Informasjon om hvordan koronaviruset påvirker kollektivtilbudet

Bruk av munnbind
Reisende plikter å bruke munnbind hvis enmetersregel ikke kan overholdes. Barn under 12 år skal ikke bruke munnbind.

Brakar har stengt fordørene i sine busser i alle sine områder. Det er nødvendig å beskytte både passasjerer og sjåfører best mulig. På- og avstigning skjer gjennom bakdørene.

Brakar følger de til enhver tid oppdaterte retningslinjer fra FHI for persontransport. Reisende med kollektivtransport kan nå sitte skulder ved skulder, dvs. at man kan sitte ved siden av hverandre i kjøreretning.  FHI anbefaler at man ikke sitter ansikt mot ansikt med fremmede. Det er fortsatt viktig å opprettholde god hoste- og håndhygiene. Mistenker du at du er syk skal du ikke benytte kollektivtransport. Husk å vise hensyn til dine medpassasjerer ved på- og avstigning. Gi plass og unngå trengsel.

Brakars kundesenter kan nås på kundesenter@brakar.no eller telefon 177/ 32 20 30 90 i telefontiden til kundesenteret som nå er 08.00 - 16.00.