Endring i rutetilbudet under koronautbruddet

27. april endret vi rutetider igjen. Skolene er åpne og vi kjører de fleste avganger som vanlig. Linje 200 Hønefoss – Oslo kjører fortsatt sommerruter med unntak av avgang 04.30 fra Hønefoss. Se mer info her.

Se info på holdeplass, husk å lese fotnoter! Last ned Brakar Reise fra App Store eller Play.

Det kan komme endringer på kort varsel. Vi ber våre kunder følge med for oppdatert informasjon.

Brakar Kundesenter: 177/32 20 30 90

Iverksatte tiltak
Bestillingstjenesten HentMeg på Kongsberg er helt innstilt.

Linje 450 på Kongsberg, den selvkjørende bussen, er innstilt inntil videre.

Vi har også satt i gang forskjellige tiltak for å hindre smitte på de avgangene som kjøres. Du kan lese mer om det her.