Informasjon om hvordan koronaviruset påvirker kollektivtilbudet

Bruk av munnbind
Reisende plikter å bruke munnbind hvis enmetersregel ikke kan overholdes. Barn under 12 år behøver ikke bruke munnbind.

Stengt fordør
Brakar har for tiden stengt fordørene i alle sine busser. Det er nødvendig å beskytte både passasjerer og sjåfører best mulig. På- og avstigning skjer gjennom bakdørene.

Sitt på alle seter
Reisende med kollektivtransport kan sitte skulder ved skulder, dvs. at man kan sitte ved siden av hverandre i kjøreretning.  FHI anbefaler at man ikke sitter ansikt mot ansikt med fremmede.

Ekstra kapasitet
I forbindelse med innføring av strengere smitteverntiltak i Viken har vi økt kapasiteten i områder der vi har flest passasjerer, primært på bylinjene i Drammen. Vi følger utviklingen tett, og vil sette inn ytterligere kapasitet hvis og når det blir behov.

Vis hensyn
Brakar følger de til enhver tid oppdaterte retningslinjer fra FHI for persontransport. Det er fortsatt viktig å opprettholde god hoste- og håndhygiene. Mistenker du at du er syk skal du ikke benytte kollektivtransport. Husk å vise hensyn til dine medpassasjerer ved på- og avstigning. Gi plass og unngå trengsel.

Brakars kundesenter kan nås på kundesenter@brakar.no eller telefon 177/ 32 20 30 90. Skranken er åpen på hverdager fra 07:00-18:00, mens telefon er åpen på hverdager fra 07:00-19:00.