Enova-støtte for bygging av ny ladeinfrastruktur


Brakar får støtte fra Enova på 29,6 millioner kroner til bygging av ladeinfrastruktur for el-busser. Denne støtten vil gjøre det mulig for Brakar å bygge 15 nye ladestasjoner i Drammen og Nedre Eiker, og dermed gjøre ytterligere sju linjer mer elektrifisert! Med infrastrukturen på plass vil rundt 30 nye elektriske busser kunne ta plass i Brakars flåte.

Fra februar i år vil seks elektriske busser være i trafikk på Brakars linje 51 mellom Drammen og Mjøndalen. Med støtten Brakar nå får fra Enova vil det bli mulig å satse på elektrisk i mye større skala.

Dette går hånd i hånd med at vi skal inn i Viken, understreker Brakars administrerende direktør Terje Sundfjord. Elektrifiseringen av bybussene vil gjøre at Brakar vil bidra vesentlig til å nå flere av FNs bærekraftmål, som Viken har forpliktet seg til, fortsetter han.

Ved å gjøre flere linjer helelektriske vil Brakar tangere flere bærekraftmål, særlig målene om god helse, anstendig arbeid og økonomisk vekst, infrastruktur som bidrar til innovasjon, bærekraftige byer og samfunn, ansvarlig forbruk og produksjon og stoppe klimaendringene.

Pionerprosjekt
Enova understreker i sin begrunnelse til tildeling av pengene at landtransport står for den største delen av ikke-kvotepliktige utslipp. De ser derfor på infrastruktur for fossilfrie drivstoff som en viktig utvikling.

– Det finnes rundt 16 000 busser i Norge i dag, og svært få av disse er elektriske. For å få til et skifte er det viktig at noen går foran og prøver ut elbusser i såpass stor skala som dette, sier administrerende direktør Nils Kristian Nakstad i Enova. – Prosjektet til Brakar vil lære oss mye, ikke bare om påliteligheten til teknologien i praksis, men også hvordan sjåfører og passasjerer opplever elbussene. Dette er kunnskap som vil være av interesse også for andre kollektivselskaper og busselskaper. Han tillegger at prosjektet på sikt også kan bidra til å gjøre det mer lønnsomt å satse på elektriske busser.

– Vi forventer at med større produksjonsvolum, godt hjulpet av tidlige initiativer som i Drammen, vil merkostnaden i innkjøpene i løpet av få år bli såpass lav at det vil lønne seg å velge elbusser selv uten støtte fra oss, sier han.

Også klima- og miljøminister Ola Elvestuen er entusiastisk til prosjektet.

– For å nå norske klimamål må vi ha teknologi for nullutslipp i alle delene av transporten. Regjeringens mål er at alle nye bybusser skal ha null utslipp eller bruke biogass fra 2025. Dette prosjektet i Drammen er et godt eksempel på et samarbeid som kan føre oss til målet. Det viser også at regjeringens bevilgning til Enova har store miljøeffekter over hele landet. Slike prosjekter vil jeg gjerne se mer av, sier han.

Stor CO2-besparelse
Med Buskerudbypakke 2 vedtatt, vil det på linjene som skal elektrifiseres kjøres 1,8 millioner km mer enn i dag. Med elektriske busser sparer dette 8,8 millioner kWh fossilt brensel i forhold til om bussene hadde brukt diesel. Satsingen vil også bidra til å holde Brakar, Buskerudbyene og Drammen langt framme i den utviklingen på elektrifiser kollektivtransporten i by, som for øyeblikket går meget raskt.

 

Publisert: mandag 11. februar 2019