Endring i rutetilbudet under koronautbruddet

Vi kjører sommeravganger som vanlig i skoleferieukene. Dette betyr at avganger merket s ikke kjører. Søk opp reise her.

Fra skolestart 17. august vil vil kjøre alle avganger som normalt høst/vinter.

Se info på holdeplass, husk å lese fotnoter! Last ned Brakar Reise fra App Store eller Play.

Har du spørsmål ta gjerne kontakt med oss pr epost til kundesenter@brakar.no eller ta kontakt med vårt kundesenter på telefon 177/32 20 30 90.

Brakar HentMeg Kongsberg
Bestillingstjenesten HentMeg på Kongsberg kjører hverdager mellom klokken 09.00 og er helt innstilt.

Selvkjørende buss i Kongsberg
Linje 450 på Kongsberg, den selvkjørende bussen, er innstilt inntil videre.

Vi har også satt i gang forskjellige tiltak for å hindre smitte på de avgangene som kjøres. Du kan lese mer om det her.