Informasjon om hvordan koronaviruset påvirker kollektivtilbudet

Bruk av munnbind
Reisende anbefales å bruke munnbind hvis enmetersregel ikke kan overholdes. Barn under 12 år behøver ikke bruke munnbind.

Stengt fordør
Brakar har for tiden stengt fordørene i alle sine busser. Det er nødvendig å beskytte både passasjerer og sjåfører best mulig. På- og avstigning skjer gjennom bakdørene.

Sitt på alle seter
Reisende med kollektivtransport kan sitte skulder ved skulder, dvs. at man kan sitte ved siden av hverandre i kjøreretning.  FHI anbefaler at man ikke sitter ansikt mot ansikt med fremmede.

Vis hensyn
Brakar følger de til enhver tid oppdaterte retningslinjer fra FHI for persontransport. Det er fortsatt viktig å opprettholde god hoste- og håndhygiene. Mistenker du at du er syk skal du ikke benytte kollektivtransport. Husk å vise hensyn til dine medpassasjerer ved på- og avstigning. Gi plass og unngå trengsel.

Brakars kundesenter kan nås på kundesenter@brakar.no eller telefon 177/ 32 20 30 90. Skranken er åpen på hverdager fra 07:00-18:00, mens telefon er åpen på hverdager fra 07:00-19:00.