Informasjon om hvordan koronaviruset påvirker kollektivtilbudet

Bruk av munnbind
Reisende anbefales å bruke munnbind hvis enmetersregel ikke kan overholdes. Barn under 12 år behøver ikke bruke munnbind.

Åpne fordører
Brakar har nå åpnet fordørene i de fleste områder (unntatt Ringerike).

I Drammen (inkl. Nedre Eiker og Svelvik, Lier og Hallingdal er det fra 16. august igjen mulig å betale med kontanter hos sjåføren. Merk at bybussene i Drammen inntil videre holder bakdørene stengt for påstigning.

Sitt på alle seter
Reisende med kollektivtransport kan sitte skulder ved skulder, dvs. at man kan sitte ved siden av hverandre i kjøreretning.  FHI anbefaler at man ikke sitter ansikt mot ansikt med fremmede.

Vis hensyn
Brakar følger de til enhver tid oppdaterte retningslinjer fra FHI for persontransport. Det er fortsatt viktig å opprettholde god hoste- og håndhygiene. Mistenker du at du er syk skal du ikke benytte kollektivtransport. Husk å vise hensyn til dine medpassasjerer ved på- og avstigning. Gi plass og unngå trengsel.

Brakars kundesenter kan nås på kundesenter@brakar.no eller telefon 177/ 32 20 30 90. Skranken er åpen på hverdager fra 07:00-18:00, mens telefon er åpen på hverdager fra 07:00-19:00.