Formidabel vekst i antall kollektivreiser i 2017


Det er formidable tall Brakar leverer i 2017. Veksten i Buskerud totalt ble på 3,8 prosent, nesten det dobbelte av målet på to prosent. Det ble foretatt nesten en halv million flere reiser med Brakar i 2017 enn i 2016.

Brakars endelige reisetall for 2017 ble snaut 12 millioner, som er ca 435 000 flere enn året før. Mye av veksten har kommet i Drammen og ellers i byområdene. Denne veksten utgjør 3,8 prosent, målet for 2017 var 2 prosent.

Stor vekst i byområdene og Buskerudbyen
Drammen alene hadde en vekst på utrolige 295 000 reiser, og en vekst på hele 6,6 prosent. Linje 3 Kastanjesletta – Fjell i Drammen er den travleste linjen i fylket, og hadde i 2017 for første gang over to millioner reisende. Det utgjør så mye som 17 prosent av alle Brakars reiser.

I Nedre Eiker var veksten enda brattere, på 7,7 prosent og ca 88 000 reiser. Bylinjene i Kongsberg vokser også med 5,7 prosent fra 2016. Veksten i Buskerudbyområdet er oppsiktsvekkende stor. I 2017 er den på over 400 000, som er den høyeste veksten i Buskerudbyområdet noen gang.

«Tallene er veldig gledelige, og det er bra at vi har nådd målene som politikerne har satt i kollektivtransportplanen for Buskerud. Vi har tro på god vekst også i 2018», sier administrerende direktør i Brakar, Terje Sundfjord.

Den store veksten i Drammen, Lier og Nedre Eiker kommer til tross for at Brakar ikke har gjort store endringer i busstilbudet her siste år. Endringer gjort i 2016, da linje 3 Kastanjesletta – Fjell, 51 Mjøndalen – Drammen og 71 Drammen – Lierbyen – Asker ble styrket har sannsynligvis gitt vekst videre inn i 2017.

Reiser fordelt på områder i Buskerud

20162017DiffDiff %
Drammen4 465 2934 759 530294 2376,6
Lier1 592 8921 643 61150 7193,2
Nedre Eiker1 145 9451 233 83287 8877,7
Øvre Eiker/midtfylket1 207 7991 223 91516 1161,3
Kongsberg og Numedal616 152616 7105580,1
Røyken og Hurum836 197829 636-6 561-0,8
Hallingdal395 548358 817-36 731-9,3
Ringerike inkl. linje 2001 146 8291 172 57625 7472,2
Annet87 87690 8632 9873,4
SUM11 494 629|11 929 490434 8613,8

Oversikten under viser de ti mest travle linjene i 2017.

NummerLInjeReisende
13 Kastanjesletta/Liejordet-Fjell2 061 606
271 Drammen-Asker920 870
351 Drammen-Solbergelva- Mjøndalen792 635
44 Bera – Kniveåsen641 925
55 Vinnes – Tors vei557 505
622 Drammen – Konnerud – Svingen446 845
724 Drammen-Konnerud-Eikerdelet437 168
8200 Ekspress Hønefoss – Oslo433 411
981 Drammen-Midtbygda-Sætre410 055
10101 Drammen-Hønefoss401 847

 

Stabilt i Hallingdal, Hurum og Røyken
I Hallingdal ser vi en ganske stor nedgang i antall reiser. Dette skyldes nedleggelse av asylmottak som ga en økning i antall reiser i 2016. Det meste av kollektivtransporten i Hallingdal er knyttet til skolereiser og er vanligvis svært stabil.

Også i Røyken og Hurum er det avviklet grupper som tar buss i forbindelse med redusert skoleskyss, noe som har resultert i en liten nedgang i disse to kommunene totalt sett. På den travleste linjen, linje 81 Drammen – Sætre, vokser imidlertid antallet reiser med rundt fire prosent.

Nedgang snudd til vekst på Ringerike
På Ringerike har trenden med nedgang snudd til vekst igjen, hvilket er veldig gledelig. Her har det totalt sett vært en vekst på to prosent. Dette inkluderer linje 200 Hønefoss – Oslo. På Ringerike har Brakar siste året gjort en rekke justeringer for å optimalisere busstilbudet og gjøre det mer tilgjengelig for flere.

«Vi har styrket de viktigste bylinjene og linje 200. Det er veldig bra at tiltakene vi har satt i gang på Ringerike har fungert», avslutter Terje Sundfjord.

Diagrammet viser fordeling av antall reiser i 2017 på område i Buskerud.

Publisiert: fredag 26. januar 2018