kan gå eller sykle bør gjøre det. Vi følger nøye med på antall passasjerer, og vil ha løpende dialog med Vy for å gjøre nødvendige endringer. Vi ber om forståelse fra våre andre kunder dersom de blir bedt om å vente til neste buss, dersom skoleavganger er fulle.

Skoleskyss med drosje

Skoleskyss med drosje følger FHI sin smittevernveileder for kollektivtransport