Informasjon om hvordan koronaviruset påvirker kollektivtilbudet

Den 2. juli kom oppdaterte retningslinjer fra FHI for kollektivtrafikken. Det anbefales fortsatt  å holde en meter avstand mellom passasjerer gjennom hele reisen, men veileder gjør oppmerksom på at det ikke er mulig til enhver tid. Du kan sitte ved siden av sine nærmeste. Hvem du regner som dine nærmeste er en vurderingssak for deg. Det skal fortsatt ikke kjøres fulle busser.

Utdanningsdirektoratet/FHI  har laget en veileder for hvordan skoleskyss skal gjennomføres.

For å sikre så trygg reise som mulig, oppfordrer vi andre kunder til å unngå skoleavganger (merket s). Skolebusser er primært for elever med rett til lovpålagt skoleskyss. Elever med ungdomsbillett bør reise på annen måte.

 Gode råd til deg som har barn som reiser med skolebuss
Snakk med barnet ditt om:

  • å holde avstand  på rundt 1 meter og berører overflater minst mulig.
  • å vaske hendene før og etter bussturen.
  • å benytte annethvert sete på annenhver rad
  • at søsken kan sitte sammen.
  • å feste setebeltet.
  • å holde avstand også på holdeplass og ved på-/avstigning.

For å redusere antallet personer i bussen, ber vi foreldre om ikke å gå om bord.

Brakar har gode oversikter over antall elever som har rett til skoleskyss, og har tilstrekkelig kapasitet på skolebussene til å overholde avstandskravene. Elever som kan gå eller sykle bør gjøre det. Vi følger nøye med på antall passasjerer, og vil ha løpende dialog med Vy og Norgesbuss for å  gjøre nødvendige endringer. Vi ber om forståelse fra våre andre kunder dersom de blir bedt om å vente til neste buss, dersom skoleavganger er fulle.

Veileder for persontransport blir offentliggjort av FHI. Den vil gi føringer for hvordan kollektivtransporten skal foregå fremover.

Brakars kundesenter kan nås på kundesenter@brakar.no eller telefon 177/ 32 20 30 90 i telefontiden til kundesenteret som nå er 08.00 - 16.00.