Høst/Vinterruter
Brakar 20/25

Nattbuss under Lierdagene

I forbindelse med Lierdagene 7. - 9. juni 2013 er det satt opp nattbusser i tre retninger fra Lierbyen.
Nattbussene går klokken 01:15 både fredag 07. juni og lørdag 08. juni.

  • Kl. 01:15 - Lierbyen - Sylling*
  • Kl. 01:15 - Lierbyen - Tranby**
  • Kl. 01:15 - Lierbyen - Drammen***

Billetten koster 60,- kroner uansett antall soner.

* Lierbyen til Sylling opp vestsideveien og ned østsiden for å dekke begge sider.
** Lierbyen til Tranby via Ringveien hvis behov og vender til Lierskogen. Retur via Reistad.
*** Lierbyen til Drammen via Amtmannsvingen.


 

Trafikkmeldinger

Brakar AS
Bragernes torg 1, Postboks 3 – Bragernes, 3001 Drammen.
Telefon sentralbord: +47 32 82 66 66, Telefon Ruteopplysning: 815 00 184, org. nr. 995 082 454, bank: 1503.13.76294