Informasjon om hvordan koronaviruset påvirker kollektivtilbudet

Den 5. juli kom oppdaterte retningslinjer fra FHI for persontransport. Reisende med kollektivtransport kan nå sitte skulder ved skulder, dvs. at man kan sitte ved siden av hverandre.  FHI anbefaler at man ikke sitter ansikt mot ansikt med fremmede, og vi ber derfor våre kunder om å ikke benytte seter som står mot kjøreretningen med mindre den som sitter ovenfor deg er familie eller andre nære. Det er fortsatt viktig å opprettholde god hoste- og håndhygiene. Mistenker du at du er syk skal du ikke benytte kollektivtransport. Husk å vise hensyn til dine medpassasjerer ved på- og avstigning. Gi plass og unngå trengsel.

Utdanningsdirektoratet/FHI  har laget en veileder for hvordan skoleskyss skal gjennomføres. Brakar vil gi oppdatert informasjon ved skolestart.

 Gode råd til deg som har barn som reiser med skolebuss
Snakk med barnet ditt om:

  • å holde avstand  på rundt 1 meter og berører overflater minst mulig.
  • å vaske hendene før og etter bussturen.
  • å benytte annethvert sete på annenhver rad
  • at søsken kan sitte sammen.
  • å feste setebeltet.
  • å holde avstand også på holdeplass og ved på-/avstigning.

For å redusere antallet personer i bussen, ber vi foreldre om ikke å gå om bord.

Brakar har gode oversikter over antall elever som har rett til skoleskyss, og har tilstrekkelig kapasitet på skolebussene til å overholde avstandskravene. Elever som kan gå eller sykle bør gjøre det. Vi følger nøye med på antall passasjerer, og vil ha løpende dialog med Vy og Norgesbuss for å  gjøre nødvendige endringer. Vi ber om forståelse fra våre andre kunder dersom de blir bedt om å vente til neste buss, dersom skoleavganger er fulle.

Veileder for persontransport blir offentliggjort av FHI. Den vil gi føringer for hvordan kollektivtransporten skal foregå fremover.

Brakars kundesenter kan nås på kundesenter@brakar.no eller telefon 177/ 32 20 30 90 i telefontiden til kundesenteret som nå er 08.00 - 16.00.